Kişisel Mal Nedir?

Medeni Kanunumuz, edinilmiş mallarda olduğu gibi, kişisel malların da hangi mallar veya malvarlığından olduğunu saymak yoluyla belirlemiştir. Kanunumuza göre eşlerin kişisel malları :

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevi tazminat alacakları,

4. Kişisel malların yerine geçen değerler.

Yukarıda sayılan mallarla birlikte eşlerin aralarında yapacakları bir sözleşmeyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerleri ile kişisel malların gelirleri de kişisel mal sayılabilir. Ankarada avukat olarak en çok karşılaştığımız sorulardan birisi de emekli sandığı vb. yerlerden alınan ikramiyelerin kişisel mal kapsamına girip girmediği.  Emekli sandığı ve benzeri yerlerden yıllarca çalışma neticesinde kazanılan emekli ikramiyeleri edinilmiş mal kapsamına girmektedir, yani bu ikramiyeler üzerinde eşlerin yarı yarıya paylaşım hakkı bulunmaktadır.

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'