Kocanın Eşi Evden Göndermesi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Boşanma davası üzerine Mahkemece verilen hüküm, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunması sebebiyle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Bozma ilamında tarafların tespit edilen kusurları yanında, tedbir nafakası davasında da kabul edildiği üzere, davalı erkeğin eşini evden gönderdiği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olaylarda davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. İlk inceleme sırasında bu yön gözden kaçırıldığından, davacı kadının karar düzeltme isteğinin kabulü ile hükmün tazminatlar yönünden onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Mahkemece verilen hüküm, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nce bozma kararında gösterilen gerekçe ile, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunması sebebiyle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden,bozma ilamında tarafların tespit edilen kusurları yanında Develi Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/438-E-2012/867-K sayılı tedbir nafakası davasında da kabul edildiği üzere, davalı erkeğin eşini evden gönderdiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olaylarda davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Ne var ki ilk inceleme sırasında bu yön gözden kaçırıldığından, davacı kadının karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442 maddeleri gereğince kabulü ile Dairemizin 20.02.2015 tarih ve 2014/16961E-2015/2338K sayılı bozma ilamımızın 3. bendinin kaldırılarak, hükmün gösterilen gerekçe ile tazminatlar yönünden onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9925

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir