MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/6786

K. 2002/5901

T. 8.4.2002

• MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İşverenin Kusuru Sonucu Oluşan İş Kazasında Uzun Süreli Tedavi Görmesi Nedeniyle Duyduğu Üzüntünün Karşılığının Ödetilmesi )

• İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Uzun Süreli Tedavi Görmesi )

1475/m.73,74

ÖZET : Davacı işçi, davalıya ait yerinde çalışırken geçirdiği kazası sonucu yaralanmış ve yaklaşık olarak 5 ay tedavi görmüştür, kazanın oluşumunda işverenin %80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacı, kazası nedeniyle maluliyete uğramamışsa da görmüş olduğu uzun süreli tedavi sonucu duymuş olduğu maddi ve manevi acının bedelinin de ödenmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kötüniyet ile maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde, davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosya içeriğinden davacının davalı işyerinde çalışırken 25.7.1998 tarihinde geçirdiği kazası sonucu yaralandığı ve 7.12.1998 tarihine kadar tedavi gördüğü, kazanın oluşunda işverenin % 80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacının kazası sebebiyle maluliyete uğramadığı anlaşılmakta ise de, kaza sonucu yaralanarak uzun süre tedavi gördüğü bu suretle manevi acıya uğradığı düşünülerek manevi tazminat isteği hakkında karar verilmesi gerekirken, anılan talebin yazılı şekilde reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.4.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir