Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Ne Demek?

Takip edin

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Ne Demek?

Miras ortaklığına temsilci atanması, birden çok mirasçı bulunması halinde mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklığın meydana gelmesi ve bu ortaklığın yönetimi için bir temsilcinin atanması anlamına gelir.

Miras ortaklığına temsilci atanması sonrasında, terekedeki mallar alacaklar ve borçlar, miras ortaklığı temsilcisi tarafından tutulan deftere göre belirlenerek temsilcinin yönetimine verilir.

Tutulan bu defter sulh hakimine teslim edilir. Sulh hakimi defterin onaylı bir örneğini mirasçılara tebliğ ettirir. Mirasçılar defterdeki tespite tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde sulh hukuk mahkemesinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

Miras ortaklığına temsilci atanması sonrasında temsilci, verilen malların belgelere dayanan hesabını her üç ayda bir mirasçılara ve bu hesabın bir örneğini de sulh hakimine verir.

Şikayet halinde hesap bilirkişiye incelettirilerek belirlenen duruma göre temsilci hakkında işlem yapılır. Temsilciye vasi hakkındaki hükümler uygulanır.

Miras ortaklığına temsilci atanması
Miras ortaklığına temsilci atanması

Miras ortaklığına temsilci atanması ile miras ortaklığı, temsilcinin tereke ile ilgili yapacağı harcamaları terekeden öğrenir. Harcamalar terekeden karşılanamazsa masraflar talepte bulunan mirasçıdan alınır.

Miras ortaklığına temsilci atanması, mirasçılardan birinin başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesi tarafından yapılır. Bu atama ile temsilci mirasın paylaşılmasına kadar görevlendirilmiş olur:

“TMK 640/3:

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.”

Sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığına paylaşıma kadar bir temsilci atarken temsilcinin yetkilerini de belirler. Sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığı temsilcisine isteğe bağlı olarak genel yetkili temsilci yetkisi verebilir. Sulh hukuk mahkemesi miras ortaklığı temsilcisini isteğe bağlı olarak genel yetkili temsilci olarak atamış ise genel yetkili miras ortaklığı temsilcisinin yapacağı işlemler bütün mirasçıları bağlar.

Bunun yanında, sulh hukuk mahkemesi miras ortaklığı temsilcisine isteğe bağlı olarak sınırlı yetkili temsilci yetkisi verebilir. Yine sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığını temsil için talebe bağlı olarak bir davada terekeyi temsil etmek üzere de temsil yetkisi verebilir.

Miras ortaklığına temsilici atanması, özel kayyım niteliğindedir. Temsilcinin sıfatına yapılan itirazları veya temsilcinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi bu nedenle vesayet makamına, onun kabul etmemesi halinde ise denetim makamına aittir. Vesayet makamı sulh hukuk mahkemesi, denetim makamı ise asliye hukuk mahkemesidir. (TMK 422 vd.)


Bu yazılarımız da yararlı olabilir:

0533 483 9313