Nafaka Artış Hesaplama Motoru

Nafaka Artış Hesaplama Motoru

nafaka artış oranı hesaplama, adalet bakanlığı nafaka artış oranı hesaplama, nafaka artış oranı yargıtay, 2023 nafaka artışı nasıl hesaplanır, 2023 çocuk nafakası ne kadar, nafaka üfe artırımı nasıl hesaplanır, 2023 nafaka üfe oranı ne kadar, ankara boşanma avukatı


Nafaka Artış Oranı Nedir?

Nafaka TÜİK‘in yayınladığı ÜFE oranında artırılır. Nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

Mahkemece yapılacak iş; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim ile TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranı nazara alınmak suretiyle, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bir miktara hükmetmektir.

Nafaka Hangi Kanun Maddesine Dayanarak Verilmektedir?

MK’nun 175.maddesine göre; ”Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

TMK.nun 182. maddesine göre; boşanma kararı ile velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

TMK.nun 330.maddesindeki düzenleme, nafaka miktarının çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçlerine göre belirlenir, şeklindedir.

TMK’nun 331.maddesi uyarınca da; durumun değişmesi halinde hakim nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırabilir.

TMK.nun 328/1.maddesinde “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.” Aynı yasanın 2.fıkrasında ise, “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”

Nafaka Artışı İçin Ne Zaman Dava Açılabilir?

Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir.

TMK’nun 176/4. maddesine göre de tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

TMK 176/4, 330/4, 365/5 maddeleri nazara alındığında; madde gerekçelerinde de belirtildiği gibi, bu hükümler, ekonomik yönden güçsüz olan nafaka alacaklılarının her yıl dava açmak suretiyle emek sarfından ve masraf yapmaktan kurtarılmaları amacıyla getirilmiştir.

Hükmolunan nafakaların gelecek yıllardaki artırımına ilişkin olarak kurulan ve bu konuda kesinleşen önceki hükümler, sonraki davalarda kesin hüküm teşkil etmezler. Zira, sonraki zamanlarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında, ihtiyaçlarında, ülkenin ekonomik yapısında vs. hallerde önemli değişiklik olması hallerinde önceki ilamlardaki hükmolunan gelecek yıllardaki artışa ilişkin değerler veya oranlar sonradan yetersiz kalabilir. Şartların değişmesi halinde nafaka her zaman artırılabilir.

Nafakanın Artırım Oranları

Boşanma davasında çocukların velayeti bir tarafa bırakılınca diğer tarafa da ödemesi için iştirak nafakası belirleniyor. Yine boşanma halinde yoksulluğa düşecek olan eşe ise yoksulluk nafakası verilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası ile sona eren evliliklerde bu nafakaların miktarı taraflarca belirlenir. Çekişmeli olarak açılan dava yoluyla sona eren evliliklerde ise iştirak ve yoksulluk nafakalarının miktarı (dava süresince tedbir nafakaları) hakim tarafından tespit edilir.

İster anlaşmalı boşanma davası isterse çekişmeli boşanma davası ile kararlaştırılmış olsun, belirlenmiş olan bu nafaka miktarı tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda nafakanın arttırılmasına ya da nafakanın azaltılmasına ve hatta nafakanın kaldırılmasına karar verilebilir.

Nafaka artış oranı ise, anlaşmalı yahut çekişmeli boşanma davası sonucunda mahkemenin gerekçeli kararına göre, nafakanın ÜFE oranında artırılarak karar verilmiş olmasını ifade eder.

Taraflar, anlaşmalı boşanma davasında hazırladıkları protokolde yahut çekişmeli boşanma davasındaki dilekçeleri ile takdir edilecek nafakanın, sonraki yıllarda ÜFE oranında artırılarak uygulanmasını talep etmiş olabilirler.

Bilindiği üzere, paranın satın alma gücü her yıl azalmaktadır. Paranın satın alma gücünün önceki yıla göre ne kadar azaldığı ise ülkemizde TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından araştırılarak ilan edilmektedir. TÜİK’in açıkladığı bu verilere göre kira artış oranı ve nafaka artış oranı belirlenmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin yerleşen uygulamasına göre; nafaka alacaklısının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

Daha yüksek ya da farklı bir şekilde artış yapılması halinde mahkeme kararının bozulması gerekir.

Nafaka Artışı Nasıl Hesaplanır?

Örneğin 2015 yılında mahkeme bir nafakaya hükmetmiş olsun. Sonraki yıllarda da nafaka hiç artırılmadan kalmış olsun. Bu durumda mahkemece aradan geçen 7 yıl için ayrı ayrı ÜFE endeks oranı uygulanarak hesap yapılıp, çıkan rakamların toplanması gerekir.

Bunun yanında önceki dava tarihi ile yeni nafaka artırım davasının açıldığı tarih arasında uzun bir süre geçmişse (örneğin 4 yıl) bu süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değiştiği gibi, çocuğun yaşı ve ihtiyaçları da doğal olarak arttığı kabul edilmelidir.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında dava konusu iştirak nafakası olduğundan ÜFE artış oranı iştirak nafakasının belirlenmesinde esas alınamaz.

O halde, mahkemece; yukarıda ifade edilen yasa hükümleri ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle, boşanma davasında nafakaya hükmedildiği tarihten, dava tarihine kadar geçen süre zarfında, çocuğun yaşının büyümesi, ihtiyaçlarının artması ve ekonomik göstergelerdeki değişim ile nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak; iştirak nafakasının, TMK. 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bir miktarda artırılmasına karar verilmesi gerekir.

Nafaka Artış Tarihi Hangi Tarihtir?

Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir. Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının kararın kesinleştiği tarihten itibaren her yıl TÜİK’in açıkladığı ÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi gerekir

18 thoughts on “Nafaka Artış Hesaplama Motoru”

 1. Ankara’da boşanma konusunda danışmanlık almak için başvurduğum profesyonel, diğer kişilerin ifade ettiği gibi her detayı açıkça paylaşıyor. Artılarıyla eksileriyle, olası riskleriyle ilgili samimi bilgi veriyor. Yılların avukatı olarak tecrübeli ve anlaşmalı boşanma davamı sadece 10 gün içinde çözdü. Çok teşekkür ederim

 2. Eşimle anlaşmalı boşandık ve çocuğumun nafakasını 350 TL olarak belirlemiştik. Ancak Türkiye’deki ekonomik şartlardaki olumsuz gelişmeler, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranlarının aşırı yükselmesine neden oldu. Şu anda 494 TL ödüyorum ve bu miktarın önümüzdeki 2 ay içinde tekrar artması bekleniyor. Askeri ücretle geçinmekteyim ve evli olduğum dönemde maddi zorluklar yaşamaktayım. Bu nedenle, eşimle olan ilişkimizin bozulma noktasına geldim ve maddi olarak büyük bir sıkıntı içindeyim. Bu koşullarda çocuğumun nafakasının azaltılması mümkün müdür?

 3. Merhaba Yasin Bey,

  Öğretmenim ve eşimle anlaşmalı boşandık. Şu anda kızım için ödediğim nafaka miktarı 933 TL. Artış zamanı geldi ve bu artışı nasıl hesaplayabileceğimi merak ediyorum. Bu konuda sıkça mesaj alıyorsunuzdur, ancak yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekkür ederim.

 4. 2013 yılının başında boşandım ve mahkeme tarafından belirlenen iştirak nafakası 500 TL olarak kararlaştırıldı. Ancak son zamanlarda iş yerime gelen bir yazıda nafaka miktarının 1070 TL olarak belirtildiği ifade edildi. Bu rakama nasıl ulaşıldığını anlamak istiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 5. Merhaba,

  2014 yılında boşandım ve o tarihten bu yana çocuğuma ödediğim nafaka miktarı 250 TL. Ancak, o dönemdeki asgari ücret 900 TL iken, şu an asgari ücretle çalışıyorum ve maaşımdan üçte bir oranında nafaka kesiliyor. Mahkeme tarafından bir artış talebinde bulunmuşlar, ancak benim maddi durumum elverişli değil. Ne yapmalıyım, yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla.

 6. Merhaba Yasin Bey,

  Anlaşmalı boşanma davamızın kararında belirlenen iştirak nafakası tutarının her yıl TÜİK’in açıklayacağı TÜFE oranında artırılacağı yazılı. Ancak TÜİK, TÜFE’yi açıklarken de ÜFE’yi açıklarken de farklı yıllık oranlar belirtiyor. Yukarıda yayınladığınız tabloda da farklı oranlar görülüyor. İstatistiki olarak farklı yöntemler kullanılarak hesaplanıyor. Ben bir ekonomist olarak “enflasyon oranı” denilince genel kullanımın “Bir önceki ayın aynı ayına göre değişim oranı” olduğunu biliyorum. Ancak çocuğun babası 3 seneden sonra “Yargıtay kararına göre 12 aylık ortalamalar” diyerek nafaka artışını düşürdü, hatta geriye dönük olarak fazla yatırdıklarını tahsil için ilk ay eksik yatırdı. Yıllık nafaka artışında alınacak enflasyon hesaplama tipi hangisidir? “Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı” mı yoksa “12 aylık ortalamalara göre değişim oranı” mı?

  Şimdiden cevabınız için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.

 7. Ayrılırken mahkemede herhangi bir oran belirtmedik anlaşmalı boşandık,2 kızım için 4 yıldır 800 tl ödüyor bu hep böyle mi gidecek,çocuklarımın babası hayır artış olmayacak diyor mahkemede karar almadık diye doğru mu bu?

 8. 5 yıl önce eşimle anlaşmalı boşandık ozamanın şartlarında aylık 250 tl nafaka bağlanmıştı fakat bu miktar artık yetmiyor şuan nafaka artırım davası açsam nekadar sürer sonuçlanması? Ve miktarı en fazla nekadar artar ?

 9. Merhaba ben 18 yaşımı geçtiğimiz aralık ayı yeni doldurdum. Annem ve babam 10 sene evvel boşandılar ve aylık 300 lira iştirak nafakası alıyordum bu miktar 10 sene geçmesine rağmen hiç yükselmedi. Velayetim annemde olduğu için nafakayı babam ödüyordu. 15 yaşımdan itibaren ortalama 3 sene ödenmemiş bir nafakam var. Bu süreçte babamın bana yaptığı masraflar ve beni özel okula gönderme gibi bir durum söz konusu ayrıca senenin belirli dönemlerinde(3-5 aylık kısa süreçler) babamda kaldım. Ama sonuç itibari ile 3 sene ödenmemiş bir nafakam var. Şuan annem bu geçmiş dönem ödenmemiş nafaka için dava açabiliyor mu? Bu davayı kazanabilir miyiz? Cevap vermenizi rica ediyorum.

  1. Anladım, hissettiklerinizi ifade etmek istiyorsunuz. Gençlerin başkalarından beklenti içinde olmaları konusunda endişelerinizi belirtiyorsunuz gibi görünüyor. Her bireyin yaşamı, aile dinamikleri ve kişisel deneyimleri farklıdır. Bazı gençler, kendi başarıları için daha fazla sorumluluk alabilirken, bazıları için bu süreç daha fazla zorluk içerebilir.

   Aile içindeki iletişim ve destek önemlidir. Eğer bu konuda endişeleriniz varsa, açık ve samimi bir şekilde aile üyeleriyle konuşmak, duygularınızı paylaşmak ve birbirinizi anlamak yardımcı olabilir. Ayrıca, gençlerin kendi hedeflerini belirlemeleri ve sorumluluk alabilmeleri için onlara destek olmak da önemlidir.

   Unutmayın ki her birey farklıdır ve herkes kendi tempolarında büyür. Empatiyle yaklaşmak ve birbirinize destek olmak, aile içi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

 10. Geri bildirim: Nafakayla İlgili Yardıma mı İhtiyacınız Var? | AVUKAT YASİN GİRGİN

Yorum bırakın

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313