Noterde yapılmış vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir mi?

Soru : Miras bırakan, sağlığında noterde vasiyetname yaparak bir kısım mallarını erkek çocuklarına bırakmış, kız çocuklarına mal bırakmayarak vasiyetname yolu ile kaçırmaya çalışmıştır. Bu vasiyetnamenin iptali için dava açılması mümkün müdür?

Yanıt: Miras bırakanın hayatta iken yapmış olduğu vasiyetnamenin iptali için de dava açılması mümkündür. Vasiyetnamenin iptali için bazı koşulların varlığı halinde dava açılabileceği Türk Medeni Kanunu’un 557. maddesinde sınırlı şekilde belirtilmiştir. Bu koşullar şunlardır:

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,
4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Soru : Vasiyetçinin birden çok vasiyetnamesinin bulunması halinde, önceki tarihliler geçersiz mi olmuş olur?

Yanıt : Vasiyet yapanın eskisine dokunmadan yeni bir vasiyetname yapması, yeni vasiyet ile eskisini değiştirmesi mümkündür. Vasiyetlerin aynı türden ya da değişik şekillerde yapılmış olması, kendiliğinden bir vasiyetnameyi geçersiz kılmaz.

Vasiyetler karşılaştırılarak miras bırakanın gerçek iradesi tespit edilir.

 

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'