E-Mail ile yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde midir?

13. Hukuk Dairesi         2017/1014 E.  ,  2020/4488 K. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı …

E-Mail ile yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde midir? Devamı »

“Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” sözleri eşi aşağılama anlamına gelir

2. Hukuk Dairesi         2019/6157 E.  ,  2019/10856 K. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından her üç dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı-karşı davalı kadın, evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, davalı-karşı …

“Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” sözleri eşi aşağılama anlamına gelir Devamı »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tarafların Birlikte Yaşamaları Af Sayılır mı?

2. Hukuk Dairesi         2014/5585 E.  ,  2014/10949 K. MAHKEMESİ :Bolu Aile Mahkemesi TARİHİ :07.12.2009 NUMARASI :Esas no: 2008/520 Karar no:2009/559 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere; davacı kadın tarafından açılan dava sonunda 07.12.2009 tarihinde tarafların …

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tarafların Birlikte Yaşamaları Af Sayılır mı? Devamı »

2021 Yılı Temyiz ve İstinaf Parasal Sınırları Belli Oldu

28.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiştir. Bu oran esas alınarak 2021 yılı için parasal sınırlar şu şekilde güncellenmiştir: Parasal sınırlar (2021) 1)Senetle ispat sınırı: 4.880,00-TL, 2) Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 5.880,00-TL, 3) İstinaf kesinlik …

2021 Yılı Temyiz ve İstinaf Parasal Sınırları Belli Oldu Devamı »

Eşin Din Değiştirmesi Boşanma Sebebi Olur mu?

Mahkemece, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak karşılıklı olarak açılan boşama davası sonucunda davacı-davalı (kadın)’ın davasının kabulüne, davalı-davacı (koca)’nın davasının reddine karar verilmiştir. Yargıtay 2.HD, eşin din değiştirmesini geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul etmedi. Size göre bu karar: — Av.Yasin Girgin (@avyasingirgin) November 28, 2020   Davalı-davacı (koca) eşinin yehova şahitleri üyesi …

Eşin Din Değiştirmesi Boşanma Sebebi Olur mu? Devamı »

Zina Hukuksal Nedeniyle Verilen Emsal Boşanma Kararı

2. Hukuk Dairesi         2019/4012 E.  ,  2019/12142 K. MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma–Ziynet Alacağı–Tedbir Nafakası Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından reddedilen boşanma davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: …

Zina Hukuksal Nedeniyle Verilen Emsal Boşanma Kararı Devamı »

error: Content is protected !!