Part-time Çalışan Nafaka Alır mı?

Takip edin

Anlaşmalı Boşanma DavasıPart-time Çalışan Nafaka Alır mı?

Soru      :Ben kocama boşanma davası açmayı düşünüyorum. Part-time çalışıyorum, gelirim olduğu için bana nafaka bağlanmazmış doğru mu?

Cevap   : Eşinizin gelirine bağlı olarak part-time çalışsanız bile, diğer şartlar da varsa, yoksulluk nafakası bağlanması gerekir. Bu nafakanın bağlanması için açtığınız boşanma davasında eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması gerektiğini unutmayınız.

Tapuya Adım Yanlış Yazılmış

Soru      : Yasin Bey, yazılarınızı her hafta büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Benim başıma hiç olmayacak bir şey geldi. Geçen hafta babamdan kalan evi üzerime geçirmek istedim. Tapu memuru, hem miras bırakan hem de malik kısmına benim adımı yazmış. Tekrar tapuya gittim, düzeltmeleri için dilekçe vermek istedim. Kabul etmediler, dava açmam gerektiğini söylediler. Ne yapmamız lazım, bu işler dava açmadan olmuyor mu?

Cevap   :Bu sizi mutlu eder mi bilmiyorum ama bu hatalarla zaman zaman karşılaşıyoruz, sadece sizin başınıza gelmiyor, tek değilsiniz. Düzeltme konusuna gelince: Evin tapu kaydının tutulduğu Tapu Müdürlüğü’ne karşı bir dava açmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken konu, burada Hazine aleyhine değil Tapu Müdürlüğü’ne yönelik bir dava açacak olmanız. Davayı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açacaksınız.

Doktora Dava Açabilir miyim?

Soru      : …….. Devlet Hastanesi’nde iki yıl süreyle tedavi gördüm. Tedavim sonucunda sağlığım daha da kötüye gitti. Bunun üzerine bir başka hastaneye müracaat ettim. Bu hastanede yeniden tetkikler yapıldı, önceki teşhislerin tamamen yanlış konulduğunu ve iki yıl boyunca hatalı tedavi edildiğim söylendi. Son üç aydır yeni tedaviye başlandı, şu anda eskisine göre çok daha iyiyim. Beni yanlış tedavi eden doktora ve hastaneye karşı dava açabilir miyim?

Cevap   : Anayasa’nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 13/1. maddesi gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabilir. Hastalığınızı yanlış teşhis ve tedavi eden doktor Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu için doktora karşı dava açamazsınız. Önce hastane aleyhine dava açacaksınız, dava lehinize sonuçlanırsa hastane, size ödediği tazminatı doktordan isteyebilir.

Belediye Mahkeme Kararını Uygulamazsa

Soru      : İdare Mahkemesi’nde, ifraz işlemini yapmayan belediye aleyhine dava açtık. Dava yaklaşık 4 yıl sürdü, dava lehimize sonuçlandı. Kararı icraya da koyduk ama hala belediye kararın gereğini yerine getirip ifraz işlemini yapmıyor. Ne yapabiliriz?

Cevap   :   Anayasa’nın 138/4. maddesi gereğince; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1. maddesi gereğince de; idare, idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem yapmak ve eylemde bulunmak zorunda olup bu süre hiçbir biçimde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Aynı maddenin 4. fıkrası gereğince, mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi durumunda ilgili kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında tazminat davası açılabilir.

* 26.9.2013 Hürriyet Gazetesi ve hurriyet.com.tr’daki yazımdan

 

Yorum bırakın

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN