Etiket arşivi: Aile konutu nedir?

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu, evlilik birliği içinde, eş ve çocukların ikamet etmek amacıyla oturdukları yerdir.Eşlerin devamlılık arzetmeyen yahut yerleşme niyetiyle ikamet etmedikleri örneğin yazlık ev, atama nedeniyle tek bir eşin gittiği şehirde tuttuğu ev bu anlamda aile konutu sayılmaz.

Kiralık Ev Aile Konutu Sayılır mı?

Bir yerin aile konutu olması için mutlaka tapu kaydının eşlerden birine ait olması gerekmez. Aİle konutu kiralama suretiyle elde edilmiş yahut eşlerden birinin yakınına ait olup bilabedel sağlanmış olabilir. Bu haller taşınmazın aile konutu olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Aile Konutu Hangi Sınırlamaları Doğurur? 

Medeni Kanunumuz’da 2002 yılında yapılan değişiklikle mülkiyet hakkına aile konutu yönünden sınırlama getirilmiştir. Oturulan konut, eşlerden birine aitse, malik olan eş, bu konutu dilediği gibi üçüncü bir kişiye satamaz, devredemez, hibe edemez, ipotek ettiremez, kira sözleşmesini feshedemez, tek başına tahliye taahhüdünde bulunamaz.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi için konutun bağlı bulunduğu Tapu Sicil Memurluğu’na ikametgahı gösteren belge ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Bunun dışında aile konutu şerhinin konulması için mahkemeye başvuru da yapılabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Evlilik birliğinin sona ermesi, yeni bir aile konutu edinmeleri, aile konutunun taşınmaz vasfını kaybetmesi gibi durumlarda taşınmazın aile konutu olma özelliği de sona erer. Aile konutu olmayan bir taşınmazın kaydına aile konutu şerhi konulmuş olması halinde ise mahkemeye başvurularak şerhin iptali istenebilir.