Etiket arşivi: Aile konutu şerhi

Aile konutundaki ipoteğin kaldırılması

“Aile konutu niteliğindeki gayrimenkulün üzerine banka borcu nedeniyle ipotek konulması için eşten alınan muvafakat altındaki imzaya itiraz edilmesi halinde bilirkişi incelemesi yaptırılır” Aile konutundaki ipoteğin kaldırılması yazısına devam et

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi

aile konutuÖlmekle Bitmez…

 

Davacı davasını açarken olayları açıklamakla birlikte hukuki sebepleri yanlış göstermişse ne olur? Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önüne gelen bir dosya hakkında verdiği kararda, olayları açıklama görevinin taraflara, bu olayların hukuki nitelendirmesini yapmak görevinin ise hakime ait olduğunu belirtti. Davacı bu davada, aile konutu şerhi konulması talebinin yanında, taşınmazın aile konutu olduğunun tespitini de istemiş ancak yerel mahkeme evliliğin ölümle bitmiş olması nedeniyle ailenin sona erdiğini ve bu nedenle taşınmazın da aile konutu olma vasfını yitirdiğine karar vermişti. Yargıtay, temyizen incelemesi sonucunda, her ne kadar aile konutu vasfı sona ermişse de davacının Türk Medeni Kanunu 240 ve 652. maddelerinden doğan haklarını kullanma hakkı olduğunu, bu hakları kullanabilmesi için taşınmazın aile konutu olduğunun tespitini istemesinde hukuki yararı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. (Kararın tam metni için bkz: YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11721 K. 2012/17517 T. 25.6.2012)

 

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu, evlilik birliği içinde, eş ve çocukların ikamet etmek amacıyla oturdukları yerdir.Eşlerin devamlılık arzetmeyen yahut yerleşme niyetiyle ikamet etmedikleri örneğin yazlık ev, atama nedeniyle tek bir eşin gittiği şehirde tuttuğu ev bu anlamda aile konutu sayılmaz.

Kiralık Ev Aile Konutu Sayılır mı?

Bir yerin aile konutu olması için mutlaka tapu kaydının eşlerden birine ait olması gerekmez. Aİle konutu kiralama suretiyle elde edilmiş yahut eşlerden birinin yakınına ait olup bilabedel sağlanmış olabilir. Bu haller taşınmazın aile konutu olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Aile Konutu Hangi Sınırlamaları Doğurur? 

Medeni Kanunumuz’da 2002 yılında yapılan değişiklikle mülkiyet hakkına aile konutu yönünden sınırlama getirilmiştir. Oturulan konut, eşlerden birine aitse, malik olan eş, bu konutu dilediği gibi üçüncü bir kişiye satamaz, devredemez, hibe edemez, ipotek ettiremez, kira sözleşmesini feshedemez, tek başına tahliye taahhüdünde bulunamaz.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi için konutun bağlı bulunduğu Tapu Sicil Memurluğu’na ikametgahı gösteren belge ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Bunun dışında aile konutu şerhinin konulması için mahkemeye başvuru da yapılabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Evlilik birliğinin sona ermesi, yeni bir aile konutu edinmeleri, aile konutunun taşınmaz vasfını kaybetmesi gibi durumlarda taşınmazın aile konutu olma özelliği de sona erer. Aile konutu olmayan bir taşınmazın kaydına aile konutu şerhi konulmuş olması halinde ise mahkemeye başvurularak şerhin iptali istenebilir.