Etiket arşivi: ankara boşanma avukatı

Nafaka Alacağında Zamanaşımı Süresi

Nafaka alacağında zamanaşımı süresinin uygulaması görüldüğü kadarıyla çok kafa karıştırıyor. Hem avukatlar hem de vatandaşlar, bir mahkeme kararının 10 yıl süresi olduğunu düşünerek zamanaşımını mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren başlatıyorlar.

Örneğin 2004 yılında verilen bir boşanma kararı çeşitli nedenlerle 2015 yılına kadar icraya konu edilmemiş olabiliyor. Bu durumda ilamların (mahkeme kararlarının) 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle birmiş nafaka borçlarının da zamanaşımına uğradığı düşünülüyor.

Gerçekten de 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun  156/2maddesine göre:

“Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıldır.”

Ancak nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

Buna göre 2015 yılında icraya konulmuş olan nafaka alacağına dair icra takibinde 2005 yılından önceki döneme ilişkin nafakalar zamanaşımına uğrar.

Çocuğun Mahkemede Dinlenilmesi

Boşanma davasında, velayet düzenlemesi yapılırken, müşterek çocuğun üstün yararının ana ve babanın isteğinden önce geldiği gözetilmelidir. İdrak çağında bulunan çocuğun adli merci önünde kendisini ilgilendiren dava hakkında görüşünü ifade etme imkanı tanınmalıdır. Çocuğun Mahkemede Dinlenilmesi yazısına devam et

Boşanma Davasından Sonra Gerçekleşen Olaylar

Evlilik sona erinceye kadar eşlerin sadakat yükümlülükleri ( T.M.K. m. 185/3 ) devam eder. Davalının dava tarihinden sonra da olsa, üç ayrı erkekle çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu Boşanma Davasından Sonra Gerçekleşen Olaylar yazısına devam et

Karşı taraf duruşmaya gelmezse ne olur?

Boşanma davası açıldıktan sonra, dilekçeler aşaması tamamlanmış ve ön incelemeye geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilerek, davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiştir. Karşı taraf duruşmaya gelmezse ne olur? yazısına devam et

Kocanın Eşi Evden Göndermesi

Boşanma davası üzerine Mahkemece verilen hüküm, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunması sebebiyle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur. Kocanın Eşi Evden Göndermesi yazısına devam et