Etiket arşivi: asgari ücret alan kadına nafaka

Yargıtay Asgari Ücretliyi Yoksul Kabul Etti

Asgari Ücretle Çalışan Kadın Nafaka Alabilir

2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/15757 Karar Numarası: 2018/4912 Karar Tarihi: 12.04.2018

İŞTİRAK NAFAKASI İSTEMİ Davalı Karşı Davacı Kadının Asgari Ücretle Geçici İşçi Olarak Çalışmakta İken İşten Ayrıldığı – Sürekli ve Düzenli Bir Gelirinin Bulunmadığı – Davacı Karşı Davalı Erkeğin İse Sosyal İnceleme Raporunda Uzmana Verdiği Kendi Beyanına Göre Tarım İşi İle İlgilendiği ve Yıllık Ortalama Yüksek Geliri Olduğu – Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı – Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre Davalı Karşı Davacı Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği – Kadın Yararına Geçimi İçin Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği

Kararın Özeti: Davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı, davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; yoksulluk nafakasının reddi ve iştirak nafakasının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının iştirak nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden

  • davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken 29.04.2016 tarihinde işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı,
  • davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz ( HGK m.2009/3-165-186 ). Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Asgari Ücretli Nafaka Öder mi?

Asgari ücret ve nafaka hakkı konusu aslında oldukça tartışmalı bir konu. Bir yanda yargıtay hukuk genel kurulunun asgari ücretin yoksulluktan kurtaracak bir miktar olmadığı, bu nedenle asgari ücret alan kadının nafaka almaya devam edebileceğine dair kararı varken, öte yandan asgari ücretle çalışan erkeğin nafaka ödemeye mahkum edilmesi oldukça çelişkili değil mi?

Asgari Ücretli Nafaka Öder mi? yazısına devam et