Etiket arşivi: boşanma davasında kişisel ilişki süresi

Boşanma Halinde Cezaevindeki Babanın Çocuğu Görme Hakkı

Boşanma davasında çocuğun velayeti düzenlenirken çocuğun en yüksek menfaati gözönünde bulundurulur. Bir çocuğun menfaati ise mümkün olan en uygun süre ve zamanlarda ana babası ile kişisel ilişki kurmasında yatar.

Bazen anne yahut babanın cezaevinde bulunduğu hallerde boşanma davasının açıldığı da görülmektedir. Bu hallerde velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocuğu ile görüşebilmesi sağlanmalıdır.

cezaevinde açık görüş

Bir kişinin cezaevinde bulunuyor olması, onun çocuğu ile olan görüşme hakkının tamamen kaldırılması sonucunu doğurmamalıdır.

Bu hallere ilişkin olarak Yargıtay son içtihatlarından birinde emsal bir karar vermiştir. Bu karara göre:

Ceza ve tutukevinin, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla mevzuat çerçevesinde görüşme imkanı ölçüsünde, çocukla tutuklu veya hükümlü ebeveyni arasında kişisel ilişki tesis edilebilir.

Nitekim, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan “Ceza ve İnfaz Kuramlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün” 126. maddesi, hükümlülere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile görüşme ve ziyaret hakkı tanımıştır

“Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret edilmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 9. ve 14. maddeleri de, hükümlü ve tutukluya çocuğu ile görüşme hakkı ve açık görüş imkanı vermiştir. Bu düzenlemeler dikkate alınarak, açık görüş imkanıyla ilgili babanın hükümlü bulunduğu cezaevinden bilgi alınmak suretiyle çocukla babası arasında görüş ve ziyaret imkanının araştırılması, kişisel ilişkinin buna göre belirlenmesi ve sonucuna göre çocukla ceza evinde hükümlü olan babası arasında gerekirse uzman eşliğinde olmak üzere uygun şekilde kişisel ilişki tesisi gerekir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4825 K. 2016/11399 T. 9.6.2016