Etiket arşivi: boşanma

Boşanma Davası Nafaka

Boşanma davası nafaka, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176/lV hükmüne göre: “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde aylık olarak ödenen arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” Boşanma Davası Nafaka yazısına devam et

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi her kişi ve her durum için özel olarak hazırlanmalıdır. Burada örnek olması için basitçe hazırlanmış bir dilekçeyi sunuyoruz, dilekçeler kesinlikle bir uzman yardımıyla hazırlanmalıdır. Dilekçelerde kullanılacak her bir cümlenin önemi vardır, bazen bir cümleyle davayı kazanabilir, bazen de kaybedebilirsiniz.

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne, 

Davacı/TC Kimlik No :
Adresi
Vekili :Av. Yasin GİRGİN
Cinnah Caddesi Alaçam Sokak 30/4 Çankaya ANKARA

Davalı/TC Kimlik No :
Adresi :

D.Konusu : Boşanma, maddi ve manevi tazminat taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR:

A. Taraflar Hakkında

Taraflar 2009 yılında evlenmiş olup bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır.

Davacı Y., 1981 doğumlu olup … mezunudur.

Davalı E. 1980 doğumludur. Sakarya Üni. ….mezunu olup şu an müzisyen olarak çalışmaktadır. Davalı S.S., O. A. gibi ünlü isimlerin orkestrasında çalışmakta, bunun dışında da dışarıdan iş alabilmektedir. Davalı sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı turnelere gitmektedir. Davalının aylık geliri 8.000,00 TL’dir.

1.Davalının davacıyı başka kadınlarla aldatması

Boşanma dilekçesi: Davalı evlilik birliği devam ederken başka kadınlarla birlikte olmuş, davacı bu birlikteliklerden davalının sosyal medya hesaplarındaki yazışmalarından, telefonundaki mesajlardan ve ortak arkadaşları vasıtasıyla haberdar olmuştur. Davacının birlikte olduğu kadınlardan biri de davacının yakın arkadaşıdır. Davalının telefon kayıtları incelendiğinde ve tanık anlatımları ile bu hususlar ortaya çıkacaktır.

Davacının davalıya başka kadınlarla ilişkisinin olduğunu anlayıp davacıya sorduğunda 2 yıldır devam eden bir ilişkisinin olduğunu , il dışı işlere dava dışı kadınla beraber gittiklerini, davacıyı sevmediğini ve boşanmak istediğini söylemiştir. Bu ilişkinin duygusal boyutta da kalmamış, davacı arkadaşlarına dava dışı kadınla olan cinsel birlikteliğinden de bahsetmiştir.

Davacı arkadaş ortamlarında rahatlıkla dava dışı kadını kız arkadaşım diye tanıtmış, bulunduğu ortamlarda davacıdan boşanacağını da söylerek davacıyı ortak arkadaşları önünde küçük düşürmüştür.

Davacıyı, birlikte olduğu dava dışı kadının arabasına bindirmiş ve davacı arabayı sorduğunda arabayı kiraladığını söylemiştir. Eşini ve eşinin ailesini dahi bu arabaya bindiren, aracı kullanması için davacıya da veren davalı adeta onlarla dalga geçmiş, gururlarını kırmıştır.

2.Davalının davacıya karşı duygusal şiddeti

‘Boşanma dilekçesi: ‘Başkasından çocuğum olsa bakar mısın?” şeklinde sorular sormaya başlamış, davacı da davalının dava dışı kadınların birinden bebek beklediği şüphesine kapılmıştır.

Sonrasında davalının içine kapanması üzerine davacı ”senin neyin var’‘ diye sormuş, davalı da bu konuda konuşmak istemediğini söylemiştir. Bu olaydan 2 hafta sonra davalı davacıyla konuşmak istediğini söylemiş ve bu konuşmada ”Seni sevmiyorum, seninle aynı havayı solumak istemiyorum, beni mutsuz ediyorsun, sen adi kadının tekisin, bu laflara rağmen evden gitmezsen en adi şerefsiz o… çocuğusun” diyerek türlü hakaretlerde bulunmuştur.

3. Davalının davacıya ve evlilik birliğine karşı ilgisizliği

Boşanma dilekçesi: Davacı evliliğin ilk 2 yılında çocukları olmasını çok istemesine rağmen davalı çocuk istemediğini, hayatını yaşamak istediğini söylemiştir.

Taraflar evlendikten sonra da davalı eşine karşı ilgisiz davranmaya başlamış, davacıyı sürekli eleştirmiştir. ”seni hiç beğenmedim, şu haline bak, çok çirkinsin” gibi sözler sarfederek davacıyı aşağılamıştır.

4. Davalının öfke kontrolsüzlüğü

Davalı askerden döndükten sonra hem evde hem işinde herkese karşı tutumu değişmiş, insanlara agresif davranmaya, sesini yükseltmeye, etrafındakileri kırmaya başlamıştır. Trafikte seyir halindeyken yaşlı birine çarpmış, sonrasında da ”dikkatli geçsin, ona ceza verdim” şeklinde akıl almaz bir açıklama yapmıştır.

Davacının hali herkesin dikkatini çekmiş ve çevresindeki insanların ısrarı sonrasında psikolojik destek almaya başlamıştır.

B. Maddi ve Manevi Tazminat Talebimiz

Boşanma dilekçesi Yukarıda belirtilen nedenlerle, daha ağır kusurlu davalının davacıya 50.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi tazminat ödemesine karar verilmesini talep ederiz.

Delillerimiz : Tanıklar, fotoğraflar, cep telefonu kayıtları, nüfus kayıtları, maaş bordrosu, kredi kartı dökümleri, icra dosyaları, ceza şikayetleri, SGK ve Vergi Dairesi kayıtları ile her türlü kanuni delil

Hukuki Sebep : TMK 161/166 ve ilgili yasa

Cevap Süresi : 2 hafta

Talep Sonucu :Yukarıda açıklanan ve re’sen araştırılacak nedenlerle;

1. Davanın kabulü ile tarafların zina sebebiyle(TMK 161) ve / veya şiddetli geçimsizlik (TMK 166) nedenlerinden dolayı BOŞANMALARINA,
2. Davalının TMK 174 uyarınca 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesine,
3. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. Boşanma dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği için internet üzerinde örnekler sunan bir çok açık kaynak bulunmaktadır. Ancak, burada önemli bir uyarı yapmak gerekir ki, her bir olay, herkesin hayatı kendisine özgüdür. Bu nedenle, herkese uyacak ortalama bir boşanma dilekçesi örneği yazma imkanı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte tüm dilekçelerde olması gereken bazı ortak noktalar, zorunlu unsurlar bulunmaktadır. İnternet üzerinde sunulan bu boşanma dilekçesi örneğini incelediğimde, bunlardan yüzde doksanının bu zorunlu unsurları dahi içermediklerini, bu zorunlu unsurları dahi barındırmadıklarını tespit etmiş bulunmaktayım. Boşanma Dilekçesi Örneği yazısına devam et

Aldatma Nedeniyle Öteki Kişiden Tazminat Talebi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesine göre,

“Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Aldatma Nedeniyle Öteki Kişiden Tazminat Talebi yazısına devam et