Etiket arşivi: eşlerin ayrı evde yaşamaları

Ayrı Evde Yaşamak Boşanma Sebebi Olabilir mi?

Uzun Süredir Ayrı Evde Yaşamak Boşanma Sebebi Olabilir mi?

 

Anlaşmalı Boşanma DavasıKimi durumlarda eşler aynı evde yaşamayabilir, örneğin tayin, atama işleri nedeniyle yahut eğitim için eşlerin birbirinden ayrı evlerde yaşaması söz konusu olabilir. Bunlarla birlikte eşlerin aynı şehirlerde yaşamasına karşın ayrı ev tuttukları ve bu şekilde yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir. Eşlerin evlendikten sonra aralarında başgösteren anlaşmazlıklar neticesinde evlerini ayırmaları ve tekrar biraraya gelmemeleri halinde ne olur? Bu eşler, ne kadar süre ayrı yaşarlarsa boşanma hakkını elde edebilirler? Bu ve buna benzer sorular, tarafıma çokça sorulmaktadır. Evi ayırdıktan sonra hemen boşanma davası açmayıp, 2, 4 hatta 15 yıl sonra boşanma davasını açmaya karar veren kişilerin bulunması şaşırtıcı gelse de esasında toplumda oldukça yaygındır. Ayrı eş yaşayan eşin, nikahsız beraberlikleri ve bu beraberliklerinden çocukları da bulunabilmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muzun 171. madde hükmüne göre hakim, boşanma davası için başvurmuş tarafların boşanmasına değil ayrı yaşamalarına da karar verebilir. Hakim, ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için hükmedebilir. Hakim tarafından takdir edilen bu ayrılık, sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. Bunun gibi, reddedilen boşanma davasından sonra üç yıllık sürenin geçmesine rağmen bu süre içinde eşlerin yeniden bir araya gelememeleri, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, eşlerden her biri Medeni Kanun’un 166/4 maddesine göre boşanma davası açabilir.

Boşanma hukukumuzda “eşlerin ayrı yaşaması” bu hallerde sonuç doğurmaktadır, bu durumun dışında ayrı yaşama tek başına boşanma sebebi değildir. Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri beklenemeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Ortak hayatın eşler için çekilmez derecede temelinden sarsıldığı genel olarak tanık beyanları ile tespit olunmaktadır.