Etiket arşivi: evlenme için gerekli belgeler

Evlenme için hangi belgeler gerekmektedir ?

Erkek ve kadından her biri , nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi , küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilisinin imzası onaylanmış izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır.