Etiket arşivi: evliliğin iptali

Oğlumuz , rahmetli olmadan önce evliliğinin iptali için dava açmıştı. Bu davayı biz sürdürmek istiyoruz. Mümkün mü?

Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi,daha önceden yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Evlenmenin İptali Talepli Dava Dilekçesi

UYARI : Dilekçeler örnek olmaları amacıyla konulmuştur. Her olay benzersizdir ve bu nedenle dilekçelerde yeralanlardan daha farklı haklarınız ve talepleriniz olabilir. Bu nedenle dilekçeleri kullanmadan önce mutlaka uzmanından yardım alın. Arzuhalcilere , dilekçecilere aldanmayın. En iyisi konunun uzmanı bir Avukata başvurmaktır.

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Evlenmeye izin verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimin kızı 17 yaşından gün almıştır. Nüfus kaydı ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

2- Lise çağında olan küçük, uzun süredir nişanlı olup, bu nişanlılığın uzaması çevrede çeşitli dedikodulara sebep olmaktadır. Nişanlısının müvekkilin kızıyla evlenmeyi düşünmediği ve kendisiyle gönül eğlendirdiği yolundaki sözkonusu dedikodular sonunda müvekkiliin kızına da ulaşmış, kendisini ruhsal bunalıma sokmuştur.

3- Aileler ve gençler çevrenin baskısından kurtulmak istemekte, fakat bu düşünce müvekkilimizin kızının yaşının küçük olması sonucu evlenememeleri nedeni ile gerçekleşememektedir.

4- Müvekkilimizin kızının bu zor durumdan kurtulması için evlenmesine ailesince muvafakat edilen küçüğün evlenmesine mahkemenizce izin verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.124,128 ve sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık, doktor raporu ve sair yasal deliller.

TALEP SONUCU : Açıklanan sebeplerle müvekkilimizin velisi bulunduğu kızının evlenmesi için izin verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ