Etiket arşivi: kadın boşanmak istemezse dava ne kadar uzar

Kadın Boşanmak İstemezse

kadın boşanmayı kabul etmezse, kadın boşanmak istemezse dava ne kadar uzar, kadının boşanmak istememesi, boşanmak isteyen erkek ne yapmalı, erkek boşanma davası açarsa kadın istemezse, kadın boşanmak ister erkek istemezse, kadın boşanmak isterse ne yapmalı, eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dava nasıl ilerler, çekişmeli boşanmada davalı gelmezse


KADIN BOŞANMAK İSTEMEZSE

Değişen kanunlarla eski bir söylem olan “nikahını vermemek” çok geride kalmıştır. Bugünkü kanunlar, davalı kadın boşanmak istemezse dahi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açacak davranışlarının olması halinde boşanma davasının kabulüne karar verilmesini mümkün kılmaktadır.

Evlilik birliği her iki eşin kanun koyucunun belirlediği yetkililer önünde evlenme iradelerini açıklamaları ile kurulur. Bu nedenle evlilik birliğinin sona ermesinde de aynı usule uyulması gerekir.

Evlilik birliğini çoğu zaman her iki eş de sona erdirmek isteyebilir, ancak bazı durumlarda eşlerden birinin boşanmayı istememesi söz konusu olabilir.

Boşanma davaları davacı, davalı ile birlikte üçüncü taraf olarak çocuk, geniş aile, arkadaşlar ve hatta toplumu da ilgilendiren davalardandır.

Bu nedenle boşanma davalarındaki bir çok konu hakkında mahkeme (hakim) re’sen düşünülmek ve karar vermek üzere kanun koyucular tarafından yetki ve görevlendirilmiştir.

Örneğin boşanma davasının açılmasıyla TMK 169. maddeye göre eşlerin barınma ve nafaka konuları hakkında mahkeme kendiliğinden bir karar vermekle yükümlü tutulmuştur.

Boşanma davalarında her iki eşin de boşanmayı istemesi halinde çekişmeli boşanma yanında anlaşmalı boşanma da söz konusu olabilir; ancak kadın boşanmak istemezse (ya da erkek) halinde ise anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Kadın boşanmak istemezse bu durumda erkek çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır.

Kadın boşanmak istemezse boşanmanın gerçekleşmeyeceği yahut uzayacağı düşüncesi ise kamuoyunda yanlış bilinen konuların başında gelmektedir. Tazminat ya da nafaka istenmediğinde olduğu gibi (eşlerden birinin) kadın boşanmak istemezse de boşanma davası uzamaz:

Boşanma davası süreçleri, davanın açılması, dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, tahkikat duruşması aşamalarıyla, tazminat talebi, nafaka talebi olsun olmasın aynı zaman aralığında ilerler. Bunun gibi taraflardan birinin elinde çok sağlam (!) delillerinin olduğu davalarda da süreç kısalmaz, bu süreler tebligat ve mahkemenin iş yoğunluğuna bağlıdır.

Bazı mahkemelerde sonraki duruşma günü (celse) bir ay sonrasına verilebilmekteyken kimi mahkemelerde iki duruşma arası 4 aya kadar uzayabilmektedir.

Kadın boşanmak istemezse, davayı açan erkek açısından değişen hiç bir şey olmaz. Yine davayı açan iddia sahibi – ister erkek isterse kadın olsun- iddiasını ispat etmek yani evlilik birliğinin karşı tarafın davranışları nedeniyle temelinden sarsıldığını ve bu nedenle kendisinden evlilik birliğini sürdürmesinin istenemeyeceğini ispat etmek zorundadır.

Kadın boşanmak istemezse, kadın mahkemeye gelmezse de bu süreçler değişmemektedir. Çünkü artık tarafların MERNİS adresine yapılan tebligat geçerli sayılmakta ve cevap verme hakkını kullanmayan, bunu ihmal eden, süresinde cevap vermeyen kadın hakkında gıyabında (yokluğunda) dahi karar verilebilmektedir.