Etiket arşivi: kıdem tazminatı

Üçlü vardiyada fazla mesai olmaz

Üçlü vardiya sistemiyle çalışan bir fabrikanın insan kaynakları müdürüyüm. Çalışanlardan biri işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı ve diğer hakları ile birlikte fazla mesai talepli dava açtı. Davada işçi, iki tanık gösterdi, bu tanıklar ortalama günde 1-2 saat fazla mesai yaptıklarını söylediler. Mahkeme tanıkların gerçek dışı beyanlarına itibar ederek fazla mesai talebini kabul etti. Bu kararı temyiz etmezsek ne olur, temyiz edersek yargıtayın hangi dairesine gider? Hasan R.

fazla mesai
Üçlü vardiya sistemi ile çalışılan yerlerde kural olarak fazla mesai olmaz, ancak bunun aksi yazılı belgelerle ispat edilebilir.

Hasan bey, üçlü vardiya sistemiyle yani 08:00-16:00; 16:00-24:00; 24:00-08:00 mesai saatlerinde çalışan işyerlerinde kural olarak fazla mesai uygulanmaz.

Ancak bu aksi ispat edilebilecek bir kuraldır, bunun aksi belgelerle ispat edilebilir. Bununla birlikte fazla mesainin tanıkla ispat edilmesi mümkün değildir, yazılı belge ile kanıtlanması gerekir.

Bu dosyanın temyiz etmezseniz yahut temyiz edip de karar doğru bulunup onanırsa diğer çalışanlar için emsal olur. Bu karar temyiz edilince davaya bakan mahkemenin grubuna göre Yargıtay’ın ya 7inci ya da 9uncu Hukuk Dairesi’nde incelenir.

İşyerim Girdi-Çıktı Yapmış

Ben tekstil sektöründe desenci olarak çalışıyorum. Aynı patrona ait A… isimli firmadan çıkışım yapılmış, ertesi gün de Ç…. İsimli firmaya girişim yapılmış. İkinci girişimin yapılmasından yaklaşık 1 yıl 25 gün sonra işlerimi aksattığımı söyleyerek benden savunma istediler. Ben savunmama yazdım ama değişen bir şey olmadı, iş akdimi feshettiler. Şirketin muhasebecisi beni arayarak hesap numarası istedi. Ben de hesabım yok dedim, PTT ile ev adresime bir miktar ödeme göndermişler. Makbuzunda kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti yazıyordu. Ama sadece son 1 yıl 25 günlük çalışmamın karşılığı olan kıdem tazminatını göndermişler. A… isimli firmadaki çalışmamın karşılığını alamaz mıyım? Seyhan T.

Seyhan hanım, aralarında organik bağ bulunan iki şirket arasında bu şekilde girdi-çıktı yapılmasıyla sıkça karşılaşıyoruz.

Hemen söyleyelim, bu şekilde yapılan girdi-çıktılar gerçek bir işlem gibi yorumlanmıyor. Bu nedenle önceki işyerinizde çalışmakla hak ettiğiniz kıdem, ihbar, fazla mesai gibi haklarınızı dava açarak alabilirsiniz.

Bu davada haklarınız hesaplanırken PTT yoluyla gönderilen tutarlar göz önünde tutulur.

Şirket SGK’ya Maaşımı Eksik Bildirmiş

Bir nakliyat şirketinde yaklaşık 16 yıldır çalışıyorum. Bu çalışmamı şirket SSK’ya hem eksik bildirmiş hem de aldığım ücreti eksik göstermiş. Şimdi işten çıkaracaklar, haklarımı tam alabilmem için ne yapmam lazım? Remzi R.

Remzi bey, işyeri, işin özelliğine göre en geç işçinin işe başlama günü SGK’ya bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde işçinin aldığı ücret de tam ve doğru olarak gösterilmelidir. Bu şekilde yapılmayan bir bildirim nedeniyle emekli maaşı eksik bağlanacağı gibi açacağınız kıdem, ihbar, fazla mesai gibi özlük hakları da eksik hesaplanacaktır.

Bunlar nedeniyle mağdur olmamanız için öncelikle bir hizmet tespiti davası açmanız gerekiyor. Bu hizmet tespiti davasını hem işyeriniz hem de SGK aleyhine açıp, çalışmaya başladığınız tarihi, aldığınız ücreti, yatırılması gereken meblağı tespit ettirmeniz yerinde olacaktır.

Bu tespit yapıldıktan sonra, özlük haklarınız için şirkete dava açabilirsiniz; hizmet tespiti davası sürerken açtığınız davalarda da hizmet tespiti davasının sonucu beklenecektir.

Kıdem Tazminatında Merak Edilenler

Kıdem Tazminatı Hakkında Merak Edilenler 

2013 Mart ayı verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon 974 bin çalışan bulunuyor. Tahminen 9 milyonu aşkın kayıtdışı çalışan da hesap edildiğinde neredeyse ülkenin yarısını doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı hakkında sizlerden gelen soruları ele aldık bu hafta.

kidem-tazminatiSORU : Yasin bey, işyerim ile karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdik. İşyerinin muhasebecisi, kıdem tazminatımı hesaplarken sadece maaş üzerinden hesaplama yaptı, bu doğru mu? Ahmet H.  

CEVAP : Ahmet Bey, kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarihten itibaren her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş (brüt) ücreti tutarında verilir. Giydirilmiş ücret, aylık brüt maaşa ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. gibi maddi olanakların ilave edilerek bulunur.

Ancak brüt ücrete yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler ve iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri dahil edilmez.

SORU: Kıdem tazminatından hangi kesintiler yapılabilir? Murat C.   Kıdem Tazminatında Merak Edilenler yazısına devam et