Etiket arşivi: kişisel ilişki

Babanın çocuğu görme süresi ne kadar olmalı?

Özellikle son zamanlarda, eski soğuk, uzak, gülümsemeyen baba figürü yerini çocuklarıyla vakit geçiren, onlara daha fazla zaman ayıran, hatta bazen annesi gibi yemeğini hazırlayan, özbakımı ile ilgilenen bir modele dönüşmüş durumda. Babanın çocuğu görme süresi ne kadar olmalı? yazısına devam et

Kişisel İlişki Süresi Yeterli Olması Gereği

Kişisel ilişki süresi, velayet davasında velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocukla kuracağı ilişkide önem arzeder. Velayet kendisine bırakılmayan tarafın müşterek çocukla kuracağı duygusal bağ yönünden kişisel ilişki süresinin dini ve milli bayramlar ile özel günler için yeterli seviyede belirlenmesi gerekir.

Örneğin tarafların aynı şehirde oturdukları bir boşanma davası sonucunda velayetleri anneye bırakılan müşterek çocuklar ile baba arasında kurulacak kişisel ilişkilerde çocukların üstün yararı yanında, babalık duygularının da tatmin edilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

Mahkemece her ayın birinci ve üçüncü haftalarında kurulan kişisel ilişki ile dini bayramlarda kurulan kişisel ilişkinin yatılı olmaması ve Temmuz ayında kurulan kişisel ilişkinin de süre yönünden yetersiz olduğu Yargıtay tarafından belirlenmiş ve yerel aile mahkemesinin vermiş olduğu karar kişisel ilişki süresi yönünden bozulmuştur.

Mahkemece, tarafların aynı şehirde oturdukları dikkate alınarak yaş sınırlaması da yapılmaksızın daha uygun süre ile kişisel ilişki kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde yetersiz kişisel ilişki kurulması doğru olmadığı tespit edilmiştir.