Etiket arşivi: mallar boşanmada nasıl paylaşılır

Boşanmada mallar nasıl paylaşılır?

Boşanma davasında malların nasıl paylaşılacağı sorununu bir örnekle anlatmaya çalışalım.

Örneğin eşler 7.5.1996 tarihinde evlenmiş olsun. Yine bu eşler 13.8.2012 tarihinde boşanma davası açmış olsun.

Bu eşler için 7.5.1996 tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi geçerli olur. 1.1.2002 tarihinden 13.8.2012 tarihine kadar ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

Bu duruma göre eşlerin 7.5.1996 tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar satın aldıkları mallar kimin adınaysa onundur. Örneğin bir ev alınmışsa ve kocanın adına tapuda yazdırılmışsa kocanın olur.

1.1.2002 tarihinden boşanma davasının açıldığı 13.8.2012 tarihine kadar alınan mallarda ise eklenecek ve denkleştirilecek bir değer mevcut değilse diğer eşin maddi bir katkısının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, rejimin sona erdiği tarihte mevcut olan edinilmiş malın, tasfiye anındaki değerinin (artık değer) yarısı üzerinde diğer eş katılma alacağına sahiptir.