Etiket arşivi: nafaka ne kadar artar

Boşanma Davasında Nafaka Artırımı

1. 460 tl olan nafaka, tefe tüfe oranında artış olursa
2018’de ne kadar olur?

Menekşe / HATAY

Nafaka miktarı, tarafların mali durumunun değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda nafakanın artırılmasına ya da azaltılmasına hatta kaldırılmasına karar verilebilir.

Kararda nafakanın TEFE-ÜFE oranında artırılacağı belirtilmişse, 2018 yılı için(henüz ilan edilmedi) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplama yapılacaktır.

 

2. Evli bi kadın bekar bir erkekle kaçarsa kocasından nasıl
boşanır, ceza alır mı? Boşanma ne kadar sürer?

Erol / HATAY

 

Medeni Kanunumuz boşanmaya imkan veren sebepleri 6 maddede düzenlemiştir. Bu nedenler özel ve genel nedenler olmak üzere 2’ye ayrılır. Özel nedenler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Genel nedenler ise evlilik birliğinin temelden sarılması, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanmadır.

Eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için eşini terk etmesi ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi halinde belirli sürelerin geçmiş olması halinde terk edilen eş boşanma davası açabilecektir. Eşin başka bir erkekle yaşamaya başlaması halinde zinaya dayalı boşanma davası açılması da mümkün olabilir.

Boşanma davaları boşanma sebeplerine ve olaya göre farklılık arz etmektedir.

3.  2007 yılında iş kazası geçirdim SSK’dan bana 147 lira
maaş bağlandı. Bunu yükseltme şansımız var mı? Maddi sıkıntılar yaşıyorum,iş bulamıyorum. Bana yardımcı olun haklarım hakkında hiç bir bilgim yok şimdiden teşekkürler.

Ahmet / GÜMÜŞHANE

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemlerini 55.maddesinde düzenlemiştir.

Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı
ile hak sahibi kişilerin durumlarının, kendilerine veya başka
hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme
dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir.

4. Eşim beni eski eşinden olan çocukları yüzünden boşamak
istiyor. Biz hep bu yüzden sorunlar yaşadık ve şiddete maruz kaldım. Benim de bir bebeğim var. Ben evimdeyim  eşim benden ayrı yaşıyor uzaklaştırma verdim beni dövdüğü için. Şimdi ne yapmalıyım? Ayrıca benim canımı
yaktı ve bende ona birkaç laf söyledim onlarda telefonla kayıt etmiş hep sesimi kayıt almış bu süreçte lütfen bana yardımcı olur musunuz?

Reyhan / İZMİR

Evlilik birliğinin sona ermesi, günümüzde sıkça karşılaştığımız tatsız durumlardan biridir.

Evlilik birliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Diğer boşanma sebeplerine dayalı olarak da boşanma davası açılabilmesi mümkündür.

Boşanma davaları özel yaşama dair olduğundan kullanılan deliller de bu kapsamda olacaklardır. Bu anlamda, ses kayıtları boşanma davasında ispat aracı olarak kullanılabilir.

 

5. Eşim çocuklarımla birlikte evi terk ederek İstanbul’a
babasının evine gitti ve çekişmeli boşanma davası açtı. Dava
dilekçesindeki bahsettiği konular hiç de aslına uygun değildir.
Arzuhalcinin klişeleşmiş yazısıdır hiç bir kanıtı ve belgesi de
yoktur,dava nasıl sonuçlanır hakim davayı reddeder mi? Teşekkür ederim.SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Ahmet / ANKARA

Boşanma süreci açısından en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir

Boşanma davalarında sebep, doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma nedeni ispat edilemediği zaman boşanma davası reddedilir. Boşanma nedenleri ispat yükümlülüğü davayı açan kişiye aittir ve gerekli ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir.

6. Biz eşimle 2015 aralık ayında boşandık. Evliliğimiz
içinde bir ev aldık. Mahkemece evin satılması halinde yarı yarıya pay edilmesi karardır. Nafaka olarak da  borç ödediği için 
kızımıza 250 tl nafaka biçtirdi. Ancak ben ayrılma esnasında eşimden 15.000 tl kredi çekmesini istedim,o da çekti verdi borç kaydıyla. Ben de ev satılsın borcumu ödeyeceğim dedim. Ve eski eşim borç ödüyorum diye nafakasını vermedi ben de zor durumda kalmasın diye istemedim. Ancak şu an halen satılık olan evimiz satılamadı. Şimdi ben ne yapabilirim?

Emine / İSTANBUL

Nafaka, hakim tarafından tarafların mali gücü dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden ödenmeyen nafaka alacaklarınız için eski eşinize olan kendi borcunuzu ödemeden icra dairesinde takip başlatabilirsiniz.

 

 

7. Merhaba. Ankara’da bir siteden ev aldım. Almış
olduğum ev kooperatif üyesine ait bir evmiş. Fakat ben alırken herhangi bir bilgim olmadan aldım. Tapusu vs var ve hiçbir
kooperatif üyeliği almadım. Sözleşme yapmadım,sadece sitede yönetim olmadığı  için toplantılarına  çağırıldım  ve katıldım bugün benden kooperatif üyesi olarak para talep ediyorlar hatta icra takibi yapacaklarını söylüyorlar. Sadece toplantı katılım formlarında imza var sizce toplantıya katılmak ile üye sayılır mıyım? Ödeme yapmalı mıyım?

Serkan / ANKARA 

Merhaba. Kooperatif üyeliğini devralmadığınız için  kooperatif üyeliğinden doğan borçları ödemeniz gerekmez.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bir kararında;  Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre, yapı kooperatiflerinde, ortağa intikal eden taşınmazın yanında, ayrıca ortaklık payının da devri yapılmadığı taktirde, eski ortağın kooperatif ortaklığı devam edeceğinden, kooperatife karşı borçlu olan, konutun devir edildiği kişi olmayıp eski ortak olacaktır. demiştir.