Etiket arşivi: terk nedeniyle boşanma

Eşim boşanmak istemiyor

Ben çekişmeli boşanma davası açtım. Ancak karşı taraf boşanmak istemiyor. Niye boşanma davası açtınız diye sorarsanız, aldatma olduğu için, bana evde rencide edici sözler, küfürler kullandığı için, aileme karşıda hep küfürler ettiği için derim. Şimdi yeni bir sayfa açıp hayatıma mutlu bir şekilde devam etmek istiyorum. Sizden ricam şu: mahkemede karşı taraf boşanmak istemiyorum dese, çok uzar mı? Hülya S.

Mahkemede bir eşin boşanmak istemediğini söylemesi, bilinenin aksine davayı uzatmaz. Dava açan taraf, tanıklarıyla, belgelerle dava dilekçesinde dayandığı geçimsizliği, bu geçimsizliğin meydana gelmesinde karşı tarafın kusurunu ispatlayabilirse hakim boşanma kararı verir, diğer tarafın boşanmayı isteyip istememesi önemli değildir.

Eşim evden gitmiyor

Ben 19 senedir evliyim. Evlendiğim günden bugüne çocuklarımızı düşünerek bu yuvayı sürdürmeye çalıştım. Fakat artık gitmiyor şu an hala bir çatı altında oturuyoruz. Burası annemin evi, ailesinin yanına gitmesini istiyorum gitmiyor, dava açmak istiyorum ne yapmam gerekiyor. Murat Ş.

Kıymetli okurum, herkesin derdi farklı farklı. Geçen hafta cevap verdiğim bir soruda, okur, eşinin eve dönmemesinden şikayet ediyordu. Bu hafta da siz evden gitmediğinden yakınıyorsunuz.

Boşanma davasının açılması ile eşler ayrı yaşama hakkına sahip olur. Boşanma davasının açılması ile MK 169’a göre hakim, eşlerin barınmasına, geçimine ilişkin konularda da re’sen karar alır.

Gerekçelerinizi bildirerek boşanma davası açarsanız, evin mülkiyet durumu da gözönünde bulundurularak hakim karar verecektir.

Nişanlımın borçları beni bağlar mı?

Haziran ayında evleneceğim. Ancak nişanlımın devam etmekte olan tüketici kredisinden doğan icra borcu var. Aynı zamanda önümüzdeki aylarda da muhtemelen ödeyemeyeceği yüklü kart borçları oluşacak. Nikahtan sonra bu borçlar ve takipler beni bağlar mı? Vehbi Ç.

Her ne kadar kural olarak eşlerin evlilik öncesi mal varlıkları ve borçları diğerini bağlamaz desek de evlendikten sonra başlatılacak olan icra takipleri ev içinde huzursuzluk yaratacaktır.

İcra memurları borç nedeniyle eve gelecek ve ortak alandaki tv, müzik seti gibi mallarda haciz işlemi uygulayacaktır. Bu işlemlere karşı davalar elbette açılabilir, ancak manevi olarak size yük getirecektir.

Eşi başkası için terk edene velayet verilir mi?

Başka birisiyle kaçan eşe çocuğun velayeti verilir mi? Yardım ederseniz sevinirim. Yılmaz S. 

Yılmaz Bey, çocuğun velayetinin düzenlenmesinde gözönüne alınan en önemli ilke çocuğun üstün yararıdır. Bu ilkeye göre çocuğun üstün yararı gözetilerek evliliğin bitmesi halinde velayetin kime bırakılacağı tespit edilir. Annenin bir başkasıyla ilişkisinin olması ancak çocuk bunları idrak edebilecek çağda ve sadakatsiz anne çocuğa bunu yansıtıp kötü bir örnek oluyorsa velayetin bırakılmasında gözönünde bulundurulur.

Boşanma davam reddedildi, yeniden ne zaman dava açabilirim? 

Selamlar, 2009 yılında eşim hem evimi taşıyıp annesinin evine götürerek beni terk etti. Buna karşın ayrıca nafaka davası açarak benden nafaka almaktadır. Aynı yıl ben de boşanma davası açtım, 3 yıl sonunda reddedildi ve Yargıtay bunu onadı.  Tekrar 3 yıl bekleyip dava açarak boşanabileceğimi öğrendim. 2016′yı beklemeden nasıl boşanabilirim? Fatih T. 

Fatih bey, boşanma davasının reddedilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen eşler yeniden bir araya gelmemişlerse, yani evlilik birliği yeniden kurulamamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açmak üzere mahkemeye başvurabilir. Bu süre beklenmeden yeniden dava için başvuru yapılabilir, ancak bunun için ilk açılan boşanma davasında gösterilmemiş bir sebebe dayanmanız veya yeni bir sebebin ortaya çıkması gerekmektedir.

Boşanma Davası – Terk

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/20209
K. 2009/1002
T. 29.1.2009
• TERK NEDENİYLE BOŞANMA ( Daha Önce Açılan Boşanma Davasının Reddinin Kesinleşmesinden İtibaren Dört Ay Geçmedikçe Terk Nedeniyle İhtar Çekilmesinin Sonuç Doğurmadığı )
• İHTAR ( Daha Önce Açılan Boşanma Davasının Reddinin Kesinleşmesinden İtibaren Dört Ay Geçmedikçe Terk Nedeniyle İhtar Çekilmesinin Sonuç Doğurmadığı )
• BOŞANMA ( Aleyhine Dava Açılan Eş Ayrı Yaşamak Hakkını Kazandığı – Davanın Reddinin Kesinleşmesinden İtibaren Dört Ay Geçmedikçe Terk Nedeniyle İhtar Çekilmesinin Sonuç Doğurmadığı )
• İHTAR ( Daha Önce Açılan Boşanma Davasının Reddinin Kesinleşmesinden İtibaren Dört Ay Geçmedikçe Terk Nedeniyle İhtar Çekilmesinin Sonuç Doğurmadığı )
4721/m.164
ÖZET : Aleyhine boşanma davası açılan eş, ayrı yaşamak hakkını kazanır. Daha önce açılan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmedikçe terk nedeniyle ihtar çekilmesi sonuç doğurmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için, ihtar isteğinden önceki dört ay içinde kadının, haklı bir sebep olmaksızın birlik dışında yaşadığının gerçekleşmesi gerekir ( TMK 164 ).

Aleyhine boşanma davası açılan eş, ayrı yaşamak hakkını kazanır. Davacının, eşi aleyhine daha önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak açtığı boşanma davası reddedilmiş, karar 16.03.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Bu tarihten itibaren dört ay geçmedikçe ihtar isteğinde bulunulamaz. Dört ay geçmeden ihtar istendiğinden, ihtar kararı sonuç doğurmaz. O halde, davanın reddi gerekirken boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün; açıklanan nedenle ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx