Tavzih Ne Demek?

Tavzih Ne Demek?

Tavzih ne demek, tavzih edilmesi ne demek, tavzih nedir örnek, tavzih ve tashih ne demek, tavzih ne demek dini, tashih ve tavzih ne demek, tavzih kararı ne demek, hükmün tavzihi ne demek, hukukta tavzih ne demek, tavzih dilekçesi, tavzih dilekçesi ne demek, cmk tavzih


Tavzih, tashih ve tamamlama kararı HMK’da, hatalı yazılmış gerekçeli kararların düzeltilmesi için öngörülmüş kolaylıklardır. Kelime anlamı ile tavzih, açıklama; tashih ise düzeltme anlamına gelir.

Mahkemeler birçok nedenle, verilmiş olan hükmü yani mahkeme kararını yazarken çeşitli yanlışlıklar yapmaktadırlar. Mahkemelerin gerekçeli kararı yazarken yaptıkları

  • yazı hataları,
  • hesap hataları ve
  • bunlara benzer açık hataların

düzeltilmesi için Kanun’un 304. maddesi bir kolaylık sağlamıştır:

“MADDE 304- (1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir”

Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya tarafların birinin talebi üzerine verilecek bir ek kararla düzeltilebilir.

Yine,

  • yeterince açık olmayan gerekçeli kararlar
  • icrasında tereddüt uyandıran kararlar
  • birbirine aykırı fıkralar içeren kararlar

tavzih yolu ile düzeltilebilir.

tavzih ne demek
tavzih ne demek, tahsih ne demek, kararın tamamlanması ne demek

Nasıl Yapılır

Tavzihin yapılabilmesi için bir dilekçe ile mahkemeye başvurmak gerekir. Mahkemeye verilecek bu dilekçeye uygulamada tavzih dilekçesi adı verilmektedir.

Gerekçeli

Hüküm tebliğ edilmişse hakim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir (HMK m. 304-1).

Tavzih ise yeterince açık olmayan veya icrasında duraksama uyandıran yahut birbirine aykırı fıkralar ihtiva eden hükümlerin, açıklanması, tereddüt veya aykırılığın giderilmesi için kararı veren mahkemeye tanınan bir yoldur.

Tavzih ile ne yapılamaz

Hükümde unutulan veya gösterilmemiş olan bir hususun tavzih (HMK m. 305) yoluyla hükme ilave edilmesi mümkün değildir.

Taraflara tanınan hakları yüklenen borçlar tavzih yoluyla sınırlandırılıp, genişletilemez(HMK m. 305/2).

Hükmün tavzihi (HMK m. 305) yoluyla da taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.

Bu hususlar ancak temyiz konusu yapılabilir.

Süresi

Bir mahkemenin gerekçeli kararı yeterince açık değilse, icrasında tereddüt uyandırıyorsa, birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar tavzih ya da tashih istenebilir. Yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda ek karar verilmesi istenebilir; buna hükmün tamamlanması adı verilir.

Örnek bir dosyada:

davacının boşanma davası reddedilmiş, kısa karar ve gerekçeli kararda vekalet ücreti ile ilgili bir hüküm verilmemiş, davacı vekilinin 28.03.2016 tarihli düzeltim talebi üzerine, 30.03.2016 tarihli şerh ile gerekçeli kararın arka sayfasına “maddi hata düzeltilmesi” başlığı altında “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 1.800 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine” şeklinde yeni bir hüküm eklenmiştir. Kararın hüküm fıkrasında vekalet ücretine yer verilmemiş olması, maddi hata niteliğinde olmayıp, bu eksiklik hükmün tashihi (HMK m. 304) yoluyla giderilemeyeceğine karar verilmiştir.

Bu sebeple mahkemenin, talebin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüyle maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin (maddi hata düzeltilmesine ilişkin şerh) yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Eşten mal kaçırma konusunda bu yazımızı okuyabilirsiniz

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir yanıt yazın

Şimdi arayın: 0533 483 9313