Yargıtay, kadın istememesine rağmen tazminata hükmeden hakimin kararını bozdu

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Latest posts by Av.Yasin GİRGİN (see all)

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/4715

Karar Numarası: 2018/12799

Karar Tarihi: 12.11.2018

Özeti: Davacı kadının talep ettiği maddi tazminatın, Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesinden kaynaklanmayıp, münhasıran ziynet eşyalarına ilişkin olduğundan,davacının maddi tazminat talebi olmadığı halde istek dışına çıkılarak kadın yararına maddi tazminata hükmedilmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırı olduğunun gözetilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, mahkemece hükmolunan tazminatlar, ziynet alacağı ve vekalet ücretleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-karşı davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Hakim talepten fazlasına hükmedemez (HMK m. 26). Somut olayda, davalı-karşı davacı kadının cevap ve karşı dava dilekçesiyle talep ettiği 30.000 TL maddi tazminatın, Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesinden kaynaklanmadığı, münhasıran ziynet eşyalarına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyleyken, davalı-karşı davacının maddi tazminat talebi olmadığı halde istek dışına çıkılarak davalı-karşı davacı kadın yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.11.2018 (Pzt.)

*karar legalbanktan alınmıştır

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır. Telefon: 0850 840 0442