Yoksulluk Nafakası Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Sona Erer?

4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir, yoksulluk nafakası nasıl hesaplanır, yoksulluk nafakası kaç yıl ödenir, yoksulluk nafakası ne zaman sona erer, nafaka gelirin yüzde kaçı, 5 bin maaş alan ne kadar nafaka verir, asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka verir 2021, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir, kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir 2021


4000 TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Nafaka tutarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, hangi şehirde yaşadıklarına, giderlerine göre değişir. Örneğin kirada oturan ve 4000 lira maaş alan bir kişi ile kendi evinde oturan ve bu nedenle kira gideri olmayan bir kişinin ay sonunda elinde kalan meblağ aynı değildir. Kesin olarak bir şey denemezse de ortalama olarak 4000 TL alan bir kişinin 750,00 TL – 1.000,00 TL arasında yoksulluk nafakası ödemesi makul kabul edilebilir.

Yoksulluk nafakası nasıl hesaplanır?

Her dosya birbirinden farklıdır. Bu nedenle her bir dosyada, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, bakmakla yükümlü oldukları kişiler, giderleri, çalışıp çalışmadıkları konusunda ayrı ayrı inceleme yapılarak nafaka miktarı belirlenir.

Yoksulluk nafakası kaç yıl ödenir?

Yoksulluk nafakasının ödenmesi konusunda bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bugün için (2021) mevcut kanunlara göre evlilik ister 1 yıl sürmüş olsun isterse 30 yıl sürmüş olsun, kadın boşanmakla yoksulluğa düşecekse kendisine süresiz olarak nafaka bağlanır.

Yoksulluk nafakası ne zaman sona erer?

Nafaka, boşanma halinde yoksulluğa düşecek olan eşe (genellikle kadına) bağlanmaktadır. Bu nedenle yoksulluğa düşen eşin yoksulluğu sona ererse nafaka da sona erer. Bunun yanında nafaka alan eş, yeniden evlenir ya da bir başka erkekle evli gibi bir yaşam sürerse de nafakası sona erer. Bu durumlarda nafakanın ortadan kaldırılması için dava açılması gerekmektedir. Eğer nafaka ödeyen taraf ya da nafaka alan taraf ölürse bu durumda da nafaka sona erer, nafaka alacağı – ödeme borcu mirasçılara geçmez.

Nafaka gelirin yüzde kaçı?

Nafaka miktarı maaş üzerinden bir yüzde ile hesaplanmamaktadır. Nafaka miktarı yukarıda belirttiğimiz üzere, tarafların ekonomik ve sosyal durumuna göre gelir ve giderine göre hesaplanmaktadır.

5 bin maaş alan ne kadar nafaka verir?

Nafaka tutarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, hangi şehirde yaşadıklarına, giderlerine göre değişir. Örneğin kirada oturan ve 5000 lira maaş alan bir kişi ile kendi evinde oturan ve bu nedenle kira gideri olmayan bir kişinin ay sonunda elinde kalan meblağ aynı değildir. Kesin olarak bir şey denemezse de ortalama olarak 5000 TL alan bir kişinin 1000,00 TL – 1.250,00 TL arasında yoksulluk nafakası ödemesi makul kabul edilebilir.

Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka verir 2021?

Nafaka tutarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, hangi şehirde yaşadıklarına, giderlerine göre değişir.

Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline 2021 yılında yaklaşık net 2 bin 825 TL geçmektedir. Evli, eşi çalışmayan bir çalışan için asgari geçim indirimi ise 321,98 TL olmuştur.

Bu durumda, asgari ücretlinin vereceği nafaka da 400- 600,00 TL arasında olabileceği kabul edilir.

Eğer her iki eş de asgari ücretle çalışıyorsa, kadının sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunup bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği, işten ayrılmış ise haklı nedenlerle ayrılıp ayrılmadığı araştırılmadan yoksulluk nafakasına karar verilmesi doğru değildir.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez?

Erkeğin nafaka ödemeyeceği durumlar şunlardır:

  1. Boşanma davasında kadın, erkekten daha ağır kusurlu bulunmuşsa;
  2. Boşanma nedeniyle kadın yoksulluğa düşmeyecekse

Bu konuda örnek olarak aşağıda önemli kısımlarını paylaştığım Yargıtay’ın emsal kararlarını okuyabiliriz:

   • Emekli maaşı ve kira gelirleri olan kadın yoksul değildir, nafaka verilmez:

“Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m.175). Toplanan delillerden, davalı-davacı kadının emekli maaşı ve kira gelirlerinin olduğu, adına kayıtlı iki daire, Kilyos da yazlık ve 1/5 hisseli işyerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu duruma göre, davalı-davacı kadının boşanma ile yoksulluğa düşeceğinden söz edilemez”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/436 Karar Numarası: 2019/8409 Karar Tarihi: 09.09.2019

   • Kadının SGK’lı çalışması halinde nafaka

davacı-karşı davalı erkeğin 24.01.2019 tarihli dilekçesi ile davalı-karşı davacı kadının çalıştığına ilişkin SGK kaydı sunduğu anlaşılmıştır. Bu durumda davalı-karşı davacı kadının düzenli ve sürekli bir işte çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa elde ettiği gelirin kendisi yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı, işten ayrılmış ise ayrılma sebebi araştırılıp değerlendirilerek sonucu uyarınca yoksulluk nafakası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/8146 Karar Numarası: 2019/7469 Karar Tarihi: 20.06.2019

  • İki tarafın da asgari ücretli olması halinde nafaka

yargılama devam ederken davalı-karşı davacı kadının asgari ücret karşılığında işe girdiği, bu durumun 13.05.2016 tarihli celsede de taraflarca doğrulandığı ve böylece erkeğin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alındığında tarafların yaklaşık aynı seviyede sosyal ve ekonomik duruma sahip oldukları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşında, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşullarının davalı-karşı davacı kadın yararına oluştuğundan bahsedilemez.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/748 Karar Numarası: 2019/3459 Karar Tarihi: 26.03.2019

Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosal ve ekonomik düzeyleri dikkate alınır, tutar kişinin gelir düzeyine göre belirlenir.

Nafaka tutarı belirlenirken karşı tarafın ödeyemeyeceği ya da alan tarafın zenginleşmesine yol açacak bir tutarın nafaka olarak belirlenmemesi gerekir.

Kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir 2021?

Boşanma davasında kadının yasal hakları,

  1. çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı,
  2. kadının kendisi için tedbir nafakası, yoksulluk nafakası
  3. Çocuğun velayeti kadına bırakılırsa çocuk için tedbir nafakası ve iştirak nafakası,
  4. Boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin daha ağır kusurlu olduğu tespit edilirse bu kusurlu davranışlar için maddi- manevi tazminat,
  5. ziynet eşyası alacakları,
  6. mal rejiminden doğan alacak, bu malların kaçırılmasının, satılmasının, başkasına devrinin engellenmesi için tedbir konulmasını talep etme,
  7. aile konutu şerhi isteme
  8. evden uzaklaştırma talep edebilme,
  9. boşanma süresince aile konutunun kendisine ve çocuğa tahsisi şeklindedir.

Yorum bırakın

0 533 483 9313