BOŞANMA AVUKATI ANKARA

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma avukatı ankara 2020 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık yaklaşık 5.7 milyon kişinin yaşadığı Ankara’da en büyük adliye Çankaya ilçesinin Sıhhıye semtinde bulunmaktadır.

Aile davalarının yer aldığı aile hukuku medeni hukuk içerisinde yer alır. Aile davalarında uzmanlaşmış boşanma avukatı ankara ile çalışmak bu noktada önemlidir. Aile ve boşanma davaları nişanlanmadan başlayarak, boşanma davalarını, nafaka davalarını, velayet davalarını ve mal paylaşımı davalarını kapsamaktadır. En iyi boşanma avukatı ankara bu konularda bilgili ve tecrübeli avukatlara denilir.

Boşanma davalarının sayısı son yıllarda gittikçe artmaktadır. Bu artış özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha da hızlanmıştır. Boşanma davalarında eşlerin birlik görevlerini yerine getirmemeleri boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Boşanma davalarında hak kaybına uğramamak, sürecin yönetimini doğru bir şekilde sağlamak için boşanma avukatı ankara ile çalışılması gerekir. 

Türk hukuku, toplumun temel yapı taşını aile olarak belirlemiştir. Boşanma davalarında önemli olan müvekkilin haklarını tam olarak alabilmesi, karşı tarafın iddialarını iyi bir şekilde savuşturabilmesi ve elde etmeyi amaçladığı tüm taleplerini elde edebilmesidir.

Boşanma avukatı ankara, müvekkili için gereken tüm bu işleri en doğru şekilde yaparak, en yüksek tazminatı, en yüksek nafakayı almayı, çocuğun velayetini kazanmayı ya da tam tersi konumda ise müvekkili için bu talepleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Boşanma davaları sonucunda maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, çocukların velayetine karar verilir. Bunun dışında mal paylaşımına dair dava açılarak evlilik birliği içinde edinilmiş olan mal varlığından olan alacak hakları da elde edilir.

Avukat Yasin GİRGİN, 2000 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmakta ve bu çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bilgi birikimini 2011 ve 2013 yıllarında iki kitapta toplamıştır.

Yine avukat Yasin GİRGİN, başta Hürriyet Gazetesi’nde yazmış olduğu köşe yazıları ile bir çok meseleye ışık tutmuştur.

Boşanma avukatı ankara seçimi yaparken hangi kriterler gözönüne alınmalıdır?

Boşanmanın birçok sebebi olabilir, buna ilişkin olarak yazdığımız Boşanmanın 40 sebebi isimli yazımızı okuyabilirsiniz. Ofisimiz 2000 yılında bu yana aile hukuku alanında çalışmakta ve boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda danışmanlık vermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü ve evlilik sözleşmesi hazırlamaktadır.

Ancak Sıhhıye’deki adliye tek adliye değildir. Sıhhıye’deki adliyede önceleri tüm mahkemeler bulunmakta iken yıllar içindeki değişikliklerle mahkemelerin bir kısmı başka binalara taşınmıştır.

2022 yılı Eylül ayı itibariyle Ankara Adliyesinde 30 Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu mahkemeler Söğütözü 2181. Cadddede bulunan 4 nolu ek hizmet binasında yer almaktadır.

40 adet Asliye Hukuk Mahkemesi, 20 Sulh Hukuk Mahkemesi, 14 Tüketici Mahkemesi Dışkapı’da bulunan Ek Hizmet Binası‘nda görev yapmaktadır.

2022 yılı Eylül ayı itibariyle Ankara Merkez Adliyesi’nde 30 Aile Mahkemesi 4 nolu Ek Hizmet Binasında görev yapmaktadır.

İş Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, Balgat Ek Hizmet Binası’nda çalışmaktadır.

Ankara’da bulunan 19 İcra Ceza Mahkemesi, 16 İcra Hukuk Mahkemesi ile 33 İcra Müdürlüğü ise Söğütözü Ek Hizmet Binası’nda; 45 İş Mahkemesi ile 14 adet Asliye Ticaret Mahkemesi ise Balgat Ek Hizmet Binası’nda hizmet vermektedir.

Bunlar dışında 4 adet Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ile 1 Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi bulunmakta ve bu mahkemeler Türk Patent Enstitüsü Binası’nda hizmet vermektedir.

Aile Mahkemeleri’nde Davaların Karara Bağlanma Süreleri

2019 yılında Tüm Türkiye’de 2 milyon 26 bin 507 adet hukuk davası açılmıştır. Önceki yıldan devreden ile bozularak gelen dosyalarla birlikte, ilk derece mahkemelerinde bakılan dosya sayısı 3 milyon 787 bin 161 olmuştur. Yıl içinde bu dosyaların 2 milyon 124 bin 441 adedi karara bağlanmıştır. Tüm dosyaların ortalama görülme süresi 280 gündür. (Görülme süresi 2014 yılında 207, 2012 yılında ise 232’dir)

Hukuk mahkemelerindeki dosyaların ortalama görülme süresi, gün ve karara bağlanma oranını gösteren istatistik veriler

Aile Mahkemeleri özelinde ise durum şu şekildedir: 2019 yılında Aile Mahkemelerinde 292 bin 939 dava açılmıştır. Önceki yıldan gelen ile bozularak gelenler eklendiğinde tüm Türkiye’deki derdest dosya sayısı 454 bin 434 olmuştur. Bu dosyaların 298 bin 860’ı yıl içinde karara bağlanmıştır. Aile Mahkemelerinde, tüm dosyaların ortalama görülme süresi 187 gün olmuştur.

Aile mahkemelerinde dosya sayısı, dosyaların karara bağlanma ve görülme süresi istatistikleri

Aşağıdaki tabloda, aile mahkemelerinde dosyanın karara bağlanma süresi ortalama 187 gün olarak görülmektedir. Bu süre ticaret mahkemelerinde 547 iken iş mahkemelerinde 555’tir. Ancak aile mahkemelerinde karara bağlanma süresi anlaşmalı boşanma gibi usuli işlemleri çok kısa süren davalar nedeniyle kısalmaktadır. Uygulamada bir çekişmeli boşanma davasının, ticaret davası ve iş mahkemesinden daha kısa sürmediğini belirtmeliyim:

Adalet Bakanlığı istatistiklerinde, Aile mahkemelerinde dosya görülme süresi her ne kadar 187 olarak hesaplanmakta ise de bu aldatıcıdır.

Aile Mahkemelerindeki fiili durumu yansıtmayan bu ortalama süreler dahi yıllar içinde uzamaktadır. 2012 yılında 157 gün olan ortalama süre, 2016 yılında 166 ve 2019 yılında 187 gün olarak hesaplanmıştır.

Ankara boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Hangi Davalarda Çalışır?

Ankara boşanma avukatı aile mahkemelerinde görülen davalarda çalışmaktadır. Aile mahkemelerinin görev alanına giren

Yukarıda belirtilen davalar konusunda daha detaylı bilgiyi linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

Ankara’nın Boşanma Davası İstatistikleri

Ankara’da 2019 yılındaki (açıklanan son istatistik 2019 yılına aittir) boşanma davası istatistikleri şu şekildedir:

2019 yılında Ankara’da 21 bin 387 adet boşanma davası açılmış, açılan bu davaların 13 bin 898’i kabul edilmiştir. 3 bin 460 dava feragat sebebiyle reddedilmiştir. Yani yaklaşık her açılan 6 davanın 1’inde taraflar davadan vazgeçmiştir.

Boşanma davası açan her 6 çiftten 1’i barışıyor.

Açılan 21 binden fazla davanın yaklaşın 1.000 tanesi reddedilmiştir. Açılan boşanma davalarının yaklaşık 14 bin 500’ü kabul edilmiştir. Buna göre açılan boşanma davalarının yarısından fazlasının boşanma ile sonuçlandığını söyleyebiliriz.

Türkiye genelinde, 2019 yılında açılan boşanma davalarının dağılımı şu şekilde olmuştur:

Türkiye genelinde boşanma davası sayısı 248 bin 640 olmuştur. Medeni Kanun’a göre boşanma istemeyen eşler ayrılık davası da açabilmektedir. Ancak bu kanun maddesi eşler tarafından tercih edilmemiş ve ayrılığa karar verilmesi için açılan dava sayısı sadece 61 adette kalmıştır.

Medeni Kanun’un boşanma yerine ayrılığa hükmedilmesi maddesi tercih edilmedi. Bu taleple mahkemelere yapılan başvuru sayısı 2019 yılında 61’de kaldı.

2019 yılında çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayet davalarının da sayı olarak oldukça fazla olduğundan söz edilebilir. Çocukla kişisel ilişki kurulması için 1226 dava açılmıştır. Velayetin değiştirilmesi için açılan dava sayısı 4 bin 686; velayetin düzenlenmesi için açılan dava sayısı 849 ve velayetin kaldırılması davası ise 959 adet olmak üzere 10 bin 49 adet velayete ilişkin dava açılmıştır.

Nafakanın artırımı için açılan dava 9 bin 683; nafakanın azaltılması için açılan dava sayısı 634 olurken, nafakanın kaldırılması için açılan dava sayısı 2 bin 943 adet olmuştur. Toplam 22 bin 983 nafaka ile ilişkili dava açılmıştır.

2012-2019 yılları itibarıyla tablo incelendiğinde, boşanma davaları ile beraber ya da sonrasında açılan davalarda en fazla nafaka davalarının açıldığı, bunu velâyet davalarının takip ettiği görülmektedir.

Yine açılan bu davalardan nafaka ve velâyet davalarının 2019 yılında 2018 yılına göre azalış gösterdiği; kişisel eşyanın iadesi ve boşanmada mal paylaşımı davalarının ise yıllar itibarıyla artan bir eğilim gösterdiği gözlenmektedir.

Türkiye genelinde 2019 yılında boşanma davaları ile ilişkili olarak toplam 50 717 davanın karara bağlanmış olup, bir önceki yıla göre kişisel eşyanın iadesi %46,2, boşanmada mal paylaşımı %27,1, boşanan kadının kocasının soyadını kullanmaya izin %19,4 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

Türkiye genelinde 2019 yılında görülen boşanma davalarından 249 932’si karara bağlanmıştır. Boşanma ile ilişkili olarak açılan davaların ise 50 717’sinin karara bağlandığı, bu kararların %59,2’sine davanın kabulü, %24,9’una davanın reddi kararı verildiği görülmüştür.

Açılan her 4 davadan 1’i reddediliyor. Reddedilen her 10 davanın sadece 4’ünün nedeni ise  feragat. İspatlanamadığı için reddedilen dosya sayısı ise %43,7

Boşanma davası açanların yarısı nafaka; üçte biri velayet, onbeşte biri ise malların paylaşılmasını istiyor. Ziynet ve çeyiz gibi kişisel eşyaların talep edilme oranı ise %3,5’tir.

Türkiye genelinde en fazla açılan ilk beş dava türü veraset, boşanma, alacak, vesayet ve tazminat davalarıdır.

aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara,

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'