Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar

 • Eşini yakınının evine bırakmak

“Yapılan inceleme ve toplanan delillerden; davalı erkeğin, eşini halasının evine bıraktığı …. anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/15 Karar Numarası: 2019/8487 Karar Tarihi: 10.09.2019

 • Evlilik birliğinde edinilen malları ailesinin adına kaydettirmek

“Yapılan inceleme ve toplanan delillerden; davalı erkeğin … evlilik birliği içerisinde edindiği malları ailesinin üzerine kaydettirmekle kadına ekonomik şiddet uyguladığı … anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/15 Karar Numarası: 2019/8487 Karar Tarihi: 10.09.2019

 • Ailesiyle görüştürmemek

“davalı-karşı davacı erkeğin ailesi ile görüşme hususunda kadına kısıtlayıcı davrandığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1040 Karar Numarası: 2019/7984 Karar Tarihi: 02.07.2019

 • Ailesinin yanına giden eşi arayıp sormamak

“ailesinin yanına giden kadını arayıp sormadığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1040 Karar Numarası: 2019/7984 Karar Tarihi: 02.07.2019

 • Eşin ailesine tepkili davranıp ziyarette bulunmamak

“kadının ailesine tepkili davranarak ziyarette bulunmadığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1040 Karar Numarası: 2019/7984 Karar Tarihi: 02.07.2019

 • Ailesinin eşini darp etmesine sessiz kalmak

“kadının aile bireyleri ve akrabalarının erkeği ve bilahare olay yerine gelen babasını darp ettikleri, kadının eşinin darp edilmesinde aile bireyleriyle birlikte hareket ettiği en azından eşinin darp edilmesine sessiz kaldığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1040 Karar Numarası: 2019/7984 Karar Tarihi: 02.07.2019

 • Kumar alışkanlığı olmak

Toplanan delillerle davalı erkeğin kumar alışkanlığının bulunduğu, kumar alışkanlığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/3192 Karar Numarası: 2019/7665 Karar Tarihi: 25.06.2019

 • Başka bir kadınla yaşamak, onu eşi olarak tanıtmak

“davacı-davalı erkeğin başka bir kadınla birlikte yaşayarak ve üçüncü kişilere yanındaki kadını eşi olarak tanıtarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/3195 Karar Numarası: 2019/7669 Karar Tarihi: 25.06.2019

 • Önceki evlilikten olan çocuklara iyi davranmamak

“davalı-davacı kadının da eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarına iyi davranmadığı”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/3195 Karar Numarası: 2019/7669 Karar Tarihi: 25.06.2019

 • İntihar girişiminde bulunmak

“davalı-davacı kadının da … intihar girişiminde bulunduğu anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/3195 Karar Numarası: 2019/7669 Karar Tarihi: 25.06.2019

 • Küfür etmek

“davacı kadının eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu Aziz’in davalı erkeğin davacı kadına küfür ve hakaret ettiği … şeklindeki tanıklığına değer verilerek, davacı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/7596 Karar Numarası: 2019/6992 Karar Tarihi: 12.06.2019

 • Hastalığı ile ilgilenmemek

“davacı kadının eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu Aziz’in davalı erkeğin davacı kadının … hastalığı ile ilgilenmediği şeklindeki tanıklığına değer verilerek, davacı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/7596 Karar Numarası: 2019/6992 Karar Tarihi: 12.06.2019

 • Evi yakmakla tehdit etmek

“… evi yakacağı tehdidinde bulunduğu anlaşılmıştır”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1178 Karar Numarası: 2019/6906 Karar Tarihi: 11.06.2019

 • Vaginismus tedavisine yanaşmamak

taraflar 01/08/2015 tarihinde evlenmiş dava ise 30/03/2017 tarihinde açılmıştır. Evliliğin fiilen yaklaşık 2 yıl devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmesine rağmen cinsel birlikteliğin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Tokat Devlet Hastanesinin 06/03/2017 tarihli uzman psikiyatr doktor imzası ile hazırlanan raporda kadının cinsel birlikteliğin sağlanılmasına engel psikiyatrik bir engelinin olmadığı belirtilmiş ise de aynı hastanenin kadın doğum uzmanı tarafından hazırlanan durum bildirir raporunda hastada vajinusmuş tespit edildiğinden hymen muayenesinin net olarak değerlendirilemediği belirtilmektedir. Yine yargılama sırasında ilk derece mahkemesinin de gerekçesinde belirtildiği üzere davalı kadının savunmasına ilişkin hastane bilgisi dahi vermemesi dikkate alındığında; kadının tedaviye yanaşmadığı anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının, davalı-karşı davacı erkeğe oranla daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/8182 Karar Numarası: 2019/6318 Karar Tarihi: 20.05.2019

 • Eşine düşmanmış gibi davranmak

davalı erkeğin … eşine bir düşmanmış gibi davrandığı,

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6162 Karar Numarası: 2019/6217 Karar Tarihi: 16.05.2019

Eşinin akrabalarını evinde görmek istememek

“eşinin akrabalarını evinde görmek istemediği, bunu davranışlarıyla ve söylemek suretiyle belli ettiği”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6162 Karar Numarası: 2019/6217 Karar Tarihi: 16.05.2019

 • Eşine ve çocuklarına varlık içinde yokluk çektirmek

“eşine ve çocuklarına varlık içinde yokluk çektirdiği”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6162 Karar Numarası: 2019/6217 Karar Tarihi: 16.05.2019

 • Sadakat yükümünü ihlal etmek

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davalı-davacı erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği … anlaşılmaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6794 Karar Numarası: 2019/5148 Karar Tarihi: 30.04.2019

 • Eve geç saatlerde gelmek

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davalı-davacı erkeğin … eve geç saatlerde gelmeyi alışkanlık haline getirdiği … anlaşılmaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6794 Karar Numarası: 2019/5148 Karar Tarihi: 30.04.2019

 • Eşine ilgisiz davranmak

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davalı-davacı erkeğin … eşine ilgisiz davrandığı … anlaşılmaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6794 Karar Numarası: 2019/5148 Karar Tarihi: 30.04.2019

 • Eşin annesinin boğazını sıkmak

davacı-karşı davalı erkeğin annesinin boğazının kıpkırmızı olduğu bu durumun tanık … tarafından görüldüğü ayrıca erkeğin annesinin bunu kendisine davalı-karşı davacı kadın tarafından yapıldığını tanığa söylediği, kaldı ki davalı-karşı davacı kadının yaşanan bu hadiseden kendi tanığı Hayriye’ye de bahsettiği şu hale göre davacı-karşı davalı erkeğin annesinin davalı-karşı davacı kadın tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığının sabit olduğu

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/7031 Karar Numarası: 2019/3445 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Eşin çalışmasına izin vermemek

bunun yanında davacı-karşı davalı erkeğe ilk derece mahkemesi tarafından kusur olarak yüklenen ve ilgili bölge adliye mahkemesi tarafından da aynen benimsenen eşinin çalışmasına izin vermeme vakıasının davalı-karşı davacı kadın tarafından mevcut delil durumuna göre ispatlanamadığı, buna ilişkin tanık beyanlarının davalı-karşı davacı kadından duyduklarını aktarmaktan ibaret beyanlar olduğu anlaşılmaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/7031 Karar Numarası: 2019/3445 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Bir başka kişiyle samimi biçimde görülmek, beraber yaşamaya başlamak

davacı-karşı davalı kadının tanığı … beyanından davalı-karşı davacı erkeğin bir kadınla olağanın dışında samimi bir şekilde görüldüğü devamında bu kadınla beraber aynı evde yaşamaya başladığı, akşamları eve beraber geldikleri ayrıca davalı-karşı davacı erkeğin bu evden taşınıncaya kadar da bu durumun devam ettiği anlaşılmaktadır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/145 Karar Numarası: 2019/3465 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Birlik görevlerini ihmal etmek

“davacı-karşı davalı kadının ise birlik görevlerini ihmal ettiği … anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/145 Karar Numarası: 2019/3465 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Müşterek hanenin üzerine yapılmasını istemek

“davacı-karşı davalı kadının ise müşterek hanenin üzerine yapılması konusunda eşine baskı kurduğuna ilişkin kusurlar …anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/145 Karar Numarası: 2019/3465 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Başkalarıyla alışılmadık sayıda telefon görüşmeleri yapmak

“kadının da dosya arasına alınan telefon kayıtlarına göre başka erkeklerle mutad sayıdan fazla telefonla görüşmeler yaparak güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/7239 Karar Numarası: 2019/3464 Karar Tarihi: 26.03.2019

 • Erkeğin çalışması için kadına baskı yapması tazminat gerektirmez

“Davalı-davacı erkeğin, çalışması konusunda eşine baskı yapması manevi tazminatla sorumlu tutulması için yeterli değildir.”

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/19088 Karar Numarası: 2016/11338 Karar Tarihi: 08.06.2016

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yayınlayan

Av.Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir