Eşten Mal Kaçırma Cezası Nedir?

Avukat Yasin GİRGİN
Takip edin

Türk Ceza Kanunu’na göre, “eşten mal kaçırmak” spesifik bir suç olarak tanımlanmamıştır. Ancak, bu tür durumlar genellikle hukuki anlaşmazlıkların ve mülkiyet davalarının bir parçası olarak ele alınır. Eşler arasındaki mülkiyet ilişkileri, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenir.

Evlilik birliği içindeki mülkiyet ilişkilerinde haksız bir şekilde mal elde etme veya eşten mal kaçırma durumuyla karşılaşıldığında, bu genellikle boşanma davalarında gündeme gelebilir. Ancak, bu durum, cezai bir suç olarak değil, medeni hukuk anlamında bir mülkiyet anlaşmazlığı olarak ele alınır.

Eşler arasında mal paylaşımı veya diğer mülkiyet konularında anlaşmazlık yaşandığında, taraflar genellikle mahkemeye başvurarak bu konuları çözmeye çalışırlar. Mahkeme, delilleri değerlendirir ve adil bir çözüm bulmaya çalışır. Ancak, spesifik bir “eşten mal kaçırma” suçu ile ilgili olarak cezai yaptırımlar öngörülmemiştir.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'0 533 483 9313