Av.Yasin GİRGİN tarafından yazılmış tüm yazılar

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır. Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yargıtay Asgari Ücretliyi Yoksul Kabul Etti

Asgari Ücretle Çalışan Kadın Nafaka Alabilir

2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/15757 Karar Numarası: 2018/4912 Karar Tarihi: 12.04.2018

İŞTİRAK NAFAKASI İSTEMİ Davalı Karşı Davacı Kadının Asgari Ücretle Geçici İşçi Olarak Çalışmakta İken İşten Ayrıldığı – Sürekli ve Düzenli Bir Gelirinin Bulunmadığı – Davacı Karşı Davalı Erkeğin İse Sosyal İnceleme Raporunda Uzmana Verdiği Kendi Beyanına Göre Tarım İşi İle İlgilendiği ve Yıllık Ortalama Yüksek Geliri Olduğu – Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı – Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre Davalı Karşı Davacı Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği – Kadın Yararına Geçimi İçin Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği

Kararın Özeti: Davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı, davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; yoksulluk nafakasının reddi ve iştirak nafakasının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının iştirak nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden

  • davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken 29.04.2016 tarihinde işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı,
  • davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz ( HGK m.2009/3-165-186 ). Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

 “Bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır. Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir.” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183 Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi? yazısına devam et

Ortaklığın Giderilmesi Davası

ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer, ortaklığın giderilmesi davası masrafları, ortaklığın giderilmesi davası satış usulü, ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği, ortaklığın giderilmesi davasında hissedarlar arasında satış, ortaklığın giderilmesi davası nedir, ortaklığın giderilmesi davası sonucu satış işlemleri, ortaklığın giderilmesi davası devam ederken hisse satışı Ortaklığın Giderilmesi Davası yazısına devam et

Eve Uğramamak Boşanma Sebebidir

medeni kanun eşlerin yükümlülükleri, evlilik birliğinin eşlere yüklediği yükümlülükler, tmk eşlerin yükümlülükleri, evlilik birliğinin giderlerine katılma, evliliğin genel hükümleri, eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir, eşler arasında cebri icra yasağı, 4 yaşındaki çocuğa boşanma nasıl anlatılır Eve Uğramamak Boşanma Sebebidir yazısına devam et

Aileye İlgisizlik Boşanma Sebebidir

ilgisiz kocadan boşanmak, evli erkekler neden ilgisiz davranır, eşler arasında ilgisizlik, sevgisizlik boşanma sebebi, ilgisiz sevgisiz koca, koca karısına neden soğuk davranır, kadının kocasına ilgisizliği, eşine ilgi göstermeyen erkek


Aileye İlgisizlik Boşanma Sebebidir yazısına devam et

Sevgiliye Tazminat Davası

aldatmada 3. kişiye tazminat 2017, aldatan eşin sevgilisine tazminat davası dilekçesi, aldatılan eşe tazminat yargıtay kararı 2017, aldatan eşin sevgilisine tazminat davası 2017, aldatmada 3. kişiye tazminat 2016, aldatan eşin sevgilisinin resmi nikahli eşe manevi tazminat ödemesi, aldatmada tazminat miktarı Sevgiliye Tazminat Davası yazısına devam et