Avukat Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Ankara Boşanma Avukatı Yasin GİRGİN

Ankara Boşanma Avukatı Yasin Girgin

Ankara boşanma avukatı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında avukatlık hizmeti veren, bu konuda çalışan avukatlara genel olarak ulaşmak, bu avukatların çalışma alanlarını tarif etmek için kullanılmaktadır.

Ankara boşanma avukatları anlaşmalı boşanma davası açarken ilk yapılan iş müvekkilden alınacak vekaletname ile avukatlık ücret sözleşmesinin imzalanmasıdır. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma prorokolü hazırlanır, iki tarafın da boşanma protokolünü imzalaması sağlanır, nöbetçi aile mahkemesinde boşanma davası anlaşmalı olarak açılır, duruşmaya girilir ve boşanma işlemleri tamamlanır. Bundan sonra yapılacak iş gerekeçeli kararın yazılmasını beklemek ve taraflara tebliğ edilmesini sağlamaktır. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra tarafların medeni durumu nüfus müdürlüğü tarafından kayıtlara geçirilir.

Ankara boşanma avukat çekişmeli boşanma davalarında da anlaşmalı boşanma davasındakine benzer bir süreci takip eder. Çekişmeli boşanma davası da öncelikle müvekkille yapılacak görüşmenin akabinde imzalanacak avukatlık ücret sözleşmesi ve noterden düzenleme yolu ile hazırlanacak olan vekaletname ile başlamaktadır. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra müvekkille yapılacak görüşme ile boşanma nedenleri belirlenir, bu nedenlerden hangilerinin Yargıtayca kabul edilebileceği hangilerinin kabul edilemeyeceği avukatın bilgi, birikim ve tecrübesine göre tespit edilir.

Eşi başkalarıyla karşılaştırmak, hırsızlık yapmak, iftira etmek, eşini sevmediğini söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek, başkası ile evleneceğini söylemek, aile ile görüştürmemek, eşini tehdit etmek gibi nedenlerin yanında daha onlarca neden Yargıtay kararları ile boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının ispat edilebildiği her türlü sebep boşanma sebebi olabildiği gibi, aldatmak, zina, eşi dövmek gibi bir fiil olmasına rağmen bazı durumlarda boşanma davasının reddedildiği görülebilmektedir.

Boşanma kararının alınabilmesi için herşeyden önce bir sebebin bulunması gerekmektedir. Örneğin yıllardan beridir hiç görüşmeyen, aralarındaki fiziki her türlü ilişki bitmiş, ayrı evlerde yaşayan bir çiftin açtığı boşanma davasının reddedilmesi mümkündür! Bu nedenle boşanma davası açarken boşanma sebeplerinin olduğuna ve bunların ispat edilebildiğine dikkat etmek gerekir. Aksi halde yıllarca sürecek bir davada verilecek tüm emekler, harcanacak zaman, yapılacacak onca masraf boşa gidecektir.

Ankara boşanma avukatı bayan ya da erkek olması arasında mesleki olarak bir fark yoktur. Erkek avukatların kadınlara yahut kadın avukatların erkeklere göre bir üstünlüğü bulunmadığı gibi erkek hakimlerin erkekleri, kadın hakimlerin ise kadınlardan yana karar alacağı fikri yanlıştır. Hakim ya da avukatın kadın ya da erkek oluşunun hiçbir önemi yoktur.

Bir boşanma davası açılmadan önce elbette ki ankara boşanma avukatı tavsiye aranmaktadır. Bu tavsiye çok kısıtlı bir çevre ile yapılabilmektedir. Son yıllarda boşanma davalarının sayısının artmış olması nedeniyle ankara boşanma avukatı tavsiye alınması kolaylaşmıştır.

Boşanma davalarında yukarıda bahsettiğim üzere işlemlerin başlamasının iki önemli ön koşulundan birincisi avukatlık ücret sözleşmesinin imzalanması, ikincisi ise avukatlık vekaletinin çıkarılmasıdır. Avukatlık ücret sözleşmesinin imzalanması konusunda en çok merak edilen ankara boşanma avukatı fiyatları olmaktadır. Genellikle ankara boşanma avukatı Ankara Barosu’nun belirlediği ücret tarifesini esas almaktadır. Bazı ankara boşanma avukatı fiyatları bu ücret tarifesinin de üstüne çıkabilmektedir.

Genel olarak bakıldığında ankara boşanma avukatları listesi bulunmamaktadır. Ankara Barosuna ve hatta tüm Türkiye’deki herhangi bir baroya kayıtlı avukatlar ankarada boşanma davası alarak takip edebilirler.

Ankara boşanma avukatı yorumları avukatın daha önce aldığı davalarla ilgili olabileceği gibi yorum yapanın o günkü sorularına yönelik de olabilir. Bu nedenle kesin bir yargıda bulunmak için yararsız bulunmaktadır.

Ankara en iyi boşanma avukatları konusunda ise amerikan adalet sistemindeki gibi bir sıralama maalesef ülkemizde mevcut değildir. Hangi avukatın kaç davaya baktığı, kaçını kazandığı yahut kaçını kaybettiği gibi bir sıralama yapılamayacağı gibi kaybettiği davaları neden kaybettiği ve kazandığı davaları da neden ve nasıl kazandığı bilinememekte ve takip edilememektedir. Bu nedenle böyle bir niteleme objektif olarak yapılamamaktadır.

Ankara da en iyi boşanma avukatı sorusu yukarıda belirttiğimiz nedenlerle cevabını tam bulamayan bir sorudur. Bu sorunun en iyi cevabı avukatla yapılacak görüşmeden sonra ortaya çıkar. Kendinize en yakın hissettiğiniz, çalışabileceğinizi düşündüğünüz, bilgisine, tecrübesine güvendiğiniz avukat ankarada en iyi boşanma avukatı kim sorunuzun cevabıdır.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
error: Content is protected !!
a
ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR