Ankara Boşanma Avukatı : Süreç, Haklar ve Hukuki Detaylar Hakkında Bir Rehber

ankara en iyi boşanma avukatı
Avukat Yasin Girgin

Ankara boşanma avukatı, Ankara şehrindeki boşanma davalarıyla ilgili hukuki konularda destek sağlayan bir avukatı ifade eder.

Boşanma süreci genellikle karmaşık ve duygusal bir süreç olduğu için, bir boşanma avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve yasal süreci yönetmek amacıyla uzmanlık ve deneyime sahip bir profesyoneldir.

Ankara boşanma avukatı, Türk boşanma hukukuyla ilgili bilgi sahibi olup, müvekkillerine danışmanlık, temsil ve hukuki destek sağlarlar. Bu avukatlar genellikle mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda uzmanlaşmışlardır ve müvekkillerine adil bir çözüm bulmalarında yardımcı olurlar.

Ankara aile mahkemelerinde boşanma davaları ne kadar sürede bitiriliyor, boşanma davalarında çocukların velayeti anneye mi babaya mı bırakılıyor? Bu ve merak edilen birçok istatistik yazımızda:

Boşanma davasında kusur olarak kabul edilen fiiller

 • Erkeğin, kadının maaşını alması boşanma davasında kusurdur. 2.HD 2021/72 E – 2021/1765 K.
 • Kadının ziynet eşyalarını abisine borç vermesi boşanma davasında kusur olarak kabul edilmez. 2. HD 2022/10651 E. – 2023/1862 K.
 • Erkeğin telefonundan elde edilen cinsel içerikli yazışmalar boşanma davasında delil olarak kabul edilir, bu deliller hukuka aykırı değildir. 2.HD 2021/478 E. – 2021/1604 K.
 • Evin ihtiyaçlarının erkeğin ailesi tarafından karşılanması boşanma davasında kusur olarak kabul edilir. 2.HD 2023/827 E – 2023/3804 K.
 • Evin kapı kilidinin değiştirilerek eşin eve alınmaması boşanma davasında kusurdur. 18.CD 2019/9640 E – 2020/1752 K.
 • Eşe lakap takılması kusur olarak kabul edilir. 2.HD 2023-177 E – 2023/3769 K.
 • Kadının eşinden gizli doğum kontrol hapı kullanması boşanma davasında kusurdur. 2.HD 2023/177 E- 2023/3769 K.
 • Boşanma davasında eşin arabasına takip ve ses dinleme cihazı konulması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. 12.CD 2019/2121 E- 2019/5170 K.
 • Eşin aracına ses kayıt cihazı konularak elde edilen deliller hukuka aykırıdır ve boşanmada kusur olarak kabul edilemez. 2.HD 2017-3024 E. – 2018/13969 K.
 • Eşini başkalarına küçük düşürücü şekilde anlatan kadın boşanma davasında kusurludur. 2.HD 2017-3024 E.- 2018 /13969 K.
 • Şiddet uygulandıktan sonra üç ay aynı evde yaşanılmış olması şiddet fiilinin affedildiği anlamına gelir, bu olaylar nedeniyle eşe kusur yüklenemez. 2.HD 2022/2524 E- 2022/3462 K.
 • Kadının eşinden habersiz gece vakti başka bir erkeği eve alması konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur. CGK 2018-578 E- 2020/363 K.
 • Boşandığı eşi ile çıkan tartışmanın kameraya alınması özel hayatın gizliliği suçuna sebebiyet vermez. 12.CD 2017-5122 E. 2018/2516 K.
 • Kadının ekonomik olarak zor dönemde estetik ameliyat gibi lüks harcamalar yapması boşanmada kusur olarak kabul edilir. HGK 2017-2284 E. – 2020/19 K.
 • Erkeğin eşine haber vermeden ev satması kadının kişilik haklarına saldırıdır ve manevi tazminat gerektirir. 2.HD 2022/9210 E-2023/126 K.
 • Evin anahtarını ailesine veren eş boşanma davasında kusurludur. 2.HD 2020/2101 E- 2020/3085 K.
 • Eşinin ailesi ile görüşmek istemeyen kadın ile karısının telefonunu açmayan erkek eşit kusurludur. HGK 2017/2719 E- 2019/341 K.
 • Eşin telefonuna casus program yüklemek ve konuşmalarını dinleyerek kayda alarak boşanma davasında delil olarak sunmak doğrudan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmez. 12.CD 2020-974 E- 2021/3641 K.
 • Eşine karşı aşağılayıcı sözler sarfeden erkek ile aşırı kıskançlık yapan kadın eşit kusurludur. 2.HD 2022/6269 E- 2022/8985 K
 • Erkek ile aile kurmak maksadıyla değil de borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın boşanmada kusurludur. 2.HD 2022/2863 E- 2022/4926 K
 • Zina yapan eş lehine tedbir nafakasına hükmedilemez. 2.HD 2022/4971 E. – 2022/6857 K.
 • Kadının ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden erkek kusurludur. 2.HD 2020/1970 E- 2020/3675 K

Boşanma Süreci ve Prosedürleri

Boşanma Davasının Açılması:

Boşanma süreci, bir tarafın mahkemeye boşanma davası açmasıyla başlar. Boşanma davasının başlatılması, evlilik birliğini sürdüren taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar veya uyumsuzluklar nedeniyle gerçekleşir. Taraflardan biri, genellikle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma sürecini başlatır. Bu başvuruda, boşanma talebinin sebepleri ve istenilen hukuki sonuçlar detaylı bir şekilde ifade edilir.

Davanın nedeni belirtilir, örneğin, zina, şiddet, terk gibi boşanma sebepleri.

Dava dilekçesi, tarafların kimlik bilgilerini, evlilik tarihini, çocuk varsa velayet taleplerini, mal varlığı durumunu, boşanma sebebini ve diğer önemli detayları içerir. Dilekçede sunulan bilgiler, mahkeme tarafından davanın ilerleyişi ve taraflar arasındaki hukuki durumun değerlendirilmesi için kullanılır.

Mahkemeye Başvuru ve Dilekçe:

Mahkemeye sunulan dilekçe sonrasında, mahkeme tarafından dava dosyası incelenir ve taraflara duruşma günü bildirilir. Taraflar, duruşma gününde mahkemede bulunarak ifadelerini sunarlar. Mahkeme, delilleri değerlendirir, tarafların taleplerini göz önünde bulundurarak bir karar verir. Bu karar, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları içerir ve tarafların boşanma sürecini tamamlamış olmalarını sağlar.

Geçici Tedbir Kararı:

Boşanma süreci devam ederken, mahkeme tarafından geçici tedbir kararı alınabilir.

Geçici tedbirler, nafaka, velayet gibi konuları düzenler.

Duruşmalar ve Deliller:

Mahkeme, tarafların ifadelerini dinler ve delilleri değerlendirir.

Tanık ifadeleri, belgeler ve uzman görüşleri mahkemeye sunulabilir.

Karar Aşaması:

Mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirerek bir karar verir.

Kararda mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konular belirlenir.

İstinaf ve Yargıtay İncelemesi:

Taraflar kararı incelenmesi için istinaf yoluna başvurabilirler. Bu durumda dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilir. Akabinde tarafların temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a da başvurma imkanı bulunmaktadır. Taraflar kararı temyiz etmek isterse, dosya Yargıtay’a gönderilir.

Kesinleşme ve Tescil:

Yargıtay kararı onaylarsa, boşanma kararı kesinleşir ve tescil edilir.

Taraflar resmi olarak boşanmış olur.

Boşanma Hukuku

1. Boşanma Davası

Boşanma davaları, genel olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki kısımda incelenmektedir.

Ankara boşanma avukatının hazırlayacağı Anlaşmalı boşanma davası, evliliğin en az bir yılı doldurduğu ve her iki tarafın da boşanmayı istediği evliliklerin sona erdirilmesi için başvurulan bir davadır. Bu tür boşanma davaları, çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürdüğü için tercih edilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, iki tarafın hazırlanacak bir protokol üzerinde kayıtsız şartsız anlaşmış olmaları halinde mümkün olur.

Çekişmeli boşanma davası ise, eşlerden birinin, diğerinin kusuru nedeniyle evlilik birliğinin sarsıldığını düşündüğü durumlarda gündeme gelir. Diğer eşin kusuru çok çeşitli olabilir: Aldatma (zina), hakaret, fiziksel şiddet, akıl hastalığı, evi terk gibi birçok durum çekişmeli boşanma davası açılmasına yol açabilir. Ankara boşanma avukatı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası dilekçelerini hazırlar, taraflarla görüşür, davanın açılması, harçlarının yatırılması, duruşma gününün alınması, delillerin toplanması, kararların yazılmasının takibi ve bunlar gibi pek çok prosedürü müvekkili adına takip eder.

2. Velayet Davası

Boşanma davası, ister anlaşmalı olsun isterse çekişmeli olsun eğer 18 yaşını doldurmamış yani ergin olmayan müşterek çocukların ebeveynlerden hangisi ile kalacağının kararının da verildiği davadır. Boşanma davasının açılması ile birlikte, müşterek çocukların barınmasına ve iaşesine dair kararlar hakim tarafından re’sen alınması gereken kararlardandır. Ankara boşanma avukatı açacağı davada, Mahkeme, özellikle çekişmeli boşanma davasında müşterek çocuğun dava süresince ve davanın bitiminde kararla birlikte hangi ebeveynle kalacağına, diğer ebeveynle çocukların kuracağı kişisel ilişkinin nasıl olacağına, çocukların masraflarının kim tarafından, ne şekilde ve ne miktarda karşılanacağına da karar verir.

Ankara boşanma avukatı, hakimin vereceği bu kararda, karar verebilmesi için gerekli belgeleri, tanıkları ve diğer delilleri dosyaya hazırlayarak sunar.

3. Nafaka Davası

Boşanma davası ile birlikte görülen diğer bir dava da nafaka davasıdır. Boşanma davası ile birlikte kadın için bir nafaka belirlenir, bu nafakaya yoksulluk nafakası adı verilir. Boşanma davası ile çocuklar için belirlenen nafakaya ise iştirak nafakası adı verilir.

Türk Medeni Kanunu’nun “Yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesi ile “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” hükmü düzenleme altına alınmıştır. Maddede geçen “yoksulluğa düşecek” kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda yasal bir tanımlama olmaması karşısında bu husus uygulamada kurallara bağlanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarihli ve 1998/2-656 E., 1998/688 K.; 16.05.2007 tarihli ve 2007/2-275 E., 2007/275 K.; 20.06.2019 tarihli ve 2017/2-2424 E., 2019/751 K. sayılı kararlarında; “yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim” gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların “yoksul” kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle, geçimini kendi malî kaynakları ve çalışma gücüyle sağlama imkânından yoksun olan taraf diğer koşulları da varsa yoksulluk nafakası talep edebilecektir.

Boşanma davası süresince hem yoksulluk nafakası hem de iştirak nafakası bağlanabilir. Bu durumda davada karar verilinceye kadar söz konusu olan bu geçici nafakaya tedbir nafakası adı verilir.

Nafaka, çocuğunlukla borçlusu tarafından kendiliğinden ödenmez; bu durumda ankara boşanma avukatı, mahkemeden alınacak bu ara karar ile nöbetçi icra dairesine giderek nafakaların tahsile edilebilmesi için icra takibi başlatır. İcra takibi yolu ile borçlunun banka hesaplarına, gayrimenkul ve otomobil gibi mal varlıklarına, maaşına haciz konulabilir. Yine nafakanın ödenmemesi halinde, ödemeyen borçlu aleyhine hapis cezası da bulunmaktadır. Nafaka borçlusu bu ödemeyi yapana kadar hapse atılır; ödemeyi yaparsa salıveririlir.

4. Boşanma Tazminatı Davası

Boşanma nedeniyle maddi tazminat, kişinin malvarlığında iradesi dışında gerçekleşen azalmanın karşılığını oluşturan giderimdir. Boşanma nedeniyle, mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen, kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun miktarda tazminat talep edebilir. Maddi tazminatın ön koşulu, talep edenin boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmesi, boşanma ve maddi zarar arasında nedensellik bağının bulunmasıdır. Başka bir sebepten kaynaklı kayıplar maddi tazminat kapsamında yer alamaz. Mevcut menfaatlerin belirlenmesinde evliliğin taraflara sağladığı yararlar göz önünde bulundurularak tarafın maddi tazminat talebi değerlendirilir. Evliliğin boşanma ile sona ermesi hâlinde taraflar birliğin sağladığı menfaatlerden ileriye dönük olarak faydalanamayacaklardır. Beklenen menfaatler ise evlilik birliği sona ermeseydi kazanılacak olan olası çıkarları ifade eder.

Boşanma nedeniyle manevi tazminat ise Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma nedeniyle manevi tazminata boşanmaya sebep olan olayın, kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi hâlinde hükmedilir.

Manevi zarar, insan ruhunda kişinin iradesi dışında meydana gelen acı, ızdırap ve elem olarak ifade edilmektedir. Boşanma nedeniyle manevi tazminat da, bozulan manevi dengenin yerine gelmesi için kabul edilen bir telafi şeklidir.

Hukuka aykırı ve kusurlu bir davranış sonucu hakkı ihlâl edilenin zararının giderilmesi, menfaatinin denkleştirilmesi hukukun temel ilkesidir. Ancak TMK’nın 174/2. maddesi genel tazminat esaslarından ayrılmış, aile hukukunda getirilmiş, kendine özgü bir haksız fiil düzenlemesidir.

Eşler arasındaki ilişkinin özelliği itibariyle burada manevi zararı tam olarak belirlemek zordur. Manevi tazminat miktarı, maddi olarak kesin bir miktar değildir. Manevi tazminat talep eden eşin ruhen uğramış olduğu çöküntü ile psikolojik olarak yaşamış olduğu sıkıntılara karşılık olarak onu rahatlatacak olan bir bedeldir. Bu özelliği nedeniyledir ki; yasa, menfaati zedelenen ve kişilik hakları ihlâl edilen eşe “uygun bir tazminat” verileceğini belirtmektedir. O hâlde hâkim; manevi tazminatın miktarını belirlerken, kişilik haklarına yapılan saldırının niteliği ile tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak takdir hakkını kullanmalıdır.

5. Düğün Takılarının İadesi Davası

Evliliğin başında, nikahtan önce yahut sonra evliliğin duyurulması için bir düğün töreni düzenlenmesi ülkemizin adetlerindendir. Düğün töreni sırasında yeni evli çiftin giderlerine, masraflarına katkıda bulunmak için akrabaları, arkadaşları altın, bilezik, kolye, küpe, para gibi çeşitli takıları takarak destek olmaya çalışır. Ankara boşanma avukatı açacağı boşanma davası ile birlikte bu düğün takılarının iadesi de çocuğunlukla gündeme gelen bir davadır. Yukarıda saydığım velayet davası, nafaka davası ve boşanma tazminatı davası gibi boşanma davasının fer’isi olmasa da düğün takılarının iadesi davası da boşanma davası ile birlikte açılan ve boşanma davasında dinlenen tanıkların düğün takıları için de ifade verdikleri bir davadır. Düğün takılarının iadesi davası, genellikle boşanma davası ile birlikte karara bağlanmaktadır. Ancak müstakil olarak da açılabilir.

Ankara boşanma avukatı, düğün takılarının iadesi davasında verilen kararda genellikle düğün altınlarının aynen iadesini, aynen olmadığı takdirde bedelinin iadesini talep eder. Düğün altınlarının vasıf ve miktarı fotoğraflar, video kayıtları, tanıklar, bilirkişi incelemesi, kuyumcu evrakları, mehir senedi, banka kayıtları gibi çeşitli delillerle ispatlanır. Kadın, düğün altınlarının erkek tarafından alındığını ve geri verilmediğini ispatladığı takdirde dava lehine sonuçlanır. Bu davada elde edilen karar yine icraya konularak borçludan tahsile çalışılır.

6. Mal Paylaşımı Davası

Evlilik birliği içinde eşlerin edinmiş olduğu mal varlığının paylaşılması, boşanma davasının açılmasından sonra açılabilecek bir davadır. Mal paylaşımı davası, düğün takılarının iadesi davası gibi boşanma davasından ayrı, müstakil bir davadır. Mal paylaşımı davasında karar verilebilmesi için boşanma davasında boşanmaya dair kararın verilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması gereklidir. Ancak, ankara boşanma avukatı, mal kaçırma yönünden alacaklı tarafı korumak, davanın sonucunda lehe çıkacak alacağın tahsilinin mümkün olabilmesini sağlamak için, boşanma davasının açılmasından hemen sonra mal paylaşımı davası da açılır ve bu açılan dava ile birlikte davalının mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir kararı istenir.

Ankara boşanma avukatı açtığı mal paylaşımı davasında, tarafların evlilik birliği içinde edindikleri ve parasal değeri olan tüm malların değerinin hesaplanması; hesaplanan bu değer üzerinden diğer tarafın alacak hakkının tahsiline karar verilir. Diğer tarafın alacak hakkına katkı payı alacağı ve katılma alacağı adı verilir. Örneğin davalı eşin üzerine 2 ev var ise bunların güncel değerleri hesaplanır ve bulunan değerin yarısı kadar diğer eşe bir alacak hakkı tanınır. Kamuoyunda bilindiğinin aksine, iki evden biri bir eşe diğeri diğer eşe bırakılmaz. Mal paylaşımı davası, parasal bir alacak hakkı doğurur.

7. Ceza Davası

Aynı evde yaşayan iki insanın çeşitli anlaşmazlıklar yaşaması doğaldır. Ancak bazı durumlarda bu anlaşmazlıklar tarafların birbirine hakakaret etmesine hatta fiziksel olarak saldırmalarına kadar varmaktadır. Boşanma davasında eşlerin birbirlerine karşı olan bu fiilleri kusur olmakla birlikte aynı zamanda Türk Ceza Kanunu açısından suç da teşkil eder. Ankara boşanma avukatı, eşlerin birbirlerine karşı suç teşkil eden bu fiilleri nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık ve Ceza Mahkemeleri nezdinde başvurular yapar ve evrakların takibini sağlar.

Ankara Boşanma Avukatı: Hukuki Destek ve Profesyonel Çözümler

Boşanma süreci, birçok kişi için duygusal ve hukuki zorluklarla dolu bir dönemdir. Ankara’da yaşayanlar için, bu süreçte doğru hukuki destek almak, haklarını korumak ve adil bir çözüme ulaşmak son derece önemlidir. Ankara boşanma avukatı, müvekkillerine bu zorlu süreçte rehberlik ederek, profesyonel çözümler sunarlar. Bu yazıda, Ankara boşanma avukatının rolü, sağladıkları hukuki destek ve bu alandaki önemli konulara odaklanacağız.

Ankara Boşanma Avukatının Rolü

Ankara boşanma avukatı, müvekkillerine geniş bir hukuki destek yelpazesi sunarlar. Temel görevleri şunlardır:

1. Boşanma Davalarında Temsil:
Mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil ederler. Boşanma davalarının açılması veya savunması süreçlerinde hukuki tecrübeleriyle müvekkillerine rehberlik ederler.

2. Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma:
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma durumlarına göre müvekkillerine uygun stratejiler sunarlar.
Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve adil bir çözüme ulaşmalarını sağlarlar.

3. Mal Paylaşımı ve Nafaka:
Boşanma sürecinde mal paylaşımı ve nafaka gibi ek konularda müvekkillerine danışmanlık yaparlar.
Taraflar arasında adil bir mülkiyet bölüşümü sağlamak için hukuki adımları atarlar.

4. Çocuk Hakları ve Velayet:
Eğer çocuklar varsa, velayet ve çocuk hakları konularında müvekkillerine yardımcı olurlar.
Taraflar arasında en iyi çözümü bulmak ve çocukların çıkarlarını korumak için çalışırlar.

Ankara Boşanma Avukatının Sağladığı Hukuki Destek

Ankara’daki boşanma avukatları, müvekkillerine bir dizi hukuki destek sunarlar:

1. Hukuki Danışmanlık:
Müvekkillerinin boşanma sürecini anlamalarına yardımcı olur ve karşılaşabilecekleri hukuki sorunları açıklar.
Boşanma öncesinde ve sonrasında doğru adımları atmaları için hukuki danışmanlık sağlarlar.
2. Hukuki Belge Hazırlığı:
Boşanma davaları için gerekli hukuki belgelerin hazırlanmasında müvekkillerine yardımcı olurlar.
Dava sürecinde kullanılacak evrakları düzenler ve mahkemeye sunarlar.
3. Müzakere ve Arabuluculuk:
Taraflar arasında müzakerelerin yapılmasına yardımcı olurlar.
Anlaşmalı boşanma durumlarında arabuluculuk yaparak tarafların ortak bir çözüme ulaşmalarını sağlarlar.
4. Mahkeme Temsili:
Mahkeme süreçlerinde müvekkillerini etkili bir şekilde temsil ederler.
Hukuki argümanları güçlendirmek ve müvekkillerinin haklarını korumak için mahkemede aktif bir rol oynarlar.

Ankara Boşanma Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara’da boşanma avukatı seçerken, şu faktörlere dikkat etmek önemlidir:

1. Deneyim ve Uzmanlık:
Boşanma davalarında deneyimli ve uzman bir avukat seçmek, müvekkilin lehine sonuçlar alınmasına yardımcı olabilir.
Daha önce benzer davalarda başarılı bir geçmişe sahip avukatlar, müvekkillerine daha etkili bir şekilde yardımcı olabilir.
2. İletişim ve Güven:
İyi iletişim kurabilen ve güvenilir bir avukat seçmek önemlidir.
Boşanma süreci duygusal bir dönem olduğu için avukatınıza güven duymak, işbirliği için önemlidir.
3. Ücret Politikası:
Avukatın ücret politikası açıkça belirtilmelidir.
Ücret konusunda yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemek için başlangıçtan itibaren net bir anlaşma yapılmalıdır.
4. Referanslar ve İncelemeler:
Seçilecek avukatın müvekkillerinden alınan referanslar ve çevrimiçi incelemeler, avukatın profesyonellik düzeyi hakkında bilgi sağlar.

Ankara Boşanma İstatistikleri

Ankara’da avukat sayısı

Ankara’da avukatların kaydolabileceği iki baro bulunmaktadır. Bunlardan 1 nolu baroya 11 bin 359’u erkek ve 11 bin 159’u kadın olmak üzere toplam 22 bin 518 avukat kayıtlıdır. Ankara 2 nolu barosuna kayıtlı bin 304 erkek avukat ile 773 kadın olmak üzere toplam 2 bin 077 avukat kayıtlıdır. Her iki baroda kayıtlı 21.12.2022 tarihi itibariyle 24 bin 595 avukat bulunmaktadır.

Ankara’da aile mahkemeleri

Ankara’da aile mahkemeleri Ankara Adliyesi 4 nolu ek hizmet binasında hizmet vermektedir. Bu adliye binasının adresi Söğütözü 2181. cadde No:2 Çankaya’dır. Ankara Adliyesi’nde 30 adet aile mahkemesi bulunmaktadır. Ankara Adliyesi’ndeki 30 aile mahkemesinde 158 personel ile 94 Psikolog / Pedagog / Sosyal Çalışmacı görev yapmaktadır.

Ankara adliyesi dışında, Ankara’da Bala adliyesi, Gölbaşı adliyesi, Kalecik adliyesi, Çubuk adliyesi, Akyurt adliyesi, Polatlı adliyesi, Elmadağ adliyesi, Haymana Adliyesi gibi mülhakat adliyeleri bulunmaktadır. 2022 yılı için Ankara Adliyesi’nin toplam personel gideri bütçesi 1 milyar 422 milyon 57 bin 350 TL’dir.

Ankara’da en çok işlenen suçlar

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na en çok bildirilen 10 suç ise şöyledir:

 • Kasten yaralama (TCK 86/1)
 • Basit yaralama (TCK 86/2-1. cümle)
 • Tehdit (TCK 106/1)
 • Dolandırıcılık (TCK 157/1.madde)
 • Basit tehdit (TCK 106/1-3. cümle)
 • Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık (TCK 158/1.f)
 • Sesli yazılı görüntülü bir iletiyle hakaret (TCK 125/2. md)
 • Kişilerin huzur ve sükünunu bozma (TCK 123/1 )
 • Mala zarar verme (TCK 151/1)

Ankara Cumhuriyet Savcılığına 2022 yılında 303 bin 335 yeni dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 197 bin 989’unda takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) verilmiştir. Bu kararlara yapılan itirazların 3 bin 7’sinde itiraz kabul edilmiş, 32 bin 352’sinde ise itiraz reddedilmiştir. Yani savcılığın kyok verdiği bir karara yapılan itirazda %10 ihtimalle itiraz kabul edilmektedir. Savcılığın yazdığı iddianamelerden 61 bin 934’ü mahkemeler tarafından kabul edilmiş, 2 bin 834’ü ise savcılığa iade edilmiştir.

10 bin 837 dosyada uzlaşma sağlanmış, 14 bin 137 dosyada ise sağlanamamıştır.

Ankara aile mahkemelerine gelen ve karara çıkan dosya sayısı

Ankara adliyesinde bulunan 30 aile mahkemesine yıllık ortalama 900 civarında yeni dosya gelmektedir. Önceki yıldan da ortalama 500 civarında dosya ellerinde olmaktadır.

ankara boşanma avukatı 3
Ankara adliyesinde bulunan 30 aile mahkemesine gelen ve karara çıkan dosya sayısı

Ankara Aile mahkemelerindeki dosyaların istinafa gitme ve burada bozulma vb sayıları:

ankara boşanma avukatı 4
ankara aile mahkemeleri istinaf istatistikleri

Ankara (Örnek) 3. Aile Mahkemesindeki dosyalar ve bitirilme süreleri

Ankara’da yukarıda belirttiğimiz üzere 30 Aile mahkemesi bulunmaktadır. Bu yazının daha uzun olmaması için örnek olarak Ankara 3. Aile Mahkemesi’ndeki davaların, çeşitlerine göre bitirilme sürelerini buraya koyalım:

ankara boşanma avukatı
ankara aile mahkemelerinde davaların bitirilme süreleri

Ankara’da boşanma davaları ne kadar sürüyor? Merak ediyorsanız detayları bu yazımızda: boşanma davaları ne kadar sürer

Evlenme ve boşanma istatistikleri

Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, evlenme sayısının 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azaldığı görüldü. Evlenme sayısının Nisan ayında Ramazan ayının etkisiyle azaldığı görülürken Mayıs ayında artığı görüldü. Evlenme sayısı 2022 yılı Nisan ayında 24 bin 460 iken 2,3 kat artarak Mayıs ayında 56 bin 150 oldu.

Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.

Boşanmada çocukların velayeti kime veriliyor?

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken 180 bin 592 çocuk velayete verildi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2022 yılında %75,7’si anneye, %24,3’ü babaya verildi.

Bir yanıt yazın

0 533 483 9313