Boşanma Davasında İtiraz Hakkı

Takip edin

BOŞANMA DAVASINDA İTİRAZ HAKKI

boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi örneği, boşanma itiraz süresi, boşanma itirazı, boşanma itiraz, boşanmaya itiraz süresi, boşanma davasına itiraz, boşanma kararına itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz süresi, boşanma kararına itiraz, boşanma yetki itirazı dilekçe örneği, boşanma davası itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz, boşanma dilekçesine itiraz, boşanma davalarına itiraz, boşanma davalarında itiraz, boşanma kararına itiraz dilekçesi, boşanma davalarında itiraz süresi, anlaşmalı boşanma itiraz dilekçesi, anlaşmalı boşanmaya itiraz edilebilir mi, boşanma davasına nasıl itiraz edilir, boşanma davasında itiraz hakkı, boşanma itiraz dilekçesi nasıl yazılır, boşanma kararına itiraz dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanma kararına itiraz, boşanma davasında karara itiraz, kesinleşmiş boşanma kararına itiraz, boşanma davalarında karara itiraz süresi, boşanma davalarında karara itiraz, muvazaalı boşanma itiraz, boşanma protokolüne itiraz, anlaşmalı boşanma protokolüne itiraz, boşanma davasında bilirkişi raporuna itiraz, boşanma sonrası itiraz, boşanma davasında itiraz süresi, boşanma davası sonucuna itiraz, boşanma tazminatına itiraz, boşanma davası tazminat itiraz
boşanma yetki itirazı

Boşanma Davasında İtiraz
Boşanma Davasında İtiraz

Boşanma Davasına İtiraz Nedir?

Eşlerden birinin açtığı boşanma davası her zaman diğer eş tarafından benimsenmeyebilir. Eşlerden diğeri çeşitli nedenlerle boşanmayı istemeyebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” dedikten hemen sonra, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır, diyerek açılan boşanma davasına itiraz edebilmenin mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Boşanma davasına itiraz hakkı bulunmakla beraber bu hakkın kullanılması davalıdan kaynaklanacak nedenlerle kabul görmeyebilir. Medeni Kanuna göre açılmış boşanma davasına itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

boşanma davasında itiraz hakkı Her ne kadar madde metninde “itiraz” terimi kullanılmışsa da bu ifade hakim tarafından re’sen dikkate alınması gereken “itiraz” terimini ifade etmez.

Bu durumda daha ağır kusurlu durumda bulunan eşin yani davacının evlilik birliğinin ortak yaşamı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede sarsıldığını kanıtlaması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmaktadır. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığının ispat edilmesi gerekir.

İtiraz Hakkının Kötüye Kullanılması

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmaz. Az kusurlu eşin açılmış boşanma davasına itiraz etmesi halinde, bu hakkın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu ve eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı da ispat edilmelidir. boşanma avukatı ankara

boşanma davasında itiraz hakkı İtirazın kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olduğunun tespit edildiği durumlarda ise ayrıca eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalıp kalmadığını aranmaz.

Açılan boşanma davasına itiraz edilmesi halinde ise, birlikte yaşamdan kaçınan eşin itirazı, eşi uzun yıllar başkası ile yaşayanın itirazı, ağır hakaretler edenin itirazı, birden fazla şikayet edenin itirazı gibi durumlar hakkın kötüye kullanılması şeklinde değerlendirilmektedir.

boşanma davasında itiraz hakkı Bu durumlar örnek niteliğinde olup hakim her boşanma davasında davalının itiraz hakkını değerlendirerek açılan boşanma davasına itiraz edilmesinin hakkın kötüye kullanılması olup olmadığını tespit etmesi gerekir.

Boşanma Davasında İtiraz Süresi

Boşanma davaları dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve gerekli harçların yatırılması ile başlar. Ancak açılmış boşanma davasına itiraz süresi dava dilekçesinin tebliği ile başlar.

İtiraz süresi 15 gündür. Bu süre içinde mutlaka cevap verilmelidir. Cevap süresinin çeşitli nedenlerle yeterli olmaması halinde mahkemeye başvurarak 1 aya kadar ek süre alınması mümkün olabilir.

0533 483 9313