Mirasçılık Belgesi

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.

İletişim:0533 483 9313
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

MİRASÇILIK BELGESİ

Mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesi tarafından yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, başvuru üzerine mirasçılık sıfatlarını göstermek üzere verilen belgedir.

Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesi tarafından kendiliğinden (re’sen) verilemez, mirasçının talebi üzerine verilir.

Belirli mal bırakmada (belirli mal vasiyeti) mirasçılık belgesi verilemez.

Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatını kanıtlayan ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belgedir. Aksi kanıtlanabilir. Ancak çekişmeli yargı sonucunda verilen mirasçılık belgesi davanın tarafları yönünden kesin hüküm oluşturur. Çekişmesiz yargı sonucunda verilen gerek davanın kabulüne ilişkin mirasçılık belgesi kesin hüküm oluşturmaz.

Hasımsız olarak açılan dava sonucunda verilen mirasçılık belgesi bu davanın tarafı olmayanlar yönünden kesin hüküm oluşturmaz.

Kendisi ya da başkaları tarafından hasımsız olarak açılan dava sonucunda alınmış bir mirasçılık belgesi bulunsa dahi her ilgilinin ve mirasçının hasımsız olarak açacağı yeni bir dava ile mirasçılık belgesi verilmesini isteme hakkı vardır. Ancak bunun için mirasçıların belirlenmesinde hata yapılmış; miras paylarının belirlenmesinde hata yapılmış; ölümler nedeniyle paylarda değişiklik olmuş veya eski tarihli mirasçılık belgesinin infazında hukuki sorunlar oluşmuş olmalıdır.

Mirasçılık belgesi mülkiyet çekişmesini çözmez, mirasçılar arasındaki mülkiyet probleminin çözülmesi için ayrı bir dava açılması gerekir.

Mirasçılık belgesi sadece yasal mirasçılara değil atanmış mirasçılara da verilebilir. Mirasçılık belgesi miras paylarını gösteren bir belgedir.

Alınacak olan mirasçılık belgesi, mirasbırakan ile mirasçılar arasında kan bağı bulunduğunu; mirasbırakan ile mirasçılar arasında ölüme bağlı tasarrufla oluşan bağ bulunduğunu; mirasçıların mirasın açıldığı anda sağ olduklarını veya cenin oluğ sağ doğduklarını; mirası almaya hak ehliyetlerinin bulunduğunu ve tereke paylarını gösterir.

Tapu memuru, Türk Mahkemelerinden alınmış mirasçılık belgesi ibraz edildiği takdirde intikal işlemini reddedemez. Bu nedenle bu belge çok önemli bir işleve sahiptir.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olmasına karşın, mirasta mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak mirasçının mülkiyet konusunda tasarruf işlemlerini yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

Mal rejimi sözleşmesinin varlığı mirasçılık belgesi için dava açmaya engel değildir.

Miras payları mirasbırakanın ölümü tarihindeki hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle en önce mirasbırakanın ölüm tarihinin belli olması gerekir. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır.

Mirasçılık belgesinde mirasçıların miras payları ayrı ayrı gösterilmelidir. Miras payı ölü kişiye verilmez.


Bu yazılarımız da yararlı olabilir:

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır. İletişim: 0533 483 9313