Mirasçılık Belgesi

Takip edin

MİRASÇILIK BELGESİ

Mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesi tarafından yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, başvuru üzerine mirasçılık sıfatlarını göstermek üzere verilen belgedir.

Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesi tarafından kendiliğinden (re’sen) verilemez, mirasçının talebi üzerine verilir.

Belirli mal bırakmada (belirli mal vasiyeti) mirasçılık belgesi verilemez.

Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatını kanıtlayan ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belgedir. Aksi kanıtlanabilir. Ancak çekişmeli yargı sonucunda verilen mirasçılık belgesi davanın tarafları yönünden kesin hüküm oluşturur. Çekişmesiz yargı sonucunda verilen gerek davanın kabulüne ilişkin mirasçılık belgesi kesin hüküm oluşturmaz.

Hasımsız olarak açılan dava sonucunda verilen mirasçılık belgesi bu davanın tarafı olmayanlar yönünden kesin hüküm oluşturmaz.

Kendisi ya da başkaları tarafından hasımsız olarak açılan dava sonucunda alınmış bir mirasçılık belgesi bulunsa dahi her ilgilinin ve mirasçının hasımsız olarak açacağı yeni bir dava ile mirasçılık belgesi verilmesini isteme hakkı vardır. Ancak bunun için mirasçıların belirlenmesinde hata yapılmış; miras paylarının belirlenmesinde hata yapılmış; ölümler nedeniyle paylarda değişiklik olmuş veya eski tarihli mirasçılık belgesinin infazında hukuki sorunlar oluşmuş olmalıdır.

Mirasçılık belgesi mülkiyet çekişmesini çözmez, mirasçılar arasındaki mülkiyet probleminin çözülmesi için ayrı bir dava açılması gerekir.

Mirasçılık belgesi sadece yasal mirasçılara değil atanmış mirasçılara da verilebilir. Mirasçılık belgesi miras paylarını gösteren bir belgedir.

Alınacak olan mirasçılık belgesi, mirasbırakan ile mirasçılar arasında kan bağı bulunduğunu; mirasbırakan ile mirasçılar arasında ölüme bağlı tasarrufla oluşan bağ bulunduğunu; mirasçıların mirasın açıldığı anda sağ olduklarını veya cenin oluğ sağ doğduklarını; mirası almaya hak ehliyetlerinin bulunduğunu ve tereke paylarını gösterir.

Tapu memuru, Türk Mahkemelerinden alınmış mirasçılık belgesi ibraz edildiği takdirde intikal işlemini reddedemez. Bu nedenle bu belge çok önemli bir işleve sahiptir.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olmasına karşın, mirasta mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak mirasçının mülkiyet konusunda tasarruf işlemlerini yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

Mal rejimi sözleşmesinin varlığı mirasçılık belgesi için dava açmaya engel değildir.

Miras payları mirasbırakanın ölümü tarihindeki hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle en önce mirasbırakanın ölüm tarihinin belli olması gerekir. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır.

Mirasçılık belgesinde mirasçıların miras payları ayrı ayrı gösterilmelidir. Miras payı ölü kişiye verilmez.


Bu yazılarımız da yararlı olabilir:

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN