Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası

HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK . m. 162)

Hayata kast mutlak ve özel boşanma sebeplerindendir. Hayata Kast mutlak nitelik taşıyan bir boşanma sebebi olduğu için eşlerden birinin diğerini öldürmeye yönelik bir eylemde bulunduğunun ispatı durumunda boşanmaya hükmedilir. Hakim böyle bir eylemi tespit ettiği zaman ayrıca evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinden dolayı inceleme yetkisine sahip değildir.

Türk Medeni Kanunu 162. Maddesinde düzenlenmiştir:

(1)Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

(2)Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

(3) Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata Kast karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek amacıyla yaptığı eylemdir. “intihara teşvik, elverişsiz araç kullanımı, istenildiği halde sonuç alamama (yani teşebbüs aşamasında dahi olsa)” hayata kast var sayılır.

Öldürme tehdidi hayata kast kapsamında girmez . Öldürme amacı bulunmayan eylem hayata kast kapsamında tutulamaz. Ayrıca eylemin hayata kast sebebiyle boşanma davası kapsamında tutulabilmesi için eylemin bizzat eşe karşı işlenmiş olması gerekir. Hayata kast eylemi eşin yakınlarına yönelik olursa bu eylem hayata kast sebebiyle boşanma davasının kapsamına girmez.Ancak bu tarz eylemler “Suç işlemek sebebiyle boşanma ve Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma sebebi” sayılır.

Hayata kast kusura dayanan bir boşanma sebebi olduğu için öldürmeye kalkışan eşin akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun bulunmaması gerekir. Akıl hastası olduğu anlaşılan eşin diğerini öldürmeye teşebbüsü halinde diğer koşulların da varlığı halinde “Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası” açılabilir.

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında boşanma sebebinin varlığına ilişkin hadise de kanıtlanmış olmalıdır. Ceza Mahkemesinin boşanma davasına konu olan eylem hakkında maddi olayı tespit eden kararı hukuk hakimini bağlayacağından ceza davasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek bir hüküm kurulmalıdır.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print