Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK . m. 162)

Hayata kast mutlak ve özel boşanma sebeplerindendir. Hayata Kast mutlak nitelik taşıyan bir boşanma sebebi olduğu için eşlerden birinin diğerini öldürmeye yönelik bir eylemde bulunduğunun ispatı durumunda boşanmaya hükmedilir. Hakim böyle bir eylemi tespit ettiği zaman ayrıca evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinden dolayı inceleme yetkisine sahip değildir.

Türk Medeni Kanunu 162. Maddesinde düzenlenmiştir:

(1)Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

(2)Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

(3) Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata Kast karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek amacıyla yaptığı eylemdir. “intihara teşvik, elverişsiz araç kullanımı, istenildiği halde sonuç alamama (yani teşebbüs aşamasında dahi olsa)” hayata kast var sayılır.

Öldürme tehdidi hayata kast kapsamında girmez . Öldürme amacı bulunmayan eylem hayata kast kapsamında tutulamaz. Ayrıca eylemin hayata kast sebebiyle boşanma davası kapsamında tutulabilmesi için eylemin bizzat eşe karşı işlenmiş olması gerekir. Hayata kast eylemi eşin yakınlarına yönelik olursa bu eylem hayata kast sebebiyle boşanma davasının kapsamına girmez.Ancak bu tarz eylemler “Suç işlemek sebebiyle boşanma ve Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma sebebi” sayılır.

Hayata kast kusura dayanan bir boşanma sebebi olduğu için öldürmeye kalkışan eşin akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun bulunmaması gerekir. Akıl hastası olduğu anlaşılan eşin diğerini öldürmeye teşebbüsü halinde diğer koşulların da varlığı halinde “Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası” açılabilir.

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında boşanma sebebinin varlığına ilişkin hadise de kanıtlanmış olmalıdır. Ceza Mahkemesinin boşanma davasına konu olan eylem hakkında maddi olayı tespit eden kararı hukuk hakimini bağlayacağından ceza davasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek bir hüküm kurulmalıdır.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page
error: Content is protected !!
ANKARANIN EN İYİ BOŞANMA AVUKATI