Evlilikte Boşanma Süreci

Evlilikte Boşanma Süreci

Evlilikte boşanma süreci, eşlerin evlilik birliğini tek başlarına ya da birlikte bitirmeye karar vermeleri ile başlar. Evlilikte boşanma sürecinin hukuki olarak, bir boşanma avukatına noterden çıkarılan özel bir boşanma vekaletnamesinin verilmesi, bu boşanma avukatının hazırlayacağı boşanma dava dilekçesinin aile mahkemesine sunulması ile resmen başlatılmış olur. Boşanma konusunda daha fazla bilgi için BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? yazımızı okuyabilirsiniz.

Evlilikte boşanma süreci, aile mahkemesinin boşanma konusundaki yargılaması ile devam eder, verilen mahkeme kararının davadan feragat, sulh veya diğer denetim yolları ile kesinleşmesi ile sona erer.

Eşlerin evlilik birliğinin sona ermesine yani boşanma konusunda anlaşmaları halinde tek taraflı olarak açmaları gereken davaya çekişmeli boşanma davası adı verilir. Her iki tarafın boşanma konusunda ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaları halinde ise anlaşmalı boşanma davası açmaları ve daha kısa bir süre içinde boşanmaları mümkündür.

Kocasından boşanmak isteyen kadın, öncelikte bir boşanma avukatına başvurmalı, kendisinden randevu almalı ve boşanma avukatı ile birlikte neden boşanmak istediğini, boşanma sebeplerini, elindeki delillerini, boşanma sürecinde kendisini neler beklediğini, boşanma davası sonucunda neler elde edebileceğini konuşmalıdır.

Tarafların, işledikleri kusurlu davranışları affettikleri hallerde boşanma olmaz. Açılmış olan boşanma davası af nedeniyle reddedilir. BOŞANMADA AF SAYILAN DAVRANIŞLAR yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Tek celsede boşanma sebebi, çekişmeli boşanma davaları açısından ülkemiz hukuk sisteminde söz konusu değildir. Tek celsede boşanma sebebi sadece iki tarafın da boşanmayı istemesi, boşanmanın mali sonuçları ve velayet konusunda anlaşmış olmaları halinde açacakları anlaşmalı boşanma davasında söz konusu olabilir.

Bir kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?

Boşanma davası açan kadının hakları şunlardır:

 • Tazminat Hakkı : Evlilikte boşanma sürecini başlatarak boşanma davası açan kadın, kocasının boşanma davası açılmasına yol açan davranışları nedeniyle maddi ve manevi tazminat adı verilen tazminatı alma hakkına sahiptir. Uygulamada boşanma tazminatı adı verilen bu tazminat, kocanın daha ağır kusurlu bulunması halinde verilir. Kocanın aldatmış olması, kadına fiziksel şiddet uygulaması, hakaret etmesi, kadını ailesiyle görüştürmemesi, kadının maaş kartını elinden alması, kadını ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüştürmemesi, sosyal ortamlarda yalnız bırakması, kumar alışkanlığı gibi birçok davranışı kusurlu davranışlar olarak kabul edilir. Bu davranışlar nedeniyle koca, kadına boşanma tazminatı vermek zorunda bırakılabilir. Boşanma tazminatı, tarafların ekonomik – sosyal durumlarına, kocanın davranışlarının ağırlığına göre belirlenir. 2024 yılı rakamları ile boşanma tazminatı 500.000,00 – 5.000.000,00 TL arasında seyretmektedir.
 • Velayet Hakkı : Evlilikte boşanma süreci ile birlikte, eğer eşlerin ortak çocukları varsa, bunların kimin yanında kalacağı, çocuklara kimin bakacağı karara bağlanması gereken en önemli konuların başında gelir. Genel olarak çocukların anne şefkatine ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle velayetin babaya değil anneye bırakıldığı görülmektedir. 2022 dava kayıtlarına göre, boşanma davalarında %73 oranında velayet anneye bırakılmaktadır. Çocukların velayetine karar verilirken, çocukların üstün yararı göz önünde tutulur. Yine kardeşlerin ayrılmaması, çocuğun idrak çağında olmasına göre görüşünün alınması gerekliliği gibi uyulması gereken birçok ilke de bulunmaktadır.
 • Nafaka Hakkı : Boşanma davalarının başlaması ile birlikte tarafların birbirinden daha da uzaklaştıkları, üzerlerine düşen maddi ve manevi sorumluluktan kaçındıkları çoğu dosyada görülen hususlardır. Bu nedenle, kanun boşanma davası nedeniyle tarafların mağdur olmasının önüne geçmek için kadına nafaka hakkı tanımıştır. Boşanma davası süresince kadına tedbir nafakası bağlanmaktadır. Bu nafaka miktarı, kadın için ayrı, velayet kadına bırakılmışsa her bir çocuk için ayrı ayrı belirlenir. Nafakanın miktarı belirlenirken aile konutunun masrafları gözönüne alınır. Örneğin kira, aidat, elektrik, su giderleri ile çocukların okul, servis, yemek ve giyim masrafları tedbir nafakası belirlenirken göz önüne alınır. Boşanma davasının sona ermesi ile tedbir nafakası da sona erer. Ancak eğer kadının ihtiyacı varsa, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren geçerli olmak üzere kendisine yoksulluk nafakası, çocuklar içinse iştirak nafakası adı altında nafaka bağlanır.
 • Mal Varlığından Pay Alma Hakkı : Evlilikte boşanma sürecinin başlaması ile birlikte eşler arasındaki kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi de sona erer. Bu boşanma davasının açılmasından itibaren eşler arasında mal ayrılığı rejimi geçerli olmaya başlar. Kanuni mal rejimi sona erdiği için, kadınlar evlilik tarihi ile boşanma davasının açıldığı tarih arasında edinmiş oldukları gayrimenkul, araç, tekne, borsadaki şirket hissesi, bankadaki mevduat gibi mal varlığından payına düşeni almak için mal rejiminin tasfiyesi davası açabilirler.
 • Aile Konutunda Oturma Hakkı: Boşanma davasının açılması ile birlikte, eşler arasında sürtüşmenin daha fazla olacağı ve tarafların aynı evde yaşamalarının daha fazla mümkün olamayacağı muhakkaktır. Bu nedenle aile konutunda kadının mı yoksa erkeğin mi oturacağına hakim karar verir. Dava dosyalarının büyük çoğunluğunda aile konutu, boşanma davasının sonuna kadar kadına tahsis edilmektedir. Kadın, boşanma davasının sonuna kadar bu evde oturmaya devam eder. Aile konutunun üçüncü bir kişiden edinilmiş olması önemli değildir. Yani aile konutu, kiralanmış ya da kocaya, kocanın annesine – babasına ait olsa bile boşanma davasının sonuna kadar bu evde oturması için tahsis edilecektir. Boşanma sürecinde evde kadın oturur diyebiliriz.

Evlilikte boşanma süreci ile birlikte boşanma davası açan kadına sadece Medeni Kanun açısından değil başka birçok kanun açısından da çeşitli haklar doğmaktadır. Yukarıda belirttiklerimiz dışında kalan haklarınızı ofisimizde yapacağınız ön görüşmede avukatımızdan öğrenebilirsiniz. Randevu için bize ulaşın.

Boşanma Sürecinde Çiftlerin Yaşadığı İlk Evre Nedir?

Evlilikte boşanma süreci, ilk olarak evliliğin daha fazla sürdürülmesinin eşten beklenemeceği anda başlar. İlk evre, eşin davranışları nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu sarsılma her evlilikte farklı değerlendirilir. Kimi evlilikler aldatma ile dahi yıkılmazken kimi evlilikler bir tokatla ya da eşine “aptal, salak” gibi kelimeler kullanıldığında sona ermektedir. Her evlilik birbirinden farklıdır ve eşlerin evlilikten olan beklentileri sona erdiğinde evlilik de sona erer.

Boşanma Aşamaları Nelerdir?

Boşanma davaları şu aşamalardan oluşur:

 • Boşanma avukatına vekalet verilmesi ve avukatlık ücretinin ödenmesi
 • Boşanma dava dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması
 • Açılmış olan davaya cevap verilmesi – karşı dava açılması,
 • Ön inceleme duruşmasından sonra tanıkların dinlenilmesi, diğer delillerin müzekkere ile ilgili yerlerden toplanılması,
 • Açılmış dava ve karşı dava hakkında karar verilmesi,
 • Karara karşı istinaf ve varsa temyiz yollarına başvurulması

Boşanma davası, bu aşamaların herhangi birinde barışma ya da anlaşma ile sona erebileceği gibi barışma ya da anlaşmama halinde mahkeme kararının kesinleşmesi ile de sona erebilir.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasını ilk hangi tarafın açtığı önemli değildir. Önemli olan hangi tarafın iddialarını ispatlayabildiğidir. Açılan davanın ispatlanamaması durumunda reddedilmesi; ispatlandığı durumlarda ise karşı tarafın daha az kusurlu bulunması da mümkündür.

Boşanma davasını önce açmak ispat açısından bir avantaj sağlamaz. Ancak boşanma davasının açılması ile karşı tarafın mal varlığı üzerine tedbir konulması mümkün olur. Bu nedenle özellikle mal kaçırmanın söz konusu olabileceği durumlarda evlilikte boşanma sürecinin biran önce başlatılmasını, boşanma davası ile birlikte mal varlığının tasfiyesi davası açılması tavsiye ediyoruz.

Yine, çocukların velayetinin sürüncemede kalmaması için boşanma davasının açılması gerekli olamaktadır. Bu nedenle ilk hangi tarafın boşanma davasını açması, hızlı karar alınmasını gerektiren konular bakımından önem arzeder.

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313