Emlak ve Gayrimenkul Avukatı

Emlak avukatı, emlak hukuku, gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, tapu davası, tapu iptal davası, tapu tescil ve iptali davası, en sık görülen gayrimenkul davaları, 

gayrimenkul-avukati

Gayrimenkul avukatı emlak avukatı, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz mallara ilişkin davalara bakan avukatları tanımlamak için kullanılmaktadır. Arsa, tarla ve ev için dava yoluna başvurulması ülkemizde oldukça sık görülmektedir. Uyuşmazlıklar karşılıklı anlaşma ile çözülememekte ve dava yoluna başvurulmaktadır.

Tapu ile ilgili iş ve işlemler oldukça karmaşık görünse de esası Medeni Kanun’un eşya hukuku alanına dayanır. Ülkemizde avukatlıkta dal seçme kurumu bulunmamaktadır (Bu konuda daha geniş bilgi için Ankara Barosu için 2000 yılında yaptığım Alman Uzman Avukatlık Kanunu çevirisini okuyabilirsiniz) Her avukat her davaya bakabilmektedir.

Tapu tescil ve tapu iptali davaları gayrimenkul davaları alanında oldukça fazla açılmaktadır. Yine tapu kayıtlarının düzeltilmesi, tapu tahsis belgesi ile ilgili problemler, belediyeye karşı imar kanunundan dolayı açılacak davalarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Tapu iptali ve tescil, ortaklığın giderilmesi (izalei şuyu), meni müdahale, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, bedel artırımı davaları, ön alım davaları, ecrimisil davaları, geçit hakkı davaları ilgilendiğimiz gayrimenkul hukuku davalarıdır.

En sık görülen gayrimenkul davaları ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde başta olmak üzere inşaatların sürekli artması, yetersiz sermayeli müteahhitlerin de bu işe soyunması, deneyimsizlik ve hatta kötü niyet nedeniyle sürekli artmaktadır.

Tapu iptal ve tescil davası , muris muvazaası nedeniyle, tapulu taşınmazlarda olağanüstü zaman aşımı nedeniyle, tapusuz taşınmazlarda olağanüstü zaman aşımı nedeniyle, taraf muvazaası nedeniyle; taşkın inşaat, taşkın yapı nedeniyle, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle, hesap hatası nedeniyle, inanç sözleşmesi nedeniyle, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle, aile konutu nedeniyle, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve benzeri nedenler gösterilerek açılabilir.

Vatandaşların henüz proje aşamasındaki, kağıt üzerindeki, maketten aldıkları konutların tamamlanamaması, inşaatların bitirilememesi, yapılan satış sözleşmeleri nedeniyle ödenen paraların iade edilmemesi, cayma hakkının kullandırılmaması yahut haksız yere cezai şart istenmesi nedeniyle gayrimenkul ve emlak işine bakan avukat ihtiyacı bulunmaktadır.

Boşanma davalarının yarısı kusurun belirlenmesi diğer yarısı da mal paylaşımıdır. Yani hemen her boşanma davası dosyasında da gayrimenkule ilişkin bir problem, paylaşım zorunluluğu, icra, haciz, aile konutu şerhi, tedbirler görülebilmektedir.

Yine son yıllarda kentsel dönüşüm de sıkıntılara yol açmakta ve konut alım-satımında hukuki yardım ihtiyacını doğurmaktadır.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print