Boşanma Mal Paylaşımı Kredili Ev

Boşanma mal paylaşımı kredili ev

Boşanma mal paylaşımı kredili ev başlıklı bugünkü yazımda kredi ile satın alınan bir evin, boşanma halinde nasıl paylaşılacağını açıklayacağım.

herkesin malumu olduğu üzere özellikle son yıllarda kredi kullanımı oldukça yaygınlaştı. Bundan yaklaşık 20 yıl kadar öncesinde ev alabilmek için emekli ikramiyesi almayı hayal edilirken şu anda gelirini ispat edebilen hemen herkes konut alabilmek için kredi kullanabiliyor.

Bankacılık sektörünün gelişmesi ile konut sektörü de büyüdü ve bu sayede kiralamak yerine kredi kullanma yoluyla ev sahibi olmak deyim yerindeyse moda oldu.

Enflasyon ve konut satın almaya yönelik talep faizlerin düşmesi, kredi vadelerinin uzamasıyla daha da artınca, mevcut konutların fiyatlarının her yıl yükselmesi de kaçınılmaz oldu. Bu faktörler in biraraya gelmesiyle özellikle yeni evlenenlerin, çoğu zaman aile desteğiyle oturacakları konutu kiralamak yerine kredi ile satın almaları ve kira yerine bankaya ödeme yapmaları son derece sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Boşanma mal paylaşımı kredili ev

Boşanmada Kredi İle Alınan Evin Paylaşılması

Boşanma halinde eşlerin mal paylaşımı, eğer başka bir mal rejimini benimsememişlerse, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 218 ve devamı maddelerinde düzenlenen edinilmiş mal rejimine göre yapılır.

Kanunun 236. maddesine göre her eş diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olur. Boşanma mal paylaşımı kredili evboşanmamalpaylaşımıkrediliev

Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. (TMK 236)

Örneğin evlilik içinde bir gayrimenkul satın alınıyor. Bu gayrimenkulün değeri ise 300.000,00 TL olsun. Eşler, bu gayrimenkulü alabilmek için 200.000,00 TL borç (ya da bankadan kredi) almışlarsa bu takdirde gayrimenkulün artık değeri 300 bin – 200 bin = 100 bin TL’dir. Eşin katılma alacağı hakkı ise bu artık değerin yarısı olan 50 bin TL olarak hesaplanır.

Gayrimenkulün değerinden bankaya olan kredi borcu düşülerek artık değer hesap edilir. Buna göre, evlilik içinde ödenen kredi taksitleri, kişisel mallarla ödenmiş olmadıkça, her iki eş tarafın edinilmiş mal hanesine yazılır.

Gayrimenkul kimin adınaysa, diğer eş bu artık değer için dava açma hakkına sahip olacaktır.

Eşlerin bir gayrimenkulü satın alırken, kredinin yanında ziynet eşyalarının, ana-baba gibi yakınlardan alınan katkıların olması halinde bu artık değer hesabı daha farklı yapılır. Ziynet eşyası ve ana-baba vb.kişilerin katkısı kişisel mal olarak sayılmaktadır. Bu takdirde, yani  eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. (TMK 227)Boşanma mal paylaşımı kredili ev

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'