Erkeğin Nafaka Alabilmesinde 2 Kriter

Takip edin

Erkeğin eşi kadından nafaka alabilmesi için iki kriter koyan Yargıtay, boşanma sonucu yoksulluğa düşecek ‘ağır kusurlu olmayan’ erkeğe, ‘ekonomik durumu yeterli olan’ karısının ‘yoksulluk nafakası’ vermek zorunda olduğuna karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu iki kriter ışığında, işi, evi ve malvarlığı olmayan davalı-karşı erkeğe, ayda 9 bin lira kazanan evi ve arabası bulunan doktor karısının ödediği 250 TL nafakayı ‘az’ diye bozdu.

Yargıtay, mahkemeden erkeğe ‘hakkaniyete uygun’ nafaka bağlamasını istedi.

Yargıtay kararına göre, yerel mahkeme doktor kadının davasını kabul etti ve işsiz kocasından boşanmasına hükmetti. Mahkeme, davalı-karşı davacı erkek lehine aylık 250 TL ‘yoksulluk nafakası’ da verdi. Bu kararı az bulanan davalı-karşı davacı erkek, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nde temyize başvurdu.

HAKKANİYETE UYGUN

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin temyiz isteğini yerinde gördü ve yerel mahkeme kararını bozdu. 20 Aralık 2016 tarihli Yargıtay kararında özetle şöyle denildi: “Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının doktor olarak çalıştığı aylık 9 bin TL geliri, evi ve arabası olduğu, davalı-karşı davacı erkeğin ise herhangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı-karşı davalı erkek lehine takdir edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece TMK’nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir.”

*hurriyet.com.tr/5.1.2017

0533 483 9313