Yargıtay Asgari Ücretliyi Yoksul Kabul Etti

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Asgari Ücretle Çalışan Kadın Nafaka Alabilir

2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/15757 Karar Numarası: 2018/4912 Karar Tarihi: 12.04.2018

İŞTİRAK NAFAKASI İSTEMİ Davalı Karşı Davacı Kadının Asgari Ücretle Geçici İşçi Olarak Çalışmakta İken İşten Ayrıldığı – Sürekli ve Düzenli Bir Gelirinin Bulunmadığı – Davacı Karşı Davalı Erkeğin İse Sosyal İnceleme Raporunda Uzmana Verdiği Kendi Beyanına Göre Tarım İşi İle İlgilendiği ve Yıllık Ortalama Yüksek Geliri Olduğu – Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı – Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre Davalı Karşı Davacı Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği – Kadın Yararına Geçimi İçin Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği

Kararın Özeti: Davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı, davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; yoksulluk nafakasının reddi ve iştirak nafakasının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının iştirak nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden

  • davalı-karşı davacı kadının asgari ücretle geçici işçi olarak çalışmakta iken 29.04.2016 tarihinde işten ayrıldığı, sürekli ve düzenli bir gelirinin bulunmadığı,
  • davacı-karşı davalı erkeğin ise sosyal inceleme raporunda uzmana verdiği kendi beyanına göre tarım işi ile ilgilendiği ve yıllık ortalama 35.000 TL geliri olduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz ( HGK m.2009/3-165-186 ). Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davalı-karşı davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır. Telefon: 0850 840 0442