Cinsel Nedenlerle Boşanma

Takip edin

islamda cinsellik boşanma, cinsel ilişkiden kaçınma boşanma ispat, cinsel ilişkiden kaçınma boşanma yargıtay, cinsel birliktelik olmaması boşanma yargıtay, cinsel ilişkiden kaçınma boşanma yargıtay kararı, cinsel ilişkiden kaçınma yargıtay kararı, iktidarsızlık boşanma sebebi mi, kadının cinsel ilişkiden kaçınması yargıtay kararı


Cinsel Birlikteliğin Sağlanamaması Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilir

Mahkemece, taraflar eşit kusurlu bulunarak tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışların yanında davalı-karşı davacı erkekten kaynaklanan nedenlerle cinsel birlikteliğin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/3621 Karar Numarası: 2019/7521 Karar Tarihi: 20.06.2019

Vaginismus Hastalığının Tedavi Ettirilmemesi Kadın Açısından Kusurdur ve Erkek Bu Nedenle Boşanma Dava Açabilir

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre taraflar 01/08/2015 tarihinde evlenmiş dava ise 30/03/2017 tarihinde açılmıştır. Evliliğin fiilen yaklaşık 2 yıl devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmesine rağmen cinsel birlikteliğin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Tokat Devlet Hastanesinin 06/03/2017 tarihli uzman psikiyatr doktor imzası ile hazırlanan raporda kadının cinsel birlikteliğin sağlanılmasına engel psikiyatrik bir engelinin olmadığı belirtilmiş ise de aynı hastanenin kadın doğum uzmanı tarafından hazırlanan durum bildirir raporunda hastada vajinusmuş tespit edildiğinden hymen muayenesinin net olarak değerlendirilemediği belirtilmektedir. Yine yargılama sırasında ilk derece mahkemesinin de gerekçesinde belirtildiği üzere davalı kadının savunmasına ilişkin hastane bilgisi dahi vermemesi dikkate alındığında; kadının tedaviye yanaşmadığı anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının, davalı-karşı davacı erkeğe oranla daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları yönündeki kusur belirlemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/8182 Karar Numarası: 2019/6318 Karar Tarihi: 20.05.2019

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN