İşyerinin Devri Halinde İşçilik Alacakları

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN
  • S. isimli şirketin işinde alt işveren olan D. Şirketinde işçi olarak 2003 yılından 2009 yılına kadar çalıştım. Daha sonra D. isimli şirket kapandı ve tüm işçilerin kadrosunu S.’ye kaydırdılar. S. İsimli şirkette de 2009 yılından 2014 yılı başına kadar çalıştım. İş akdim haksız olarak feshedildi, ancak 2009 yılından 2014 yılına kadar olan çalışmama ait alacaklarım ödenmesine rağmen 2003’ten 2009’a kadar olan döneme ait alacaklarım ödenmiyor. D’den alman gerekirdi, hakkını kaybettin, diyorlar. Bu alacaklarımı S.’den alabilir miyim? Hasan Ş.  

Hasan Bey, işyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı Kanunun 3. fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu sebeple, 2003 yılından itibaren tüm alacaklarınızı S. İsimli şirketten talep edebilirsiniz.

 Mahkeme Masraflarından Kim Sorumlu  

  • Merhabalar. Bir konuda yardımınızı istiyorum: Anneannemin vefatı sonucu oturduğu evi 5 çocuğuna miras kaldı fakat onunla yaşayan dayım evden çıkmayarak bizi mahkeme açmaya mecbur etti. Fakat mahkeme için başvurduğumuzda 730 TL’lik bir mahkeme masrafı belgesi verdiler. Bu mahkeme masrafı bir defaya mahsus mudur yoksa yeniden mahkemenin devamında bu tür masraflar istenir mi? Son olarak mahkeme masrafları mirasçılar arasında bölüştürülür mü ya da davayı açanın üstüne mi kalır? Şimdiden çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın devamını dileriz. Alper T.

Alper Bey, mahkeme masrafları ilk dava açılırken peşin olarak ödenmek zorundadır. Bu masrafları birlikte dava açan kişiler aralarında toplayarak mahkeme veznesine öderler. Dava sonucunda dava açan haklı çıkarsa haksız çıkan davalıdan bu masraflarını da isteyebilir. Haksız çıkması halinde karar harcı, peşin harcın alınmayan ¾’lük kısmı, avukatlık ücreti gibi ayrıca ödemesi gereken harç ve masraflar da olacaktır.

 Senetlerde Zamanaşımı Süresi  

  • Ödeme tarihi 2009 olan senet 2014 yılında icraya verilebilir mi? Adem A. 

Adem Bey, senetler ödeme gününden itibaren 3 yılda zamanaşımına uğrar. Bu nedenle icra yoluyla tahsile konulduğunda itiraza uğrayabilir. Ancak temel borç ilişkisine gidilerek zamanaşımına uğramış senede bağlı alacak tahsil edilebilir.

 Ev Eşyaları Haczedilebilir mi?  

  • İyi günler benim vergi borcum var ve evliyim benim hiç bir gelirim yok. Evimizde krediyle alınmış, eşimin üzerine kayıtlı. Bu nedenle haciz gelmez ama evin içindeki eşyalara haciz yapabilirler mi acaba? Cevabınız için teşekkürler. Ayşin A. 

Ayşin hanım, ev içinde bulunan eşya kanundaki kısıtlamalara uymak koşuluyla haczedilebilir, ancak eşiniz bu eşyaların kendi kişisel malı yahut 3. Kişiye ait olduğunu ispatlayabilirse eşya üzerindeki haciz kalkar.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir