Mirasın Reddi Davasında Duruşmaya Girilmezse Dava Düşer mi?

Takip edin

Mirasın reddi davası hasımsız olarak açılacak olan bir davadır. Bu dava ile ilgili daha önceki bir yazımda detaylı bilgi vermiştim. Mirasın reddi ile ilgili bu yazımı da okuyabilirsiniz.

Mirasın reddi davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/1. maddesi uyarınca hasımsız olarak açılır ki buna mirasın gerçek reddi adı verilir.

Mirasın gerçek reddinde, mirasçıların, mirası kayıtsız şartsız reddettiğine ilişkin sözlü veya yazılı beyanı, bozucu yenilik doğurucu hak niteliğinde olup, sulh hakimi tarafından tutanakla tespit edilmekle hukuki sonuç doğurur.

Böyle bir davada sulh hakiminin görevi, reddin süresinde olup olmadığı ve reddedenin mirasçılık sıfatı bulunup bulunmadığını incelemek, süre koşulu ile mirasçılık sıfatının gerçekleşmesi halinde ise, Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesi uyarınca red beyanını tespit ve tescil etmekten ibaret olacaktır.

Bu nedenle, mirasın kayıtsız şartsız reddine ilişkin dilekçe sulh hakimine ulaştıktan sonra, davacıların ayrıca duruşmaya gelmelerine ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani mirası reddeden mirasçıların duruşmaya gitmemeleri halinde hakim davanın açılmamış sayılmasına karar veremez. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/1 maddesine göre açılan mirasın gerçek reddi davası, duruşmaya girilmediği için düşmez, hakim davanın açılması ile birlikte mirasın reddi beyanını tespit ve tescil eden bir karar vermesi gerekli ve yeterlidir.

* YARGITAY HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/23635 Karar Numarası: 2014/15790 Karar Tarihi: 12.09.2014

0533 483 9313