Mirasın Hükmen Reddi

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Latest posts by Av.Yasin GİRGİN (see all)

MİRASIN HÜKMEN REDDİ

Mirasın hükmen reddi Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu’nda mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere iki türlü ret düzenlenmiştir.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasın bu reddine mirasın hükmen reddi denilir.

Mirasın hükmen reddi için, mirasbırakanın ödemeden aczi belli olmalı ve tereke benimsenmemiş olmalıdır.

Mirasbırakanın ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasbırakanın haksız fiilinden doğan sorumluluk tereke arasında yer aldığından terekenin borca batıklığı bu duruma göre belirlenir.

Yine mirasbırakanın ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır.

Mirasbırakanın ödemeden aczinin resmi belgeyle ispatı zorunlu değildir. Mirasbırakanın ödemeden aczi her türlü delille ispatlanır.

Mirasbırakanın ödemeden aczini ispat yükü davacıdadır. Mirasbırakanın ödemeden aczinin bulunmadığını ileri süren davalı ise bu yönde delillerini bildirmelidir.

Mirasın hükmen reddi davasında mirasçının kabulü varsa dava reddedilir.

Hükmen ret kararı verilebilmesi için dava konusu borcun mirasbırakana ait olduğu anlaşılmalıdır. Yine hükmen ret kararı verilebilmesi için terekenin aktif ve pasifinin belirlenmiş olması gerekir. Böyle bir belirleme olmadan terekenin borca batık olup olmadığı bilinemez.

Mirasın hükmen reddi davasında taraflara delillerini ibraz için süre verilerek gösterdikleri deliller toplanmalıdır.

Mirasbırakanın mal varlığının dava konusu borcu karşılamadığı anlaşılsa bile hükmen ret kararı verilebilmesi için mirasçıların terekeyi açık yahut örtülü olarak kabul etmiş olmaları gerekir.

Mirasın hükmen reddi kararı ancak terekenin benimsenmediği tespit edildiğinde verilebilir.

Mirasın hükmen reddi davasında yetkili mahkeme davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

Mirasın hükmen reddi, yasal ve atanmış mirasçılar tarafından istenebilir. Mirasın hükmen reddinde mirasın velayeten reddedilebilmesi için küçük için kayyım atanması gerekir. Vesayet söz konusu ise mirasın reddi için vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izni gereklidir.

Mirasın hükmen reddi için açılan dava hasımsız olarak incelenemez. Dava, alacaklılar hasım gösterilerek açılmalıdır.

Mirasın hükmen reddi için açılan dava hasımsız olarak açılmışsa bu sebeple dava reddedilmez, dava alacaklılara yöneltilerek işin esasına girilerek incelenir.

Hükmen ret davasında dava sırasında alacak temlik edilmişse, dava husumeti temlik alana yöneltilir.

Mirasın hükmen reddine ilişkin kararlara karşı karar düzeltme yolu kapalıdır.

Hükmen ret koşulları gerçekleşmişse, mahkeme, mirasbırakanın ölüm tarihinde borca batık olduğunun tespiti ile yetinir; ayrıca davacıların davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmez.

Mirasın hükmen reddi davası maktu harcı ödenerek açılır.

 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.