Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü: Hukuki Detaylar ve Önemli Noktalar

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini karşılıklı anlaşarak sonlandırmak istedikleri bir hukuki süreçtir. Bu sürecin temelini oluşturan belgelerden biri de anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma protokolünün ne olduğu, içeriği, önemi ve hazırlanmasıyla ilgili detaylara odaklanacağız.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye sundukları anlaşma belgesidir. Bu belge, boşanma sürecinde varılan anlaşmanın detaylarını içerir ve mahkeme tarafından değerlendirilerek onaylanır. Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinin sonlandırılması, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi önemli konularda taraflar arasında sağlanan uzlaşmayı belgelemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İçeriği

1. Evlilik Birliğinin Sonlandırılması:

Protokolün en temel unsurlarından biri, tarafların evlilik birliğini sonlandırmaya karar verdiklerini ifade eden bir madde içermelidir. Bu madde, boşanma sürecinin temel amacını belirtir.

2. Mal Paylaşımı:

Evlilik süresince edinilen mal varlığının nasıl paylaşılacağına dair detaylar içermelidir. Gayrimenkuller, taşınabilir mallar, banka hesapları gibi varlıkların paylaşımı belirli bir düzen içinde açıklanmalıdır.

3. Nafaka Düzenlemeleri:

Eğer taraflar arasında nafaka ödemesi konusunda bir uzlaşma sağlanmışsa, bu protokolde belirtilmelidir. Nafaka miktarı, ödeme süresi ve diğer detaylar açıkça ifade edilmelidir.

4. Çocukların Velayeti ve İştiraki:

Eğer evlilikten doğan çocuklar varsa, anlaşmalı boşanma protokolü çocukların velayeti ve iştiraki konusunu içermelidir. Çocukların hangi ebeveynle yaşayacağı, eğitim giderleri ve diğer konular bu bölümde detaylı olarak ele alınmalıdır.

5. Müşterek Borçlar ve Yükümlülükler:

Taraflar arasında evlilik sürecinde oluşan müşterek borçlar ve yükümlülükler de protokolde belirtilmelidir. Bu, tarafların gelecekteki mali sorumluluklarını netleştirecek ve anlaşmazlıkları önleyecektir.

6. Protokolün İmzalanması ve Onayı:

Protokolde belirtilen şartlara tarafların tam anlamıyla uyması için her iki tarafın da belgeyi imzalaması gerekmektedir. Ardından, mahkeme tarafından protokolün onaylanması sağlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  1. Profesyonel Hukuki Destek: Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken tarafların her biri, kendi avukatları tarafından desteklenmelidir. Profesyonel bir hukuki destek, tarafların haklarını korumalarına yardımcı olacaktır.
  2. Açıklık ve Netlik: Protokolde yer alan maddeler açık, net ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Taraflar arasında herhangi bir belirsizlik olmaması önemlidir.
  3. Adil ve Dengeli Uzlaşma: Protokol, taraflar arasında adil ve dengeli bir uzlaşma sağlanmasını hedeflemelidir. Her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak bir denge kurulmalıdır.
  4. Gelecekteki Değişikliklere Uyum: Protokol, tarafların gelecekteki değişen koşullara uyum sağlayabilmesini düşünerek esnek bir dilde hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinin anahtar bir belgesidir ve taraflar arasındaki anlaşmayı resmileştirir. Bu protokolün profesyonel bir hukukçu tarafından hazırlanması ve tarafların haklarını doğru bir şekilde yansıtması, sağlıklı bir boşanma sürecinin temelini oluşturacaktır. Tarafların uzlaşma, adil bir paylaşım ve gelecekteki sorunlara karşı önlemler içeren bir protokol ile hukuki süreci başlatmaları, boşanma sonrası yaşamlarını daha düzenli ve sorunsuz hale getirecektir.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü

1.TARAFLAR

Nalan A…N ile Fahri A…N bu protokolü açılmış bulunan İstanbul Anadolu .. Aile Mahkemesi 2024/ … E. dosya numaralı anlaşmalı boşanma davasına sunmak üzere hazırlamış ve imza etmişlerdir. Taraflar, evlilik birliğini anlaşmalı olarak sona erdirmek konusunda mutabıktırlar.

2.NAFAKA 

a.Kadın için yoksulluk nafakası

Fahri, davanın açıldığı 1.3.2024 tarihinden itibaren her ayın en geç ilk iş günü Nalan hesabına aylık 6.000,00 TL yoksulluk nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Nafakaya her yıl ÜFE oranında artış uygulanacaktır.

b.Çocuk için iştirak nafakası

Fahri, davanın açıldığı 1.3.2024 tarihinden itibaren her ayın en geç ilk iş günü müşterek çocuk İda İlayda için, anne Nalan hesabına 3.000,00 TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.Nafakaya her yıl ÜFE oranında artış uygulanacaktır.

Müşterek çocuk İda İlayda’nın tüm özel okul, eğitim masrafları, piyano ve bale ders ücretleri de çocuk reşit oluncaya kadar baba Fahri tarafından ayrıca karşılanacaktır.

3. KİŞİSEL İLİŞKİ

Müşterek çocuk ile baba Fahri arasında her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi saat 10:00’dan Pazar akşamı saat 18:00’e kadar kişisel ilişki kurulacaktır.

4.MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT

Fahri, Nalan’a boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 hafta içinde, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine göre 250.000,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatı ödemeyi kabul etmiştir.

5.EDİNİLMİŞ MALLARIN PAYLAŞILMASI

Her bir tarafın kendi adına olan gayrimenkuller, araçlar kendilerinde kalacaktır. Taraflar birbirlerinde kalan bu mallara yönelik katkı ve katılma alacak hakkı bulunmadığını kabul ederler

6.KİŞİSEL MALLAR

Taraflar birbirlerinde bulunan her türlü kişisel eşya, ziynet alacağı, düğün takısı ve benzeri malvarlığını teslim almışlardır. Tarafların birbirlerinden bir alacağı kalmamıştır.

7.MAHKEME MASRAFLARI

Tarafların birbirlerinden mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti alacağı yoktur; her taraf kendi avukatının vekalet ücretinden şahsen sorumludur.

8. Bu protokol, açılmış bulunan boşanma davasına sunulmak üzere 3 nüsha olarak hazırlanarak imza edilmiştir.

…/…./ 2024

Nalan A…N.                 Fahri A…..N

Yorum bırakın

0 533 483 9313