Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi: Hukuki İşlemler ve Önemli Detaylar

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini karşılıklı olarak anlaşarak sonlandırmak istedikleri bir hukuki süreçtir. Bu süreç, mahkeme kararı ile evliliğin sona ermesini sağlar, ancak taraflar arasında varılan anlaşma üzerine kurulu bir şekilde ilerler. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma dilekçesi sürecini ve bu dilekçenin içeriğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi: Temel Bilgiler

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başlatılması için mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçe, tarafların boşanma koşulları, mal paylaşımı, velayet düzenlemeleri gibi önemli konularda anlaştıklarını belirtir. İşte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkate alınması gereken temel bilgiler:

1. Başlık ve Dosya Numarası:

Dilekçenin en üst kısmında mahkeme tarafından atanan dosya numarası ve mahkeme bilgileri yer almalıdır.

2. Davacı ve Davalı Bilgileri:

Davacı, boşanma sürecini başlatan tarafı temsil ederken, davalı ise bu sürece karşı duran taraftır. Her iki tarafın da adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, meslek ve ikametgah bilgileri dilekçede açıkça belirtilmelidir.

3. Anlaşmalı Boşanma Talebi:

Dilekçenin ana kısmında, tarafların evliliklerini anlaşarak sona erdirmek istedikleri ifade edilmelidir. Anlaşmalı boşanma talebi, net bir şekilde ifade edilmelidir.

4. Boşanma Koşulları:

Dilekçe içinde, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi boşanma koşulları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Taraflar arasında varılan anlaşmaya uygun olarak her detay dilekçede belirtilmelidir.

5. Ek Belgeler ve Deliller:

Dilekçeye, tarafların evliliğe dair varsa tapu senetleri, mal bildirimleri, çocukların velayeti ile ilgili anlaşmalar gibi ek belgeler eklenmelidir. Bu belgeler, mahkemenin daha hızlı bir şekilde dosyayı değerlendirmesine yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce aşağıdaki şartları yerine getirip getirmediğinizi mutlaka kontrol edin. Bu şartları taşımadığınız durumlarda anlaşmalı boşanma davası açmamalısınız, açtığınız dava reddedilebilir.

  • Evliliğin 1 yılı doldurmuş olması: Evliliği henüz 1 yılı doldurmamış çiftler, anlaşmalı boşanma davası açamaz.
  • Eşlerin boşanmak için mahkemeye birlikte başvurmaları yahut bir eşin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi
  • Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumuna ilişkin hazırladıkları protokolün mahkemece kabul edilmesi
Anlaşmalı boşanma dilekçesi üç nüsha olarak hazırlanır
Anlaşmalı boşanma dilekçesi üç nüsha olarak hazırlanır, tarafların ikametgahının bulunduğu yer aile mahkemesine verilerek dava açılır

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aşağıdaki örnek üzerinde ilgili yerleri değiştirerek ihtiyacınız doğrultusunda bir anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayabilirsiniz. Unutmayın ki bu sadece örnek olması amacıyla verilmiştir; her olay farklı özellik gösterebilir, bu nedenle ihtiyaca göre kişiye özel, farklı bir dava dilekçesi hazırlanması gerekebilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların hukuki haklarını korumak ve adil bir şekilde anlaşmalarını sağlamak adına önemli bir hukuki belgedir. Bu dilekçe, mahkeme sürecinde dosyanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar ve tarafların adil bir şekilde boşanmalarını mümkün kılar.


İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne,

DAVACI: Ad- Soyadı

T.C. Kimlik Numarası:

Adres :

DAVALI: Ad- Soyad

(T.C. Kimlik Numarası)

Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden … doğumlu …. isimli çocukları bulunmaktadır. (Müşterek çocuk yoksa bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır yazılabilir)

2-) Taraflar evliliklerini devam ettiremeyecek bir duruma girmiş olup evliliklerini sonlandırmak istemişlerdir.

3-) Tarafların …/…/… tarihinde imzalamış oldukları anlaşmalı boşanma sözleşmesi dosya dilekçesi ekindedir.

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenler gereği, tarafların imzaladığı …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma anlaşması gereği boşanmalarına ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı yanın ödenmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2024

Davacı Ad Soyadı

İmza

Eki: Taraflarca hazırlanan ve imza edilen Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Dilekçe Nereye Verilir?

Başvuru dilekçesi tarafların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki nöbetçi Aile Mahkemesine hitaben üç nüsha olarak hazırlanır.

Dilekçede Boşanma Gerekçesinin Belirtilmesi Gerekir mi?

Boşanma davalarında genel kural olarak, boşanmak isteyen eşlerin bir sebep belirtmeleri ve bu sebebin mahkemece kabul edilmesi gerekir. Bu sebepler zina, hayata kast, akıl hastalığı , terk, şiddetli geçimsizlik vb. olabilir. Bununla birlikte Türk Hukuku’nda eşlerin hileli yola başvurmamalarını, iki tarafın da istemesi halinde evliliği sona erdirebilmelerinin kolaylaştırılması istenmiş ve bu dava türüne kanunda yer verilmiştir.

Bu dava, bir dilekçenin eşlerden herhangi biri tarafından imzalanarak açılabileceği, her ikisinin birlikte başvurmaları ile de açılabilir. Daha önce her hangi bir boşanma nedenine dayanılarak açılmış bulunan çekişmeli boşanma davası sırasında da taraflar anlaşarak davalarını anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Dilekçeye Hangi Evraklar Eklenmelidir?

Dilekçeye özellikle eklenmesi gereken yegane belge boşanma protokolüdür.

Bunun dışında nüfus kaydı, evlilik cüzdanı, maaş bordrosu, tapu kaydı, araç ruhsatı gibi belgelerin eklenmesi gerekmemektedir.

Dilekçede tarafların adı- soyadı, adresleri, TC Kimlik Numaraları belirtilir, ayrıca hazırlanacak boşanma protokolü de eklenir. Bu protokol her iki tarafça imzalanır.

Bu davanın dilekçesinin yazılması, mahkemede açılması, takip edilmesi ve sona erdirilmesi oldukça basit, herkesin kendi başına yapabileceği işlerdendir.  Bununla birlikte önemle belirtmek gerekir ki her ne kadar davanın açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması oldukça kolaysa da dilekçeye eklenmesi gereken boşanma protokolünün hazırlanması uzmanlık seviyesinde bilgi gerektiren bir iştir.

Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan boşanma protokolünün hazırlanması için uzman bir avukata başvurulması  anlaşmalı boşanmada mutlaka gereklidir.

 

 

Yorum bırakın

0 533 483 9313