Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

1 Ocak 2002’de kabul edilen 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının hakları ve durumları boşanma süresinde en önemli ve tarafımıza en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Boşanan kadının hakları şu şekilde sıralanabilir:

Boşanan kadının hakları Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiştir
Boşanan kadının hakları Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiştir

Nafaka (Yoksulluk Nafakası): Boşanma durumunda, ekonomik olarak daha güç durumda olan tarafın diğer taraftan nafaka talep etme hakkı vardır. Yoksulluk nafakası, mahkeme tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda belirlenir. Boşanan kadın, maddi durumuna bağlı olarak yoksulluk nafakası talep edebilir. Boşanma sonrasında, maddi durumu zayıf olan eş, diğer eşten nafaka talep edebilir. Nafaka, eşin ekonomik durumunu düzeltmek ve geçimini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla ödenir.

Çocuk Desteği (Çocuk İçin İştirak Nafakası): Boşanan eşlerden biri, çocuklar için maddi destek sağlamakla yükümlüdür. Bu, çocukların bakım, eğitim ve genel ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı içerir.

Evlilik Birliği Katkı Payı ve Tazminatı: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında her iki eş de katkıda bulunmuşsa, evlilik birliği sona erdiğinde katkı payı talep edilebilir. Boşanan kadın, evlilik birliğine yapmış olduğu katkılar nedeniyle bir tazminat talebinde bulunabilir.

Evlilik Birliği İçinde Edinilmiş Malların Paylaşımı: Türk hukukunda mal rejimleri vardır, ve evlilik birliği sırasında edinilen malların nasıl paylaşılacağı bu rejime göre belirlenir. Boşanma durumunda, mal rejimine göre malların tasfiyesi söz konusu olabilir. Evlilik birliği sırasında edinilen malların paylaşımı mahkeme tarafından belirlenir. Bu paylaşımın adil bir şekilde yapılması için mahkeme çiftlerin mal rejimine, ekonomik durumlarına ve evlilik sürecine dair bir dizi faktörü göz önünde bulundurur.

Çocukların Velayeti ve Bakımı: Eğer çiftin çocukları varsa, boşanma durumunda çocukların velayeti ve bakımı konusunda kararlar alınır. Mahkeme, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararı verir. Boşanma durumunda çocuklar varsa, mahkeme velayet konusunda karar verecektir. Ebeveynler arasında çocukların görevlendirilmesi, çocukların çıkarlarına en uygun şekilde yapılır.

Kusur Tazminatı Hakkı: Boşanma davalarında kusur önemli bir faktördür. Tarafların birbirine karşı kusurları, mal paylaşımı, nafaka ve diğer meselelerde etkili olabilir. Ayrıca, bir eş, diğer eşten boşanma nedeniyle tazminat talep edebilir.

Yorum bırakın

0 533 483 9313