Çalışmayan Kadın İştirak Nafakası Öder mi?

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Medeni Kanun’un 327. maddesine göre çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Yine 329. maddeye göre küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

Boşanma davalarının bir kısmında velayetin anneye değil babaya bırakıldığı durumlarla da karşılaşmaktayız. Velayetin kendisine bırakılmadığı taraf diğer tarafa müşterek çocuğun geçimi için bir miktar para öder ki buna iştirak nafakası adı verilir.

Velayetin anne yerine babaya bırakılmasının tercih edildiği durumlarda baba da iştirak nafakası talep edebilir.

Ancak, annenin iştirak nafakası ödemesi Yargıtay kararları ile gelir elde ediyor olması şartına bağlanmıştır:

Toplanan delillerden davacı-karşılık davalı kadının hiçbir geliri ve mal varlığının bulunmadığı, mahkemece de bu nedenle kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedildiği anlaşılmaktadır. Bu yön gözetilmeden davacı karşılık davalı kadının velayeti babaya bırakılan müşterek çocuklar için tedbir ve iştirak nafakası ile yükümlü tutulması doğru görülmemiştir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2009/15247 Karar Numarası: 2009/19600 Karar Tarihi: 12.11.2009

Boşanmakla yoksul duruma düşeceği mahkemece kabul edilerek lehine yoksulluk nafakası takdir edilen davacı kadının iştirak nafakası ile sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2009/14262 Karar Numarası: 2009/17115 Karar Tarihi: 12.10.2009

…mahkemece eğer davalı anne yoksulluk nafakası almaya devam ediyor ise çalışmayan, geliri ve malvarlığı bulunmayan ya da boşanmakla yoksul duruma düşeceği mahkemece kabul edilerek lehine yoksulluk nafakası takdir edilenin iştirak nafakası ile sorumlu tutulmasının doğru olmayacağı ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 28.02.2016 tarih ve 2005/18324 E., 2006 2478 K. sayılı kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.11.2009 tarih ve 2009/15247 E.. 2009 19600 K. sayılı kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.10.2009 tarih ve 2009 14262 E., 2009/17115 K. sayılı kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 09.04.2009 tarih ve 2008 4164 E., 2009/6822 K. sayılı kararı ) dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi, eğer davalı anne lehine hükmedilen yoksulluk nafakası kaldırıldıysa buna dair dosya getirtilip sonucu uyarınca yeniden bir karar verilmesi gerekeceğinden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/810 Karar Numarası: 2017/1088 Karar Tarihi: 2.11.2017

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yazar: Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir