3 Çocuktan 1’inin Velayeti Babaya Veriliyor

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

çocuk velayeti, çocuk velayeti nasıl alınır, çocuk velayet davaları, çocuk velayetleri, çocuk velayeti babaya verilir mi, çocuk velayeti kime verilir, çocuk velayet davası, çocuk velayeti alma, çocuk velayetleri hangi hallerde babaya verilir

Boşanma söz konusu olduğunda, çocuklu eşlerin ilk ve en önemli problemi çoğu zaman çocukların kime bırakılacağı ve velayet kendisine bırakılmayan diğer eşin çocukları ne şekilde, ne sıklıkla görebileceği oluyor.çocuk velayeti nasıl alınır

Velayet konusunda bir anlaşma olmamışsa, bu konudaki karar mahkeme tarafından alınıyor.

Eşlerin serbest iradesiyle boşanma kararı verilebilmesi için, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda tarafların anlaşmış olmaları, taraflarca kabul edilen düzenlemenin de hakim tarafından uygun bulunması zorunludur. Aksi halde, anılan hüküm gereğince boşanma kararı verilemez.

Velayet konusunda eşler arasında anlaşma olmadığı ve mahkemece getirilen öneri kabul edilmediği takdirde; davaya çekişmeli boşanma olarak devam edilir.çocuk velayeti nasıl alınır

Çocuğun yaşının önemi

0-3 yaş grubundaki çocuğun velayeti, annenin ekonomik durumu, hatta hayat tarzı dikkate alınmaksızın genel olarak anneye bırakılır.
0-3 yaş grubundaki çocuğun velayeti, annenin ekonomik durumu, hatta hayat tarzı dikkate alınmaksızın genel olarak anneye bırakılır.

Aile mahkemesi hakiminin karar verirken dikkat edeceği konulardan ilki ve en önemlisi çocuğun yaşıdır.

0 – 3 yaş arasındaki çocukların anne bakım ve şefkatine mutlak olarak muhtaç oldukları kabul ediliyor. Bu nedenle henüz bu yaş grubunda olan bir çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi çocuğun sağlığı ve kişisel gelişimi açısından çocuğa büyük zararlar verebiliyor.çocuk velayeti nasıl alınır

Ancak  çocuğun yaşamının tehlikeye gireceğini düşündürecek olayların varlığı halinde, 0-3 yaş arasındaki çocuğun velayeti anneye değil babaya bırakılabilir.

3 yaşına kadarki çocuğun velayetine karar verilirken annenin işinin, evinin, kazandığı miktarın ve hatta yaşam tarzının herhangi bir önemi yoktur.

Bunun yanında velayetin düzenlenmesi ve değiştirilmesi kamu düzenine ilişkin olup, bu davalarda re’sen araştırma ilkesi geçerlidir.Aana ve babanın istek ve tercihlerinden önce, çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimi önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan, velayet hakkına sahip olanın “davayı kabul” açıklaması bu davalarda tek başına sonuç doğurmaz.çocuk velayeti nasıl alınır

Velayet Ne Zaman Babaya Verilir?

3 yaşından büyük çocuklar annenin bakım ve şefkatine daha az ihtiyaç duyar
3 yaşından büyük çocuklar annenin bakım ve şefkatine daha az ihtiyaç duyar

Çocuğun yaşının 3 ila 7 arasında olması halinde, çocuğun annenin bakım ve şefkatine daha az bağımlı olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığındaki çocukların uyku ihtiyaçları daha azdır, konuşabilmeleri sayesinde isteklerini iletmeleri mümkündür. Tuvalet ihtiyaçlarını bir başkasının yardımıyla giderebilirler. Yemeklerini kendi başlarına yiyebilirler.

Ancak 3-7 yaş dönemindeki bir çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi de yine istisnadır.çocuk velayeti nasıl alınır

  • Çocuğun velayetinin anneye değil babaya bırakılması için örneğin, annenin çocuğun sağlığına zarar vermesi,
  • çocuğa bakmaktan aciz olması,
  • annenin sağlığının kötü durumda olması gibi sebeplerin varlığı gerekir.

Burada hakim annelik veya babalık duygularının tatmininden öte çocuğun menfaatlerini üstün tutarak bir karar verir. Çocuğun menfaati ve geleceği bu duyguların tatmininden çok daha önemlidir.

Okul Çağı Çocuklarında Velayet Kime Verilir?

Okul çağındaki çocuğun velayeti konusunda, çocuğun üstün yararı araştırılır.
Okul çağındaki çocuğun velayeti konusunda, çocuğun üstün yararı araştırılır.

6- 12 yaş okul çağında olan çocukların velayetinin belirlenmesinde yaş yine önemlidir, ancak burada tarafların çocuğa sunacakları maddi imkanlar da önem arz etmeye başlar.

Çocuğa daha iyi bir eğitim ve gelecek sağlayabilecek eş velayet konusunda bir adım öne geçmiş olur.

Bu dönemdeki çocuğun velayeti hakkında karar verilmeden önce, mahkeme, bünyesindeki sosyal hizmet uzmanlarını görevlendirerek her iki eşle birlikte çocuk hakkında rapor hazırlatır.

Bu rapor mahkemeyi bağlamasa da hakimlerin bu rapor doğrultusunda karar verdikleri görülmektedir.

Velayet Konusunda Çocuğa Sorulur mu?

İdrak çağına gelmiş çocuğa ebeveynlerinden hangisi ile kalmak istediği sorulmalıdır.
İdrak çağına gelmiş çocuğa ebeveynlerinden hangisi ile kalmak istediği sorulmalıdır.

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 12 yaşını tamamlamış çocukların velayeti hakkında karar verilmesinden önce, mahkemenin bu çocukları dinlemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Bu yaşlardaki çocuklar kendilerini rahatlıkla ifade edebilir, yanında kalmak istedikleri, velayetinin bırakılacağı ebeveyn hakkında fikir belirtebilirler.çocuk velayeti nasıl alınır

Bununla birlikte, mahkeme çocuğun isteği ile de bağlı değildir. Bu istek aksine de karar verilebilir, ancak bunun gerekçesinin uygun şekilde belirtilmiş olması şarttır.

“taraflar delil bildirmese dahi hakim, gerekli gördüğü delilleri kendiliğinden toplar. O halde; mahkemece bu çerçevede araştırma yapılması, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri uyarınca idrak çağındaki müşterek çocuk 2003 doğumlu çocuğun dinlenip, düşüncelerine ve açıklamalarına da değer verilip, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken…” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1363 K. 2015/8007 T. 21.4.2015

Baba Çocuğunu Nasıl Görür?

Mahkeme çocuğun yaşı ile diğer kriterlere göre baba ile çocuk arasındaki ilişki süresini belirler.
Mahkeme çocuğun yaşı ile diğer kriterlere göre baba ile çocuk arasındaki ilişki süresini belirler.

Mahkeme, çocuğun velayetinin kimde kalacağını tayin ederken, velayeti almayan taraf ile çocuk arasında da bir kişisel ilişki kurar.

Burada amaç, velayeti almayan tarafın annelik – babalık duygularının tatmin edilmesidir.

Örneğin iki haftada bir, hafta sonları belirli saatler arasında, çocuk belirli bir yaşa ulaşmış ise ayın belirli günlerinde yatılı olarak, dini bayramların bir bölümünde, sömestr tatilinin bir bölümünde, yaz tatilinin bir bölümünde, yılbaşında, anneler gününde, babalar gününde, doğum günlerinde vs. olmak üzere belirli dönemlerde velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki sağlanması analık-babalık duygularının tatmini açısından gereklidir.çocuk velayeti nasıl alınır

Çocuk velayeti nasıl alınır?

Velayet konusundaki kararlar kesin değildir, şartların değişmesi halinde yeniden mahkemeye başvurulabilir.
Velayet konusundaki kararlar kesin değildir, şartların değişmesi halinde yeniden mahkemeye başvurulabilir.

Velayet konusunda, velayeti alan eşin çocuğu diğer eşe göstermekten kaçınması en çok karşılaşılan problemlerden biridir.

Burada yapılması gereken, kişisel ilişki sürelerinde çocuğu icra dairesi vasıtasıyla almaktır.

Çocuğunu görmek isteyen taraf, elinde bulunan mahkeme kararı ile icra dairesine başvuracak ve çocuğun görüşme günlerinde kendisine verilmesini talep eder.

Buna rağmen çocuğun gösterilmemesi halinde dava açılarak velayetin değiştirilmesi istenebilir.

3 Çocuktan 1’inin Velayeti Babaya Bırakılıyor

2014 yılına ait istatistiklerden boşanma davalarında çocukların anneye ve babaya bırakılma sayılarına gelince:

İstatistiklere göre anneye bırakılan dosya sayısı 55.492 iken babaya bırakılan dosya sayısı 20.625 olmuş. Yani yaklaşık her üç çocuktan birinin velayeti babaya bırakılmış.çocuk velayeti nasıl alınır

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page