Kira Tespit Davası Şartları

Kira Tespit Davası Şartları

kira tespit davası, kira tespit davası 5 yıl, kira tespit davası dilekçe örneği, kira tespit davası şartları, kira tespit davası ihtar şartı, kira tespit davası yargıtay kararları, kira tespit davası ne zaman açılır, kira tespit davası ihtarname örneği, kira tespit davası ne kadar sürer, kira tespit davası masrafları, kira tespit davası cevap dilekçesi örneği, kira tespit davası arabuluculuk, kira tespit davası açma süresi, kira tespit davası avukatlık ücreti, kira tespit davası ankara, kira tespit davası açma şartları, kira tespit davası avukatlık ücreti 2023, kira tespit davası artış oranı, kira tespit davası açanların yorumları, kira tespit davası arabuluculuk zorunlu mu, adli tatilde kira tespit davası, ankara kira tespit davası, kira tespit davası kaç yıl sonra açılabilir, 5 yıl geçmeden kira tespit davası açılabilir mi, 5 yıldan önce kira tespit davası açilabilir mi,


  • Kira tespit davası hangi hallerde açılır?
  • Kira tespit davası şartları nelerdir?
  • 5 yıl geçmeden kira tespit davası açılabilir mi?
  • Kira tespit davası ne kadar tutar?

Ekonomik koşullar, özellikle yüksek enflasyon nedeniyle kiralar gün geçtikçe eriyor. Geçimini aylık olarak almayı beklediği kiralardan karşılamayı umarak yatırım yapanlar, hükümetin kira oranlarını %25 ile sınırlandırması ve yüksek enflasyon, tahsil edilemeyen kira ücretleri gibi nedenlerle zarara uğruyor.

Değer olarak oldukça geri kalan ev ve işyeri gibi (çatılı) gayrimenkullerin kiralarının güncel değere tekrar ulaştırılması için Kanun bir imkan tanımıştır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 maddesinde yer alan bu kira bedelinin güncel emsal değerlere artırılması davasına “kira tespit davası” adını veriyoruz.

“MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı TürkParasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmüsaklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır”

Kira Tespit Davasının Şartları

kira tespiti

Kira tesbiti için dava açılabilmesi için şu şartların varlığı aranır:

  1. Uzayan kira döneminde kira bedelinin ne kadar artırılacağına dair şart kira sözleşmesine konulmamış olmalıdır. Bu durumda hakim (en çok) oniki aylık TÜFE oranında artışa karar verir.
  2. Kira sözleşmesi beş yıldan uzundur sürüyor ve yenilerek artıyorsa, kira sözleşmesinde hüküm olsa bile, hakim, oniki aylık ortalamalara, kiralananın durumuna ve emsal kira bedellerine göre kira bedelini belirler.

“Beş yıldan uzun süredir devam eden kira sözleşmelerinde, mal sahibinin mağdur olmamak için kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az 30 gün önce bildirimde bulunması ya da kira tespit davası açması gerekir.”

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılabilir?

Kanunen kira tesbiti davasının her zaman açılabileceğinden bahsediliyorsa da bu konuda dikkat edilmesi gereken süreler mevcuttur. Bu sürelere uyulmadan işlem yapılır ise hak kaybına uğranabilir.

Kira tespit davası yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önce açılmış ise mahkemenin belirleyeceği kira bedeli, yeni kira dönemi başlangıcından itibaren ödenecektir. Bununla birlikte yeni kira döneminden en az 30 gün önce gönderilecek bir ihtarname ile kira bedelinin arttırılacağı bildiriminde bulunulması ve yeni kira dönemi içerisinde bu davanın açılması durumunda, mahkeme tarafından belirlenecek yeni kira bedeli, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olacaktır.

Fakat bu koşullar olmadan açılan kira tespit davasında mahkemenin belirleyeceği yeni kira bedeli bir sonraki yani takip eden kira dönemi için geçerli olacaktır.

Kira Tespit Davası Ne Kadar Tutar?

  • Yargılama Harçları : 

Kira tespit davasında, mahkeme harçları tespiti istenen kira bedelinin yıllık tutarından mevcut ödenen kira bedelinin yıllık tutarı düşülerek hesap edilir.

Örneğin Kadıköy’deki 2016 yılında kiralanan bir gayrimenkulün kira bedeli 2.800,00 TL iken Eylül 2022’de 12.000,00 TL olması için dava açtığımızı varsayalım. Bu durumda (12.000,00 – 2.800,00) x 12 = 110.400,00 TL üzerinden harç ödenecektir.

Harç oranı Binde 2,27’dir.

  • Keşif ve bilirkişi ücretleri: 

2022 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde bilirkişi ücreti 1.290,00 TL olarak belirlenmiştir. Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Bilirkişi ücretinin dışında keşif harcı 571,90 TL, keşif yolluğu gibi masraf kalemleri de mevcuttur.

  • Avukatlık Ücretleri

Avukatlık ücretleri ise 2023 yılı için minimum 9.200,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kısaca kira tespit davası açmak isteyen bir kişinin asgari 13-15.000,00 TL bir bütçe ayırması gerekir.

Kira tespit davası ile ilgili problemlerinizde ofisimize telefonla ya da whatsappla ulaşabilirsiniz

 

 

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir yanıt yazın

Şimdi arayın: 0533 483 9313