Miras Taksim Sözleşmesi

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ

Miras taksim sözleşmesi ya da miras paylaşma sözleşmesi Türk Medeni Kanunu’nun 676. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir:

“Paylaşma sözleşmesi

MADDE 676.- Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler.

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.”

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya yasa gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.

Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması/elden paylaşma; aralarında yapacakları miras taksim sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Miras taksim sözleşmesi
Miras taksim sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi miras açıldıktan sonra yapılabilir. Mirasbırakanın ölümünden önce yapılan bir miras taksim sözleşmesi ahlaka aykırılık nedeniyle geçersiz sayılır.

Yine eda davası açılmasının mümkün olduğu hallerde mirasın taksim edildiğinin tespiti de istenemez.

Miras taksim sözleşmesi tereke mallarının tamamını kapsaması gerekmez.

Miras taksim sözleşmesine dayalı olarak açılacak taksim (paylaşma) davasında sözleşmenin kapsamında olmayan taşınmazlar hakkında talep dışına çıkarak karar verilemez.

Bunun yanında miras taksim sözleşmesi paylaşıma konu olacak malın mirasbırakana ait olması halinde geçerlidir. Mirasbırakana ait olmayan mallar hakkında yapılacak miras taksim sözleşmesi geçerli olmayacaktır.

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için paylaşmada eşitliğin olması zorunlu değildir.

Paylaşıma yönelik olmayan sözleşme paylaşma sözleşmesinin sonuçlarını doğurmaz.

Miras Taksim Sözleşmesinin Şekli

Sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılmış olması gerekir.

Sözleşmenin geçerliliği için resmi yazılı şekil koşulu aranmamıştır, yani miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için adi yazılı şekil yeterlidir.

Bununla birlikte miras taksim sözleşmesinin tapu sicil memuru önünde yapılması da mümkündür.

Sözleşmenin geçerliliği için bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması da aranır. Parmak izi, mühür ya da el ile yapılmış işaretlerin konulmuş olması halinde bunların onaylanmış olması aranır.

Miras taksim sözleşmesine bütün mirasçıların katılması gerekir. Bütün mirasçıların katılmadığı sözleşme geçerli olmaz. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin mirasçının fiil ehliyeti bulunmakla miras taksim sözleşmesine katılması mümkündür. Ergin olmayan mirasçılar sözleşmeye yasal temsilcileri aracılığıyla katılırlar. Yine sözleşmenin yapılmasına vekil aracılığı ile de katılınabilir. Sözleşmenin uygulanabilmesi için sözleşme ile kime ne verildiğinin belli olması gerekir.

Miras taksim sözleşmesine dayanarak taşınmazların tapularının iptali ve adlarına tapuya tesciline karar verilmesini mirasçılar isteyebilir, yani bu davayı mirasçılar açabilir; davada husumet bütün mirasçılara yöneltilmelidir. Ölüye karşı dava açılamaz. Tapu iptal ve tescil davasında Tapu Sicil Müdürlüğü’ne husumet yöneltilmez. İptal ve tescil davasında davanın açılmasına sebebiyet veren taraf yargılama giderlerinden de sorumludur.


Bu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'